Rotterdam gaat natuurinclusief bouwen

De Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft het voor elkaar gekregen dat de gemeente gaat inzetten op natuurinclusief bouwen. Een motie met die strekking is gisteravond aangenomen door de gemeenteraad.

Natuurinclusief bouwen heeft de toekomst. Deze vorm van bouwen houdt in dat bij nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen rekening wordt gehouden met stadsnatuur. Je kunt hierbij denken aan nestkastjes voor vogels, insectenhotels of rust- en broedgelegenheden voor vleermuizen. Andere steden hadden al eerder beleid opgesteld om natuurinclusief bouwen mogelijk te maken, maar Rotterdam hield tot dusverre de boot af. Tot gisteren.

De Partij voor de Dieren heeft voorgesteld dat de gemeente Rotterdam een groene bouwenveloppe opstelt om natuurinclusief bouwen te faciliteren. In een bouwenveloppe stelt de gemeente regels aan ontwikkelaars van woningen, bijvoorbeeld om stadsnatuur de ruimte te geven. Dit zorgt ervoor dat bouwvergunningen pas worden verleend als de plannen overeenkomen met de regels die zijn opgenomen in de bouwenveloppe.

Fractievoorzitter Jeroen van der Lee: “Eindelijk gaat Rotterdam natuurinclusief bouwen. Dit is een grote stap voorwaarts. De vraag naar woningen in Rotterdam mag wat de Partij voor de Dieren betreft nooit ten koste gaan van het leefgebied van onze dieren. Natuurinclusief bouwen voorziet erin dat vogels, vleermuizen en insecten een plek krijgen om te rusten en broeden. Een goede zaak!”

Motie met 41 stemmen aanvaard – VVD (4) tegen.


5 Reacties

 1. John Postmus

  Bovenaan dit artikel staat toevallig een foto van het project Nieuw Kralingen. Ik was onstelt dat ook hier vele bomen zullen gaan sneuvelen! De zuidrand ervan zal met de tuinen van de geplande villa’s en huizenrijen grenzen aan de zuidelijke baan van de Bosdreef. Dit betekent dat al het groen en de bomen van de behoorlijk brede middenberm van de Bosdreef, maar ook het groen en de bomen aan weerszijden van het noordelijke fietspad aldaar. Dus kaalslag! Van het Kralingse bos moeten ze afblijven!!!

 2. John Postmus

  Correctie op bovenstaande tekst:

  “Dit betekent dat al het groen en de bomen van de behoorlijk brede middenberm van de Bosdreef, maar ook het groen en de bomen aan weerszijden van het noordelijke fietspad aldaar, opgeofferd zal worden!”

 3. D den Boef

  Ik ben op zoek naar een bomenridder voor iemand. Deze dame heeft geen internet dus vroeg zij mij om contact te zoeken.
  Zij wil graag iemand spreken over enkele dingen.

  Ik hoop dat dit mogelijk is.
  met vriendeijke groet

  D den Boef

 4. Eleonora

  Eens. Laat dit stuk groen met rust!

 5. Toen dit is geschreven Wisten we nog niet dat letterlijk ALLE nieuwbouw voor de rijken is.
  De hele stad betaalt mee aan hun groene gevels en daken terwijl ze die echt ook ze of kunnen betalen. Voor het midden en ondersegment wordt niet gebouwd. Dus dat betekent dat dit groensubsidie voor een bevolkingsgroep is, en wel diegenen die het het minste nodig hebben.

Reageer!