Bomenriddernieuws december 2009

In december 2009 was er weer veel werk aan de winkel voor stichting De Bomenridders. Medewerkers van de werf Delfshaven en directieleden van de Prinses Margrietschool ontfermden zich over drie platanen die plaats moesten maken voor de herinrichting van de Spaanseweg. Daarom ontvingen deze bomenredders op 8 december een oorkonde uit handen van de voorzitster van stichting De Bomenridders. In het...
lees verder

Bomenriddernieuws November 2009

Wat is er veel nieuws om u te vertellen! De receptie van ons 12,5 jaar bestaan is een groot succes geworden. Veel donateurs hadden de moeite genomen ons te komen feliciteren, medewerkers van de verschillende werven in Rotterdam en ook de mensen uit andere steden die een bomenstichting hadden opgezet in hun stad, waren aanwezig. Ook diverse politici van zowel onze eigen deelgemeente als uit de...
lees verder

bomenriddernieuws september 2008

In ons vorige stukje hebben we u verteld over de nieuwe groenvisie van het Havenbedrijf. Wat er precies in die nieuwe visie staat weten we niet omdat we daar nog steeds geen inzage in hebben gehad. Op dit moment ligt die groenvisie bij de gemeenteraad en de Burgemeester en viagra lowest price Wethouders. Intussen worden er wel kapvergunningen afgegeven voor honderden bomen langs de Neckarweg en...
lees verder

havengebied 17-7-2008

Inhoud van deze brief: Rotterdam 21-7-2008Betreft: aanvraag rooivergunning Noordzeeweg, Neckarweg en diverse locaties in het Havengebied (Dintelweg,Europaweg,etc.). . J.v.dVeldenKoweitstraat 453193 EG Rotterdam Gemeentewerken RotterdamAfd. Beheer en Buitenruimte Galvanisstraat 153029 AD Rotterdam Rotterdam 21-7-2008Betreft: aanvraag rooivergunning Noordzeeweg, Neckarweg en diverse locaties in...
lees verder

bomenriddernieuws augustus 2008

Wat kunnen de dingen toch verkeerd gaan door mensen die totaal niet geinteresseerd zijn in hun werk. Deze maand gebeurde het driemaal dat door desinteresse bomen onnodig gekapt werden.Het begon aan de Ruitwagen in Hoogvliet , daar wilden enkele bewoners van hun bomen af.Er stonden vijf bomen op een rij. Twee bewoners echter wilden de bomen graag houden. Afgesproken werd met de werf dat de twee...
lees verder

bomenriddernieuws juli 2008

Tot grote schrik van enkele bewoners van het Oedevlietse Park werden begin juni ca 40 bomen gekapt en ook nog 5 grote iepen die tussen de overgebleven flats stonden. De 40 bomen moesten het veld ruimen voor de bouw van woningen, het plan Dijkzone fase 2. Ja, waar gebouwd wordt kunnen geen woningen blijven staan, dat wisten we al toen er begonnen werd met het plan, om in een park woningen te gaan...
lees verder