De straatbomen in Rotterdam zijn als Open Data beschikbaar gesteld door gemeente Rotterdam. In de dataset zijn alle bomen van de gemeente opgenomen, met per boom de gegevens van soort (Nederlandse naam, Latijnse naam), leeftijd, en andere bijzonderheden.

Als Bomenridders hebben wij op basis van deze Open Data in 2013 de Bomenindebuurt app ontwikkeld samen met Impart IT. De open data wordt hiermee gemakkelijk ontsloten voor geïnteresseerden. De app is gratis beschikbaar als iOS app voor iPhone en iPad.

Een kaart met daarop alle gemeentelijke bomen is te vinden via Gisweb. Deze kaart is zonder in te loggen op te vragen: Klik in de linkerkolom op het plusje van de folder “Beheer openbare ruimte” en vink vervolgens “bomen” aan in de uitgeklapte lijst. Er verschijnt dan rechts in beeld een lijstje met optie’s. Klik een of meerdere optie’s aan druk daarna op de knop “kaart tonen”.

Wilt u weten wat de actuele stand van zaken (bomen) is bij u in de buurt? Raadpleeg dan deze twee kaarten van de gemeente Rotterdam:
– de boomvervangingskaart 2021-2022 geeft een indicatie van de bomen die in de periode 2021-2022 zullen worden gekapt en/of herplant.
– op de kaart “Kapvergunningen zorgplicht bomen Rotterdam” kunt u zien voor welke bomen in het openbaar gebied een kapvergunning is aangevraagd door de gemeente Rotterdam op basis van de zorgplicht, en voor welke bomen een vergunning is verleend.