Skip to main content

OPEN BRIEF

Rotterdam, 9 augustus 2022

Geachte heer Karremans, beste Vincent,

Dank voor uw brief (12 juli 2022/kenmerk M2207-1328) waarin u reageert op onze zorgen om de bomen op het Delftseplein, geuit in ons schrijven van 30 juni.

Boomdeskundigen van de gemeente, zo schrijft u, stellen dat de uitgevoerde werkzaamheden in deze tijd van het jaar juist bijdragen aan een succesvolle verplanting.

Wij bestrijden dit:

  1. 3/4 van de wortels is doorgesneden of gezaagd, dat is niet ‘een deel’ maar het merendeel wat betekent dat veel vochtaanvoer niet meer mogelijk is.
  2. meer dan 20 % van het bladvolume weghalen midden in het groeiseizoen kost de boom veel energie omdat hij nu weer nieuw blad moet aanmaken. De energie die nu in bladvorming gaat zitten heeft de boom nu net nodig voor wortelvorming en die komt als gevolg van de snoei veel minder op gang.
  3. rond de kluit voedselrijke grond en meststoffen aanbrengen heeft alleen zin als de boom minimaal één volledig jaar de tijd krijgt om hierin intensief te wortelen. Als er eerder wordt verplant breken de gevormde, essentiële, haarwortels samen met de voedselrijke grond weer af.
  4. In gemeentelijke stukken is sprake van een mogelijke verplanting naar de gemeentelijke Bomenbank / kwekerij. Opmerkelijk is dat deze ‘opvang’ nabij het Kralingse bos eind dit jaar wordt opgeheven vanwege de bouw van de wijk Nieuw Kralingen. Bij verplaatsing op korte termijn zou dat betekenen dat de Platanen twee verplantingen moeten doorstaan.
  5. Als gevolg van enkele droge voorjaren op rij en recent twee droge zomers is de vitaliteit van de bomen sub optimaal. Een Plataan is een taaie boomsoort maar er zijn grenzen. Die grenzen worden overschreden als de bomen binnen nu en één à twee jaar worden verplaatst.

Wij lezen dat het college zich blijft inspannen voor een succesvolle verplanting maar vrezen dat uw tijdpad strijdig is met het belang van de bomen en de ondergang van de bomen, later, zal worden benoemd als “collateral damage”.

Het etiket “stedelijk project van groot openbaar belang” zou dit rechtvaardigen?

De werkzaamheden rond de bomen, midden in de zomer, hebben ons verbaasd. Wij hebben daarom boomexperts gevraagd hun visie en ervaring met ons te delen. We raadpleegden er vier. Hun oordeel, opgebouwd na jarenlange ervaring, sterkt ons in onze keuze om alle beschikbare juridische middelen in te zetten om deze bomen te behouden voor de stad.

 

Met groene groet,

de Bomenridders