Skip to main content

De straatbomen in Rotterdam zijn als Open Data beschikbaar gesteld door gemeente Rotterdam. In de dataset zijn alle bomen van de gemeente opgenomen, met per boom de gegevens van soort (Nederlandse naam, Latijnse naam), leeftijd, en andere bijzonderheden.

Als Bomenridders hebben wij op basis van deze Open Data in 2013 de Bomenindebuurt app ontwikkeld samen met Impart IT en gemeente Rotterdam. Daarnaast was er tevens de Bomenspotter 010 app van Chris van Aart en Reind van Olst van 2Coolmonkeys. De open data kon hiermee gemakkelijk worden ontsloten voor geïnteresseerden. Beide apps zijn niet meer nieuw beschikbaar, al zijn de Bomenspotter apps nog wel functioneel werkend.  De apps waren gratis beschikbaar als iOS app voor iPhone en iPad.

Een kaart met daarop alle gemeentelijke bomen is te vinden via Gisweb. Deze kaart is zonder in te loggen op te vragen: Klik in de linkerkolom op het plusje van de folder “Beheer openbare ruimte” en vink vervolgens “bomen” aan in de uitgeklapte lijst. Er verschijnt dan rechts in beeld een lijstje met optie’s. Klik een of meerdere optie’s aan druk daarna op de knop “kaart tonen”.