De Torenpopulier is niet meer…

Ons bereikte het droeve bericht dat een bijzondere boom op 1 maart is verscheiden. De zogeheten Torenpopulier was een fraaie markering in het stadsbeeld. Een bewoner uit Spangen, die de boom in 2009 van de zaag wist te redden, is dan ook zeer ontdaan. De tot respectabele hoogte uitgegroeide Italiaanse populier was tot in de verre omtrek te zien. Op zijn website schrijft L. Aardema dat de...
lees verder

Samen bomen verplanten in Noord

Bomen verplanten is voor ons geen dagelijkse kost. De uitnodiging om samen met portefeuillehouder Buitenruimte Nils Berndsen begin maart 5 bomen te verplanten, namen De Bomenridders dan ook gretig aan. Twee honingbomen en drie valse christendoorns kregen in de deelgemeente Noord een nieuwe standplaats op de hoek van de Heer Bokelweg en de Schiekade. Op hun oude plek, achter het Grafisch Lyceum,...
lees verder