Skip to main content

Op 11 september hebben de Schiedamse Bomenridders tijdens het door de gemeente georganiseerde ‘Stadserf’ een Manifest aangeboden en een speciaal voor de gelegenheid geproduceerde video getoond.

Het manifest luidt als volgt:

 • De Schiedamse bomenridders staan voor een groen en leefbaar Schiedam.

Onze aanpak:

 • Wij strijden voor elke boom vanuit de dialoog.
  • We strijden vanuit een overtuiging maar zijn gevoelig voor argumenten en gaan altijd het gesprek aan. Maar als het nodig is, deinzen we er niet voor terug om juridisch ons doel te bereiken.

Uitgangspunten:

 • Groen, groener, groenst
  • Er worden geen plannen meer ingediend die leiden tot onevenredige bomenkap, ‘kappen met kappen’ is het devies. Eerst de schade van de afgelopen jaren inlopen en herstellen.
  • Bomen en groen zijn een vertrekpunt bij grondverkoop, projecten en nieuwe stedenbouwkundige ontwerpen.
 • Als een boom op een plek niet meer gehandhaafd kan worden, wordt deze in principe verplant.
 • Als er om wat voor reden dan ook toch gekapt dient te worden, dient er kwalitatief hoogwaardige herplant plaats te vinden.
 • Meer bomen planten waar mogelijk.
 • Actiever en kwalitatief hoogstaander beheer van het huidige bomenarsenaal is in onze ogen hard nodig.
 • De inzet van middelen uit het Bomenfonds dienen zondermeer geïntensiveerd te worden.

 

 • Schiedam kan en moet een gezonder leefklimaat krijgen.
  • Groen ademt en leeft. Het reinigt de vaak vervuilde lucht, remt hitte en houdt water vast en dat tegen geringe kosten. Een aantrekkelijk alternatief dat direct samenhangt met de duurzame eisen van een moderne samenleving en een gezond leefklimaat.
  • Biodiversiteit, groene natuur en het beleven van seizoenen zijn voorwaarden voor een gezonde leefomgeving

 

 • Bij gebiedsontwikkeling in Schiedam streven we naar een humaan en integraal ontwerp.
  • Ambtenaren dienen alleen nog plannen in bij B&W die gebaseerd zijn op bovenstaande uitgangspunten.
  • Een plan dat leidt tot kap of verslechtering van de leefomstandigheden van bomen en groen, wordt vooraf getoetst door een commissie bestaande uit deskundige inwoners, zowel inhoudelijk als op de kwaliteit van de participatie.
  • Burgers krijgen de kans om hun bezwaren te laten beoordelen door een bezwarencommissie die niet alleen procedureel maar óók inhoudelijk toetst.