Skip to main content

Het ziet er niet best uit voor de platanen naast Rotterdam Centraal.

Ondanks dat meerdere personen en partijen uitvoerige bezwaren hebben ingediend tegen voorgenomen kap in het kader van het te bouwen “Treehouse”, heeft de ABC (Algemene Bezwaarschriften Commissie) besloten de bezwaren van de Bomenridders en die van omwonenden ongegrond te verklaren, het bestreden besluit te handhaven en zo te adviseren aan B&W.

Dit is niet verwonderlijk aangezien dit stukje Rotterdamse publieke ruimte al lang geleden werd verkocht toen de stad naarstig op zoek was naar financiering voor het te vernieuwen Rotterdam Centraal. Helaas verkocht men het Delftse Plein (aan een partij met postadres op het eiland Guernsey) zonder goed te weten wat men eigenlijk van de hand deed…

Zorgvuldiger voorwerk had duidelijk kunnen maken dat het hier gaat om een plein met een groep bomen die al sinds 1890 in deze constellatie bij elkaar staan. Het bombardement gooide weliswaar roet in het eten, maar die  schade werd bij de herinrichting in 1958 gerepareerd. Van de oorspronkelijke 19e eeuwse platanen stonden er in 1945 nog vier overeind. Dit kwartet werd vervolgens aangevuld met volwassen bomen uit het depot, opdat de vooroorlogse situatie in eer kon worden hersteld. Die situatie bestond uit een vijver met daar omheen een kring van platanen recht tegenover station Delftse Poort, de voorloper van het huidige station (zie luchtfoto <1940).

 

 

 

 

 

Een halve eeuw geleden zijn kosten noch moeite gespaard om deze plek te behouden. Vanwege de slachting die WOII onder de stadsbomen teweeg had gebracht, was men sindsdien zeer zuinig op de weinige bomen die de stad nog telde. Mede danzkij deze zorgzame cultuur was het depot goed gevuld, waardoor het Delftse Plein in 1958 in oude luister kon worden hersteld.

De onverschilligheid waarmee men in de 21e eeuw ineens met deze historische plek omgaat wekt grote verbijstering. Naar aanleiding van de zitting eind november, spitste de discussie zich uiteindelijk toe op de ouderdom van de zes platanen die nu op de kaplijst zijn beland. Bomen van voor 1940 zijn in deze stad monumentaal en mogen derhalve niet zo maar gekapt worden. Om die reden worden de vier oudste platanen behouden, waarbij er eentje (Ahmed, zie foto) verplaatst dient te worden. Volgens de gemeente zijn de zes overige bomen richting het station niet monumentaal, en kunnen deze dus verwijderd worden. Het GISweb vermeldt alvast dat het gaat om drie bomen van 1930 en drie van 1947 en 1950. Uitgebreid onderzoek door de bezwaarmakers (Bomenridders en omwonenden) beargumenteert dat mogelijk ALLE bomen van 1940 of ouder zijn en dus monumentaal. Zoals gezegd zijn de jongste platanen (die nu gekapt dreigen te worden) afkomstig uit het depot en daar eind jaren vijftig neergezet. Fotomateriaal uit die tijd toont volwassen bomen en geen sprietjes van 10-15 jaar oud (zie rechter luchtfoto uit 1964). Dit in combinatie met bovengenoemde praktijken (mbt zorgvuldigheid en depot) maakt aannemelijk dat de bomen wel degelijk monumentaal zijn. Dat betekent dat de gemeente, geheel in strijd met haar eigen wetgeving, over dreigt te gaan tot kap van monumentaal ecologisch erfgoed.

Zoals het er nu voor staat wordt “Ahmed” verplaatst, worden de zes meest westelijke platanen gesloopt en stort de gemeente ter compensatie van de schade €15.916,44 in het bomenfonds.

OPROEP!

De Bomenridders roepen alle Rotterdammers op om in actie te komen.
Bijvoorbeeld door een bericht of tweet te sturen naar onze wethouders en raadsleden en dan te vragen:

# hoe zo’n bijzonder stuk Rotterdam ooit verkocht had kunnen worden

# waarom er niet meer zorgvuldigheid wordt betracht bij het beheren van oude bomen

# om met stukken te komen die bewijzen dat de jongste bomen niet monumentaal zijn

De Bomenridders beraden zich ondertussen op te zetten vervolgstappen.