Kaalslag aan A16 en A20 Rotterdam

Rijkswaterstaat kondigde in september ‘15 aan dat er 209 populieren langs de A16 en A20, de Rotterdamse ruit, gekapt zouden gaan worden. Deze kap is nu in volle gang. Er vindt een forse kaalslag plaats. Dat roept vragen op, zeker omdat wij geen verleende vergunning kunnen vinden. De bomen zouden onder de boswet kunnen vallen, waardoor geen kapvergunning nodig is. Toch is er wel een vergunning...
lees verder

Vragen over bomenkap door ProRail

Nu de blaadjes weer vallen vraagt ProRail kapvergunningen aan voor flink wat bomen langs het spoor. In Arnhem bijna 1390, in Rotterdam 144 (bij de Tjalklaan), waartegen we een bezwaar hebben ingediend. ProRail legt op haar website uit waarom er gesnoeid en gekapt wordt. “Groen langs het spoor kan zorgen voor vertragingen, stremmingen en onveilige situaties – voor treinverkeer en reizigers.”...
lees verder

Max van Kelegom over bomen en verkeersveiligheid

Bomenridders voeren al ruim een half jaar actie tegen de massale kap van bomen langs provinciale wegen. Zij zijn niet overtuigd door de vele rapporten van SWOV, CROW en ANWB omdat deze zich richten op het technische wegontwerp en onvoldoende aandacht besteden aan het gedrag van de weggebruiker, die de belangrijkste actor is bij het ontstaan van een ongeval. Dat zijn niet de bomen, die als...
lees verder

App ‘Bomen in de Buurt’ ook voor Android

Met deze app kunnen Rotterdammers alle gemeentelijke bomen leren kennen. Nu denk u misschien: er is toch al zo’n app: de Bomenspotter? Bomen in de Buurt kan meer: de app is interactief. Gebruikers kunnen zelf bomen en foto’s toevoegen. Ook kunnen ze correcties voorstellen, bijvoorbeeld als een boom wel op de kaart staat, maar gekapt blijkt of de soortnaam niet zou kloppen. Er wordt...
lees verder

Bezwaar maken wordt moeilijker

In de nieuwe Omgevingswet zijn de procedures voor de besluitvorming en rechtsbescherming zoveel mogelijk gestroomlijnd. De rechtzoekende burger zal scherp moeten letten op de bezwaartermijnen. Op dit moment zit de standaard bezwaar- en beroepstermijn van zes weken wel bij iedereen tussen de oren. Aan die termijn verandert niets, maar straks zullen partijen die willen opkomen tegen een...
lees verder

Cursus Bomenridder

Op 17 en 24 september organiseren wij samen met het Rotterdams Milieucentrum een cursus bomenridder. Bomenridders zijn vrijwilligers die de bomen in de stad goed in de gaten houden. In diverse steden zijn er al groepen actief. Wanneer er bomen onnodig dreigen te verdwijnen waarschuwen ze omwonenden, lokale politici of andere belanghebbenden. Ze bellen de gemeente of het Waterschap om informatie...
lees verder