Onze filosofie


Naam instelling : Stichting de Bomenridders

2. RSIN / Fiscaal nummer: 808165136

3. Postadres: De Lairesselaan 59, 3062 PE Rotterdam

4. Bezoekadres: idem

5. Doelstelling: Stichting De Bomenridders strijdt voor het behoud van bomen en ander groen. Ons doel is het in stand houden van het groene leefmilieu in de gemeente Rotterdam en omgeving. Ook behartigen wij de belangen van bewoners die het groen in hun woonomgeving willen beschermen. Daarnaast willen wij graag de mentaliteit van mensen naar bomen toe veranderen, evenals de manier van denken van stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, bestuurders en beleidsmedewerkers. Kortom: De Bomenridders willen meer ‘boombewustzijn’ creëren.

6. Beleidsplan:

a. Wat de stichting doet: Stichting de Bomenridders voert overleg met bestuursorganen, (gemeentelijke) uitvoeringsinstanties en woningcorporaties inzake herinrichtingsplannen en kapvoornemens. Zij voert bezwaarprocedures tegen afgegeven kapvergunningen en overlegt over herplant. De stichting adviseert burgers over (de staat) van groen in hun omgeving en assisteert waar nodig bij gevoerde bezwaarprocedures. De stichting houdt overzicht over aanstaande veranderingen in het stedelijk groen en treedt in overleg over mogelijke alternatieven.

b. Hoe Stichting de Bomenridders aan geld komt: De stichting is afhankelijk van particuliere donaties en van rechtshulpsubsidies.

c. Beheer van het vermogen: Het geld van Stichting de Bomenridders komt binnen op een bankrekening welke door het bestuur wordt beheerd.

d. Besteding vermogen: Het vermogen wordt aangewend voor juridische procedures en publicatiedoeleinden.

7. Functie bestuurders: Het bestuur bestaat uit 7 leden met als functie: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurder.

8. Namen bestuurders: W.L. Janse: voorzitter, M.B. Rexwinkel: secretaris en penningmeester, J.J. van Oostendorp: bestuurder, P.D. Bolle: bestuurder, A.B.M. Hooijmans-van der Velden: bestuurder, J.M. Hulsbosch-van Arkel: bestuurder, S. de Haan: bestuurder.

9. Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Overige werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers.


3 Comments

 1. de ridder

  vandaag, dinsdagmiddag 28 januari 2014

  is een 80-jarige iep afgeslacht op de hoek
  van de Vijverhofstraat en de Vijverhofdwarsstraat

  met een kettingzaag om het leven gebracht

  nergens voor nodig

  zeer trieste dag

 2. GroeneKwal

  Vandaag

  Ik wou nog even zeggen dat ik het belachelijk vind hoeveel boompjes er tijdens introductietijden van ballerige studentenverenigingen uit de grond worden getrokken!

 3. Marianne Cohen-Wiegman

  In Zwijndrecht worden de bomen in het openbare groen standaard elke twee jaar van de onderste takken beroofd. Reden waarom: vrachtverkeer moet er onderdoor kunnen, een boom mag niet te dicht bij ern lantaarnpaal staan, wij houden de boom in vorm… Kortom, voor elke boom een andere smoes. Het gevolg is dat veel bomen uit balans zijn en grote moeite hebben op de been te blijven. Ik zou hier graag iets tegen willen doen. Hoe pak ik dit aan? Geef mij advies alstublieft.

Leave a Reply


Gedeeld