ActueelApp ‘Bomen in de Buurt’ ook voor Android

Gepost door op aug 31, 2015 in Actueel, Artikelen 2015 | 3 reacties

App ‘Bomen in de Buurt’ ook voor Android

Met deze app kunnen Rotterdammers alle gemeentelijke bomen leren kennen. Nu denk u misschien: er is toch al zo’n app: de Bomenspotter? Bomen in de Buurt kan meer: de app is interactief. Gebruikers kunnen zelf bomen en foto’s toevoegen. Ook kunnen ze correcties voorstellen, bijvoorbeeld als een boom wel op de kaart staat, maar gekapt blijkt of de soortnaam niet zou kloppen. Er wordt gebruik gemaakt van open data, verstrekt door de gemeente, met een directe koppeling met het systeem van de Gemeente. Wijzigingen die de Gemeente in...

lees verder

Bezwaar maken wordt moeilijker

Gepost door op aug 28, 2015 in Actueel, Artikelen 2015 | 3 reacties

Bezwaar maken wordt moeilijker

In de nieuwe Omgevingswet zijn de procedures voor de besluitvorming en rechtsbescherming zoveel mogelijk gestroomlijnd. De rechtzoekende burger zal scherp moeten letten op de bezwaartermijnen. Op dit moment zit de standaard bezwaar- en beroepstermijn van zes weken wel bij iedereen tussen de oren. Aan die termijn verandert niets, maar straks zullen partijen die willen opkomen tegen een omgevingsvergunning soms al binnen twee weken de bestuursrechter moeten benaderen om nog iets te kunnen bereiken. Het tijdstip waarop een omgevingsvergunning...

lees verder

Cursus Bomenridder

Gepost door op aug 26, 2015 in Actueel, Artikelen 2015 | 0 reacties

Cursus Bomenridder

Op 17 en 24 september organiseren wij samen met het Rotterdams Milieucentrum een cursus bomenridder. Bomenridders zijn vrijwilligers die de bomen in de stad goed in de gaten houden. In diverse steden zijn er al groepen actief. Wanneer er bomen onnodig dreigen te verdwijnen waarschuwen ze omwonenden, lokale politici of andere belanghebbenden. Ze bellen de gemeente of het Waterschap om informatie in te winnen. Wanneer kap voorkomen kan worden, sturen ze soms bezwaarschriften naar de gemeente en starten juridische procedures. Ook komt het voor...

lees verder

6000 bermbomen Zuid Holland op kaplijst

Gepost door op aug 8, 2015 in Actueel, Artikelen 2015 | 49 reacties

6000 bermbomen Zuid Holland op kaplijst

Woensdag 23 september staat de geplande bomenkap langs N-wegen in Zuid-Holland op de agenda van de provinciale Commissie Verkeer en Milieu. Wij gaan inspreken tegen het plan om duizenden bomen te kappen voor de illusie van verkeersveiligheid. De oorzaak van ongelukken ligt bij gevaarlijk rijgedrag, niet bij bomen. Wij zijn voor verkeersveiligheid, maar die kan ook met andere middelen bereikt worden. Om te laten zien dat veel mensen geen kaalkap van ons landschap willen, is het belangrijk dat de tribune vol zit! Kom dus alsjeblieft als...

lees verder

Zomerstorm in Rotterdam

Gepost door op jul 28, 2015 in Actueel, Artikelen 2015 | 0 reacties

Zomerstorm in Rotterdam

De Rotterdamse bomen hebben de zomerstorm van 25 juli goed doorstaan. Rotterdam heeft zo’n 600.000 bomen. Stadsbeheer kreeg 150 meldingen binnen van omgewaaide bomen en takken op de weg. Er zijn 70 bomen omgewaaid in de stad. Dat is weinig, zeker aangezien ze vol in het blad stonden en door de vele hoogbouw de windsnelheden in Rotterdam fors kunnen zijn. De periodieke controle van alle gemeentebomen laat hier zijn nut zien. Hulde dus voor Stadsbeheer. Open Rotterdam interviewde de gemeentelijke ‘bomenman’ Ronald loch op een...

lees verder

Bomendepot, een wellness-vakantie?

