OPROEPBoze boom stichting De Bomenridders Rotterdam

Op 29 januari 2013 heeft ‘onze’ wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte, mevrouw Alexandra van Huffelen (D66), een brief geschreven aan de leden van de commissie voor Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte (FIB) over de kapvergunning in Rotterdam.

In deze brief schrijft zij over de keuze van het college van B en W om onderstaande maatregelen te nemen:

1. De kapvergunning voor gemeentelijke bomen verdwijnt;
2. Met ‘groot-boombezitters’ (Havenbedrijf, NS, ProRail, Gasunie, woningcorporaties, en dergelijke) worden ‘in principe’ contracten afgesloten over kap en herplant;
3. Voor particulieren wordt de kapvergunning gedeeltelijk afgeschaft. Alleen voor waardevolle, monumentale bomen blijft de kapvergunning bestaan. De kosten voor een kapvergunning van een monumentale boom worden verlaagd tot € 250,- per boom.

Deze, gesimplificeerde, keuze gaat tot ingrijpende en negatieve gevolgen leiden voor het Groene Kapitaal in onze stad en directe omgeving.

In het originele schrijven kunt u in de 1e alinea al kennisnemen van de reden achter dit alles: ‘kostenreductie Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO)’.

Kregen wij uit eerdere beleidsstukken, waaronder de Bomenstructuurvisie, nog de indruk dat dit college en deze gemeenteraad groen en bomen hoog in het vaandel dragen, nu blijkt men 180 graden van koers te zijn veranderd.
Wat ons betreft liggen wethouder en college hiermee op ‘ramkoers’ met de groene belangen in onze stad.

De Bomenridders vinden de voorliggende keuzes: incompleet, ondoordacht, ad hoc, een onjuist vertrekpunt, inconsequent, onvoldoende uitgewerkt en in deze vorm desastreus.

Wij roepen allen en iedereen met een groene motivatie en of een groen hart op om samen met De Bomenridders ten strijde te trekken om deze dwaling te voorkomen: reageer via Maak Rotterdamse Bomen Niet Vogelvrij! of plaats een reactie op onze webpagina ‘Reageer op afschaffen kapvergunning!

De Bomenridders

 

Alternatieven voor kapvergunning gemeente Rotterdam stichting De Bomenridders

De 3 nieuwe categorieën uit het voorstel van de wethouder Buitenruimte om de kosten van de kapvergunning te verminderen. Voor gemeentelijke bomen wordt de kapvergunning afgeschaft. Voor particulieren gedeeltelijk: alleen voor monumentale bomen blijft de kapvergunning behouden. Met ‘groot boombezitters’ (ProRail, Rijkswaterstaat, Havenbedrijf, enz.) worden ‘in principe’ contracten afgesloten.