Bochtafsnijding Schie opgeschort

De provincie Zuid-Holland mag voorlopig geen schop in de grond steken om de vaarweg in Overschie te verleggen. Volgens de Raad van State is onduidelijk of het aanleggen van een waterkering aan de westelijke Schie-oever mogelijk is. Hoe de huidige bomenrij behouden kan blijven, is evenmin helder. Het verzoek om een voorlopige voorziening, ingediend door de Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) en...
lees verder

3 Abelen gered aan Molecatensingel

De drie abelen ter hoogte van Molecatensingel 2 tot en met 6 zouden de stoeptegels omhoog drukken. In verband met vermeende gevaarlijke situaties was er een omgevingsvergunning voor kappen aangevraagd. Een gezamenlijke actie van De Bomenridders en Burgers voor Beverwaard heeft ertoe geleid dat de aanvraag is ingetrokken. De werf IJsselmonde gaat op zoek naar alternatieven. Trottoirtegels De...
lees verder

Verdwaald in de vergunningenjungle

Elke week worden aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen (inclusief vergunningen voor het kappen van bomen) gepubliceerd op deelgemeentewebsites en in het huis-aan-huisblad De Havenloods. Erg belangrijk, want alleen via deze weg kunnen burgers op de hoogte blijven van wat men van plan is in hun leefomgeving – bijvoorbeeld het kappen van bomen – en kunnen zij op tijd bezwaar...
lees verder

Rotterdamse lucht moet schoner

“De lucht in Rotterdam is nog steeds ongezond,” meldt Milieudefensie in haar nieuwsbrief van begin augustus. “In september praat de gemeenteraad over luchtkwaliteit.” Daarom is het nu van belang dat de inwoners van Rotterdam laten zien dat zij gezonde lucht belangrijk vinden. Spinoza’park’ Mevrouw Oesenok uit Lombardijen doet haar best. Ze diende bezwaren in...
lees verder

27 Bomen weg in Mossenbuurt

In de Mossenbuurt, het noordoostelijke deel van de wijk Ommoord, zullen 27 bomen verdwijnen. De aanvraag voor het kappen van de bomen stond in de Havenloods van 24 juli. Het groen moet wijken voor een grootschalig rioleringsproject. Tevens wil Stedin een gasleiding aanleggen. Rauw Dit herinrichtingsproject is tijdens een regulier overleg van De Bomenridders met vertegenwoordigers van de...
lees verder