Onze filosofie


Naam instelling : Stichting de Bomenridders

2. RSIN / Fiscaal nummer: 808165136

3. Postadres: De Lairesselaan 59, 3062 PE Rotterdam

4. Bezoekadres: idem

5. Doelstelling: Stichting De Bomenridders strijdt voor het behoud van bomen en ander groen. Ons doel is het in stand houden van het groene leefmilieu in de gemeente Rotterdam en omgeving. Ook behartigen wij de belangen van bewoners die het groen in hun woonomgeving willen beschermen. Daarnaast willen wij graag de mentaliteit van mensen naar bomen toe veranderen, evenals de manier van denken van stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten, bestuurders en beleidsmedewerkers. Kortom: De Bomenridders willen meer ‘boombewustzijn’ creëren.

6. Beleidsplan:

a. Wat de stichting doet: Stichting de Bomenridders voert overleg met bestuursorganen, (gemeentelijke) uitvoeringsinstanties en woningcorporaties inzake herinrichtingsplannen en kapvoornemens. Zij voert bezwaarprocedures tegen afgegeven kapvergunningen en overlegt over herplant. De stichting adviseert burgers over (de staat) van groen in hun omgeving en assisteert waar nodig bij gevoerde bezwaarprocedures. De stichting houdt overzicht over aanstaande veranderingen in het stedelijk groen en treedt in overleg over mogelijke alternatieven.

b. Hoe Stichting de Bomenridders aan geld komt: De stichting is afhankelijk van particuliere donaties en van rechtshulpsubsidies.

c. Beheer van het vermogen: Het geld van Stichting de Bomenridders komt binnen op een bankrekening welke door het bestuur wordt beheerd.

d. Besteding vermogen: Het vermogen wordt aangewend voor juridische procedures en publicatiedoeleinden.

7. Functie bestuurders: Het bestuur bestaat uit 7 leden met als functie: voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuurder.

8. Namen bestuurders: W.L. Janse: voorzitter, M.B. Rexwinkel: secretaris en penningmeester, J.J. van Oostendorp: bestuurder, P.D. Bolle: bestuurder, A.B.M. Hooijmans-van der Velden: bestuurder, J.M. Hulsbosch-van Arkel: bestuurder, S. de Haan: bestuurder.

9. Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Overige werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers.


5 Reacties

 1. de ridder

  vandaag, dinsdagmiddag 28 januari 2014

  is een 80-jarige iep afgeslacht op de hoek
  van de Vijverhofstraat en de Vijverhofdwarsstraat

  met een kettingzaag om het leven gebracht

  nergens voor nodig

  zeer trieste dag

 2. GroeneKwal

  Vandaag

  Ik wou nog even zeggen dat ik het belachelijk vind hoeveel boompjes er tijdens introductietijden van ballerige studentenverenigingen uit de grond worden getrokken!

 3. Marianne Cohen-Wiegman

  In Zwijndrecht worden de bomen in het openbare groen standaard elke twee jaar van de onderste takken beroofd. Reden waarom: vrachtverkeer moet er onderdoor kunnen, een boom mag niet te dicht bij ern lantaarnpaal staan, wij houden de boom in vorm… Kortom, voor elke boom een andere smoes. Het gevolg is dat veel bomen uit balans zijn en grote moeite hebben op de been te blijven. Ik zou hier graag iets tegen willen doen. Hoe pak ik dit aan? Geef mij advies alstublieft.

 4. D van Geldre

  Naar aanleiding van een ingezonden brief in de Schakel door een bewoonster aan de Vlietweg te Barendrecht, werden
  wij er op geattendeerd dat mogelijk tientallen perenbomen( sierpeer) en een 7-tal zomereiken dreigen te worden
  gekapt , welke aan de Vlietweg staan.

  Ik wist als bewoner van Barendrecht niets van deze plannen af, maar ben wel bekend met deze straat en de bomenpracht vanaf voorjaar tot in late najaar.
  De bomen maken deze straat, het zijn volwassen bomen , van meer dan 35 jaar oud .
  Ze geven zeker een ecologische meerwaarde aan de wijk , omdat er veel insecten ( bloesem ) , maar ook diverse vogelsoorten op afkomen.

  De gemeente Barendrecht maakt zich hard voor duurzaamheid , maar ook juist voor vergroening van wijken .
  De gemeente neemt al tal van maatregelen om bijvoorbeeld wateroverlast tegen te gaan , en bewoners worden juist aangespoord hun tuinen te vergroenen ,
  wat voor betere wateropvang van overtollig regenwater tijdens plensbuien en afkoeling in directe woonomgeving tijdens zomerhitte zorgt.

  Het zou daarom absoluut niet passen in het beeld en gevoerde (groen) beleid van de gemeente , als deze bomen zouden worden gekapt!

  Graag vragen wij u als fractie bomenridders zich hard te maken voor het behoud van deze bomen!

 5. Koen Klooster

  Een grote groep bewoners rond de Euromast maakt zich zorgen over de plannen voor de bouw van maar liefst 700 appartementen aan weerszijde van de Euromast. Hiervoor zullen 200 á 300 bomen moeten sneuvelen. Graag zouden wij als bewoners, verenigd in de Focusgroep Groen Parkhaven en met een petitie: https://groenrondomeuromast.petitie.nl met de bomenridders optrekken om te kijken of we deze boomonvriendelijke plannen kunnen tegengaan.

Reageer!