Skip to main content

Stichting de Bomenridders

Doelstelling

Stichting De Bomenridders strijdt voor het behoud van bomen en ander groen. Ons doel is het in stand houden van het groene leefmilieu in de gemeente Rotterdam en omgeving. Ook behartigen wij de belangen van bewoners die het groen in hun woonomgeving willen beschermen. Daarnaast willen wij graag de mentaliteit van mensen naar bomen toe veranderen, evenals de manier van denken van stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, bestuurders en beleidsmedewerkers. Kortom: De Bomenridders willen meer ‘boombewustzijn’ creëren.

Wat we doen

Stichting de Bomenridders voert overleg met bestuursorganen, (gemeentelijke) uitvoeringsinstanties en woningcorporaties inzake herinrichtingsplannen en kapvoornemens. Zij voert bezwaarprocedures tegen afgegeven kapvergunningen en overlegt over herplant. De stichting adviseert burgers over (de staat) van groen in hun omgeving en assisteert waar nodig bij gevoerde bezwaarprocedures. De stichting houdt overzicht over aanstaande veranderingen in het stedelijk groen en treedt in overleg over mogelijke alternatieven. Stichting de Bomenridders is in 1997 opgericht.

In 2017 is het 20-jarig bestaan van de Bomenridders gevierd met een groots evenement.

Financiën

Onze stichting is volledig afhankelijk van particuliere donaties en van rechtshulpsubsidies. Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor juridische procedures en publicatiedoeleinden. Het financiële middelen van Stichting de Bomenridders komen binnen op een bankrekening, welke door het bestuur wordt beheerd. De bestuurders zelf ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Overige werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers.

Bestuur

  • Voorzitter: W.L. Janse
    Secretaris en Penningmeester: M.B. Rexwinkel
    Lid: P.D. Bolle
    Lid: M. Meddens

Overige gegevens

Postadres: Vlinderstraat 24, 3061 VM Rotterdam

RSIN / Fiscaal nummer: 808165136

KvK: 41136621