Skip to main content

4. Handhavingsverzoek

Een verzoek om handhaving kan worden ingediend indien men wil reageren vooruitlopend op het besluit van de gemeente over een ingediende kapaanvraag.

U kunt bij de gemeente een verzoek om handhaving van de boom indienen indien:

Gebruik hierbij als argumentatie dat er een verbod is op kappen zonder vergunning.

Schriftelijk verzoek om handhaving indienen

Van belang is dat u eerst de nodige informatie hebt verzameld bij punt 1 en een foto van de boom maakt. Vervolgens kunt u (kosteloos) een schriftelijk verzoek indienen bij het gemeentebestuur, opdat ze op korte termijn overgaat op handhaving. In Rotterdam kunt u dit verzoek online indienen bij de gemeente.

Let op: Wil de handhaving slagen dan is haast geboden,  de overtreders dienen op heterdaad te worden betrapt!

Acht weken reactietermijn

Op dit verzoek dient de gemeente binnen acht weken te reageren. Na ontvangst zal de gemeente de zaak onderzoeken en zo nodig naleving van de wet afdwingen door bestuursrechtelijke handhaving. Daarbij is het van belang dat de overheid in geval van een overtreding van wettelijke regels een ‘beginselplicht om handhaving’ heeft. Alleen wanneer de overtreding naar verwachting binnenkort wordt gelegaliseerd of wanneer een actief optreden onevenredig ingrijpend zou zijn, mag het bevoegd gezag ervan afzien.

Ingebrekestelling

Mocht er binnen acht weken geen (re)actie van de gemeente volgen, dan biedt de wet de mogelijkheid van een ingebrekestelling. Door dit middel zal de overheid niet zo gemakkelijk een handhavingsverzoek (of een ander verzoek om op te treden) onbeantwoord laten, maar het kan desondanks toch te laat blijken voor de bomen.

14 dagen na de ingebrekestelling

Indien het bevoegd gezag binnen veertien dagen na de ingebrekestelling nog steeds niet heeft beslist op het verzoek om handhaving, dan is de gemeente een ‘dwangsom verschuldigd wegens het niet tijdig beslissen’. Dit biedt zo een flinke stimulans voor de gemeente om alsnog te gaan handhaven, dan wel om de verzoeker schriftelijk de reden mede te delen waarom men niet overgaat tot handhaving. Mocht dat ook niet werken dan kunt u naar de rechter, deze kan een hogere dwangsom opleggen.

Uit ervaring weten de Bomenridders dat de Gemeente Rotterdam de handhaving op illegale kap bepaald niet op orde heeft, terwijl het hier om een delict gaat. Het zou goed zijn wanneer meer mensen aangifte doen, dan wordt de gemeente aangespoord beter te handhaven.