Gepost door op jun 11, 2015 in Actueel | 1 reactie

Bomendepot, een wellness-vakantie?

Het gemeentelijke bomendepot, een wellness-vakantie voor stadsbomen? Artikelen in diverse kranten hebben een iets te rooskleurig beeld van verplanting geschapen. Nu 236 bomen aan de Burg. Oudlaan en ‘s-Gravenweg in Kralingen gekapt gaan worden voor o.a. rioleringswerk, werd er op Facebook meteen geroepen: kappen is niet nodig want ze kunnen toch naar het depot? Helaas, was het maar zo simpel. We leggen het nog maar eens uit; er spelen vele factoren mee. De boomsoort; niet elke soort kun je verplanten. Platanen en Linden zijn goed...

lees verder

Petitie: STOP bomenkap aan N-wegen

Gepost door op jun 6, 2015 in Actueel | 29 reacties

Petitie: STOP bomenkap aan N-wegen

De Bomenridders zijn een petitie gestart om landelijk aandacht te vragen voor de dreigende kaalslag langs talloze provinciale wegen. Teken HIER de petitie alsjeblieft. Omdat de tekstlengte op petities.nl beperkt is, volgt hier de volledige tekst: Provincies gaan duizenden bomen kappen langs N-wegen. Alle ‘obstakels’ tot 4,5 meter van de weg moeten verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit het kappen van zo’n 6000 bomen, in andere provincies nog veel meer. Dat wegen daardoor veiliger worden is een illusie en is omstreden. Kale bermen nodigen...

lees verder

Tuinbomenschouw Sportdorp

Gepost door op apr 26, 2015 in Actueel | 3 reacties

Tuinbomenschouw Sportdorp

Sportdorp is een wijkje in Ijsselmonde vol rijtjeshuizen met tuinen. Woonbron heeft er veel tuinen in beheer. Omdat er weer diverse kapvergunningen aangevraagd waren door huurders werden we gevraagd mee te lopen om te adviseren. Daar gingen we graag op in, want de ervaring leert dat bij aanvang van het proces meedenken veel meer oplevert dan pas na verlening van een kapvergunning in actie komen. De bomen in kwestie waren grote coniferen, die nooit gesnoeid waren. Woonbron laat huurders wel een contract tekenen met betrekking tot...

lees verder

Bomen en provinciale wegen

Gepost door op apr 16, 2015 in Actueel | 7 reacties

Bomen en provinciale wegen

Over deze bomen is recent veel onrust ontstaan toen bekend werd dat er tegelijk met grootonderhoud aan de N 218 (beter bekend als de Groene Kruisweg) zo’n 270 bomen worden gekapt vanwege de verkeersveiligheid. De provinciale overheid ‘beroept zich’, zo hoorden wij tijdens inloopavonden, op de richtlijnen van kennisplatform CROW. Deze richtlijn beveelt aan wegbeheerders aan om alle obstakels binnen 4,5 meter van de kant van de weg te verwijderen. Laten daar nou net op heel veel plaatsen bomen staan! Een nuttig gesprek Reden waarom wij op 15...

lees verder

Jaarverslag 2014 beschikbaar

Gepost door op apr 1, 2015 in Actueel | 0 reacties

Jaarverslag 2014 beschikbaar

Ook in 2014 verzetten De Bomenridders weer bergen werk. In het kersverse Jaarverslag van 2014 is dat allemaal na te lezen. In het verslag is ook de financiële verantwoording opgenomen. Jaarverslag 2014 stichting De Bomenridders Rotterdam Al onze Jaarverslagen – van 2005 tot en met 2014 – zijn in te zien en/of te downloaden bij Jaarverslagen.

lees verder