Skip to main content

HAALT DE GEMEENTE BAKZEIL?

Rotterdam, 15 september 2022

Dinsdagmorgen, 13 september, is ons verzoek tot Voorlopige Voorziening behandeld bij de Raad van State.
Wat waren de belangrijkste redenen?

  1. Het besluit van 22 juni (verplanten ipv kappen) is onzorgvuldig voorbereid en onrechtmatig omdat het besluit geen voorschriften bevat voor een doeltreffende voorbereiding. Zo ontbreekt een verplantingsplan!
  2. Rond 27 juni zijn er, in opdracht van het college, werkzaamheden uitgevoerd, gericht op de verplanting van 6 Platanen. Een onvergeeflijke blunder en wel hierom:
  3. Bomen midden in een zeer droge zomer ontdoen van ¾ van de wortels zorgt ervoor dat ze nauwelijks meer kunnen drinken.
  4. De kroon in dezelfde periode sterk verkleinen dwingt de boom tot het aanmaken van nieuw blad, waardoor er onvoldoende energie is om de broodnodige nieuwe wortels te laten groeien.
  5. Willen de bomen een reëele kans hebben om te worden behouden voor de stad? Dan moet verplaatsing zorgvuldig worden voorbereid en niet voor einde 2023, beter nog 2024 worden uitgevoerd.

Onder druk van de bezwaarprocedure die we voerden worden de bomen dus niet langer gekapt maar verplant, da’s winst!

Tijdens de zitting komt de advocaat van Pels Rijcken, namens het college met de mededeling dat “Wij niet eerder dan 1 oktober 2023 gaan verplanten”, da’s winst voor de bomen!

Door deze toezegging is er geen spoedeisend belang meer om een uitspraak van de rechter te krijgen en zijn partijen akkoord met het stoppen van deze procedure. De gehele poppenkast van procedure en zitting had dus achterwege kunnen blijven. Jofele actie, bedankt college!

Elk uitstel is goed voor de bomen en biedt kansen om in overleg te komen tot een goed en doortimmerd verplantingsplan. Ivo, Bram, André, Wim, Gerard en Pieter zullen er de stad dankbaar voor zijn.
Tegelijk kan niet worden uitgesloten dat dit gebouw (voorlopig) niet zal worden gebouwd. Er lopen, van andere partijen, meerdere bezwaarprocedures tegen de bouw. Ieder uitstel geeft de Platanen betere kans om te worden behouden voor de stad.

Wij roepen Rotturdammers op ons suggesties te doen waar die bomen prima heen kunnen als ze ooit echt weg moeten. Absolute voorkeur heeft rechtop verplaatsen en niet liggend (dus transport door bijvoorbeeld de Maastunnel is ‘buiten beeld’).

Suggesties sturen naar info@debomenridders.nl

de Bomenridders®