Skip to main content

bijlage: 20210818_UIT_FAX_Reactie UTOPIE_mb

Rotterdam, 10 oktober 2021

Besten,

In april 2021 vernietigt de voorzieningenrechter het besluit om 6 bomen te kappen en 1 te verplaatsen op het Delftseplein, naast het Centraal Station. Sindsdien maakten wij tweemaal een ‘ridderlijk’ gebaar met aangeven dat er met ons gesproken kan worden over een compromis.

Tot onze verrassing kiest de gemeente het juridisch traject boven het gesprek en levert, tegen eind augustus (2021), gronden aan voor een hoger beroep bij de Raad van State. Deze zitting vindt plaats:

Dinsdag 12 oktober 2021 om 15:00 uur aan de Kneuterdijk 22 Den Haag

Wordt het een “groene herfst”?

Intussen tikt de klok voor de bouwrijp oplevering van het ‘lapje grond’ door.

Een geheugensteuntje:

30-07-20 gemeente Rotterdam verleent aan gemeente Rotterdam een vergunning voor de kap van 6 Platanen en de verplaatsing van 1 Plataan. Allen staand op het Delftseplein.

08-09-20 de Bomenridders tekenen bezwaar aan tegen de verlening.

30-11-20 zitting bij de Algemene Beroeps Commissie.

02-02-21 de ABC verklaart ons bezwaar ongegrond, waarna de Bomenridders direct een Verzoek tot Voorlopige Voorziening indienen bij de rechtbank.

08-04-21 zitting voorzieningenrechter.

19-04-21 de voorzieningenrechter vernietigt het ‘bestreden besluit’. Bomenridders bieden aan in gesprek te gaan.

28-05-21 Bomenridders herhalen in gesprek met de wethouder het aanbod in gesprek te gaan.

24-06-21 Gemeente Rotterdam gaat in hoger beroep. Haar belangrijkste ‘gelegenheids’ argument is dat het een “majeur publiek werk” zou betreffen. Een argument welk in de procedure eerder is ontkracht.

18-08-21 reactie Bomenridders op gronden hoger beroep door gemeente (zie bijlage)

De handelwijze van de gemeente Rotterdam en haar bestuurders stelt ons voor een raadsel. Wij ervaren haar handelwijze als controversieel ten opzichte van de vele beleidsvoornemens en plannen die moeten leiden tot een groene – natuur-inclusieve – klimaat-adaptieve stad.

 

Reikhalzend kijken wij uit naar de zitting!

Met groene groet,

De Bomenridders