Tot onze teleurstelling heeft de gemeente besloten de grote plataan op het schoolplein aan de Adamshofstraat (Kralingen) niet te verplanten, maar te kappen. Men wil een gymzaal bouwen en kon blijkbaar geen geschiktere plek vinden dan dit schoolplein. Eind 2015 is er een verplantingsonderzoek gedaan. De boom zou naar het naastgelegen grasveld verplaatst kunnen worden. De betrokken deskundige zou een kostenraming maken. Die vindt de gemeente nu te hoog. Het is erg vreemd dat men verrast was door de kosten want dergelijke verplantingen zijn al vaker door de gemeente bekostigd.
Dit besluit om toch te kappen kwam als een mokerslag binnen bij ons bestuur. Weer moet een boom het veld ruimen door ondoordachte beslissingen van de ontwerpers van nieuwbouw. Dat krijg je ervan als bomenkap onder de afdeling bouw- en woningtoezicht valt. Dan ziet men zo’n boom letterlijk en figuurlijk niet staan.

Bomenstructuurvisie
In de bomenstructuurvisie staat dat bij nieuwbouwprojecten rekening gehouden moet worden met bestaande bomen, zeker als ze monumentaal zijn. Voor de zoveelste keer bleek deze richtlijn in de praktijk door planners genegeerd. Zijn de ontwerpers wel achter hun computer vandaan gekomen om ter plekke te bekijken wat de impact van die gymzaal hier zou zijn? Daar lijkt het niet op.
De gemeente stelt dat het risico aanwezig is dat de plataan de verhuizing naar het veld er vlak naast niet zal overleven omdat de voorbereidingstijd (kluit rondsteken) te kort was. Deze vrees is naar onze mening ongegrond. Ons is niet bekend dat er grote platanen zijn dood gegaan na verplanting. Ons deskundige bestuurslid dat betrokken was bij dit project kan dit weten: hij heeft in zijn werkende bestaan vele honderde platanen verplant, bijvoorbeeld aan de Coolsingel, de ruit in Ommoord, de grote plataan van Eendrachtsplein naar de Westersingel. Van al deze door hem en zijn collega’s verplante platanen is er niet één dood gegaan. Ook al deze bomen waren niet voorbereid voor een verplanting en zijn toch alle aangeslagen.

We vragen ons af wat er zou gebeuren als op deze plaats vervuiling zou worden aangetroffen en sanering nodig zou zijn. Zou men er dan niet bouwen of toch maar een paar ton meer uitgeven? Kortom, hier is het laatste woord nog niet over gezegd!

Reacties:

Philomène: “Ik woon niet bij deze boom in de buurt maar hou veel van bomen. Hij moet gespaard blijven.”

Lies Oosterhout: “DE  PLATAAN  MOET  BLIJVEN, GA  HAAR  ZO  GAUW  MOGELIJK  BEWONDEREN.”

Greetje: “Ik heb niet direct uitzicht, maar wanneer ik de deur uitstap, loop ik langs deze prachtige plataan en wanneer ik huiswaarts keer loop ik er weer langs.  Ik kijk ernaar en geniet ervan, in de lente, zomer, herfst en nu in de winter. Ik begrijp heel goed dat er misschien een gymzaal moet komen. Er zijn genoeg lege pleintjes in de buurt, met waardeloos speeltuintroep er in, zo weinig inspirerend dat kinderen er niet of nauwelijks mee spelen. Zet een goede laagdrempelige (financieel) gymlokaal neer, overdekt zodat hij met weer of geen weer gebruikt kan worden, beter dan al die troosteloze pleintjes die veel geld kosten, maar niet echt uitnodigen tot spelen of creatief buiten spelen.”