Skip to main content

Bomen vormen een essentieel deel van onze leefomgeving, zowel voor het klimaat, onze gezondheid als voor ons welbevinden. Dat er in een stad bomen staan is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend wanneer je bedenkt hoe intensief de ruimte benut wordt. Er ontstaan dan ook vaak verhitte discussies bij (dreigende) kap van bomen.

De kap van bomen kan diverse aanleidingen of oorzaken hebben:

  • Er is een ziekte geconstateerd of er is sprake van direct gevaar van afbreken of omvallen
  • Bomen staan op een plaats waar de stad nieuwe ontwikkelingen wil realiseren, denk aan woningbouw, aanleg van sportvelden of de herinrichting van de buitenruimte.
  • Werkzaamheden in de bodem: rioolvervanging, vervangen of bijplaatsen van kabels en leidingen, ophogen van verzakte bodem.

Algemene plaatselijke verordening (APV)

Vaak zal het kapverbod van de Rotterdamse Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van toepassing zijn: een boom mag niet zonder vergunning worden gekapt (APV 4.11 lid 1). Maar bij deze vergunningsverlening zijn kanttekeningen te plaatsen (zie kader).

Bezwaar

Bent u het niet eens met de voorgenomen kap van een boom bij u in de buurt, dan kunt u een aantal acties ondernemen, zie het menu (rechts / onder) om dreigende kap te voorkomen. Zoek daarbij samenwerking met buren en/of andere belanghebbenden, dat maakt het niet alleen leuker om te doen, maar maakt de actie ook kansrijker.

Gevaarlijke situaties

De gemeente haalt bomen weg die een gevaarlijke situatie (kunnen) veroorzaken. Ziet u een zwakke of onveilige boom? Meld dit dan aan de gemeente.  Bij de melding heeft de gemeente de volgende informatie van u nodig:

  • omschrijving van de zwakke of onveilige boom
  • de plek waar de boom staat, inclusief soort en maat
  • eventueel foto’s van de boom

‘Als het echt niet anders kan’

De gemeente zegt alleen te kappen als het echt niet anders kan, maar dat criterium wordt in de praktijk nog wel eens op verschillende wijzen toegepast. Het is zodoende goed om zichzelf te informeren en actie te ondernemen wanneer u daartoe aanleiding ziet.