Skip to main content

In Rotterdam krijgt een boom de monumentale status wanneer de boom:

  • tenminste 80 jaar oud is (criterium leeftijd), en
  • in een goede conditie verkeert (criterium vitaliteit).

Daarnaast dient de boom te voldoen aan één van de volgende criteria:

  1. monumentale boom volgens de landelijke Bomenstichting (9 bomen);
  2. herdenkingsboom (19 bomen);
  3. voor 1940 geplant (509 bomen);
  4. stamdoorsnede groter dan 115 cm (19 bomen);
  5. dendrologisch van betekenis: zeldzaam wat betreft geslacht, soort, variëteit of ras, stamdiameter groter dan 29 cm (62 bomen).

Een adviesraad adviseert het College van B&W over de monumentale bomen.

Lijst en plattegrond monumentale bomen

> Download hier de lijst met monumentale bomen via rotterdam.nl
> Bekijk hier de monumentale bomen via het Landelijk Register Monumentale bomen

Wandelroute langs (monumentale) bomen

De gemeente Rotterdam een speciale bomenwandeling in het stadscentrum samengesteld, waarbij een aantal bomen monumentale status heft.

> Download Wandelroute via rotterdam.nl

Monumentale bomen elders

Overal in de wereld staan oude, hoge, bijzondere bomen. Via de website ‘Monumental Trees’ vindt u duizenden foto’s van bomen en hun locatiedetails. Ook van bomen in Rotterdam!