Skip to main content

De Algemene Plaatselijke Verordening en de Algemene Periodieke Keuring

Dames & heren,

De Bomenridders zien de APV als het voer- werktuig van de gemeente.

Steeds nodig en overal inzetbaar vanwege de vele gereedschappen die er aan zijn opgehangen. Een samenstel van veel onderdelen, nodig voor het doeltreffend kunnen besturen van de stad.

Eén van die onderdelen verwoord in de artikelen 4:10 en 4:11 is ‘het bewaren van houtopstanden’

Met de wethouders van Huffelen, Eerdmans en Wijbenga zijn wij meermaals in gesprek gegaan over het nut en de noodzaak om de artikelen in de APV die gaan over bomen en groen middels een “Algemene Periodieke Keuring” op essentiële onderdelen na te lopen.

De gesprekken leverden begrip op en goede voornemens maar geen concrete resultaten. Op enig moment was er zelfs een werkgroep met leden van de gemeenteraad waarvan Niels Berndsen de trekker was. Politieke actualiteit deed de goede voornemens bij herhaling sneuvelen. De wens en noodzaak tot vernieuwing bleven.

In mei van dit jaar spraken wij met Bert Wijbenga over de dringend[1] noodzakelijke aanpassingen in genoemde artikelen. Wij zegden toe met een concept te komen en vervolgens in samenwerking met de juristen van BoWoTo tot een modern en functioneel vehikel / voertuig te komen. Bert werd enthousiast en we spraken af dat hij voorbereidende stappen zou nemen om vervolgens de verdediging van de voor te stellen wijzigingen in de raad te willen overlaten aan de Bomenridders. Wij gingen akkoord.

Kort daarna verruilt Wijbenga deze stad voor een andere en bleven wij licht teleurgesteld achter.

Gelukkig hebben wij in ons eerste contact met Vincent Karremans de draad kunnen oppakken en legden hem intussen ons ‘APK rapport’ voor. Zeer recent deelden wij dit voorstel met u en de overige leden van de gemeenteraad.

Ons APV voorstel beslaat twee pagina’s in plaats de bestaande zes. Vereenvoudiging, deregulering en verheldering van definities.

Kort samengevat:

  • Voor particulieren geldt geen vergunningplicht tenzij voor monumentale bomen (onder welke condities is nader in te vullen)
  • Begrip monumentale boom wordt aangescherpt; mogelijkheid tot kap wordt beperkt tot uitzonderlijke gevallen. Alle alternatieven tot behoud worden expliciet onderzocht en meegenomen in de uiteindelijke beslissing
  • De ‘kan bepaling’ om herplant op te leggen wordt vervangen door ‘het bevoegd gezag legt een compensatie op in de vorm van’

Neemt dit gemeentebestuur de leefbaarheid en groene waarden in onze stad serieus dan moet dit samenhangend boombeleid snel worden ontwikkeld.

Een beleid waarin, onder andere:

  1. het huidige JA, tenzij bij vergunningverlening wijzigt in Nee, tenzij
  2. de aanwezigheid van bomen absoluut leidend is bij planvorming
  3. bomen oud moeten kunnen worden in de stad, waarbij ‘standplaatsgarantie’ en ‘standplaatsverbetering’ de instrumenten zijn
  4. belanghebbenden / omwonenden actief en tijdig worden geïnformeerd & betrokken bij kap in hun leefomgeving
  5. gedateerde artikelen over wilgen & populieren, éénrijige laanbeplanting, etc. zijn verdwenen

In een stad is altijd reuring en ontwikkeling, vindt onderhoud & aanpassing plaats aan de infrastructuur en worden omvangrijke publieke werken bedacht en ontwikkeld.

Allemaal kunnen ze gevolgen hebben voor ‘die andere stakeholder’, het groen. Het borgen van de groene belangen (de zwakke kracht[2]) is daarom van groot belang ze is gebaat bij helder beleid met dito regelgeving waarin onwrikbare definities dienen als EIK.

Het aanpassen van de regels tijdens het spel is dan niet meer nodig.

Wij wensen u wijsheid en vragen zorgvuldigheid bij het nemen van “onomkeerbare beslissingen”

De Bomenridders © – November 2021

 

[1] Dringend in relatie tot het begrip monumentaal <> Treehouse

[2] Lucebert: “Alles van waarde is weerloos”