Skip to main content

Op 8 maart sprak bomenridder Pim in bij de commissie Buitenruimte om aandacht te vragen voor de geplande kap van de monumentale plataan aan de Kralingse Adamshofstraat. Dat werd een groot succes: diverse commissieleden reageerden na afloop instemmend. Eensgezind waren zij hierover: Er moet ruimhartiger gecompenseerd worden dan met de twee bomen die men nu als compensatie in gedachten heeft. Verplanten van de boom is weliswaar mogelijk, de offertes van 70.000 en 75.000 euro zijn te hoog. GroenLinks, D66 en Leefbaar Rotterdam zijn het met de bomenridders eens dat de herplant in verhouding moet zijn met de waarde van deze boom, zo’n 26.000 euro. Wethouder Eerdmans zegde toe dat er ‘ruimhartig’ moet worden omgegaan met de herplant.

Buiten beeld
Deze plataan is ambtelijk buiten beeld geraakt omdat zij niet in de openbare ruimte staat maar op een schoolplein. Weliswaar ook eigendom van de gemeente maar door de beheerders (dienst Onderwijs? of eerder ooit OBR?) in geen systeem opgenomen. Pas bij de planvorming bleek hier een boom te staan. Groen Links drong er tijdens de behandeling op aan dat dit in de toekomst voorkomen moet worden en dat alle bomen op gemeentelijke grond in beheer bij wie dan ook (openbaar of niet) moeten worden geïnventariseerd. Ook daar kunnen immers monumentwaardige exemplaren voorkomen.
Omdat de gemeentelijke Bomenbank of Bomendepot eerdaags moet gaan verhuizen komen er veel bomen in de aanbieding voor herplant. Daar kan in dit geval ruim gebruik van worden gemaakt.
Bekijk het videofragment van de inspreek door op punt 10 van de agenda te klikken (vanaf minuut 3.57).

De inspreektekst:
Dames en heren, goedemorgen.
U spreekt vandaag over de brief van wethouder Eerdmans van 8 februari 2017. De Bomenridders zijn blij, dat de beslissing over het lot van deze monumentwaardige boom, de kleinere kopie van de Breytenbachboom, in onze stad niet zonder slag of stoot plaatsvindt.
Blij zijn wij, met de vaak positieve houding binnen het gemeentelijk apparaat die wij tegenkomen in onze contacten bij uiteenlopende projecten. Blij zijn wij ook met de toenemende kwaliteit van het stelsel van vergunning verlening en de aanscherping van de criteria daarbinnen.
Niet blij zijn wij, dat de Bomen Structuur Visie tot op heden zonder juridisch kader of onderbouwing is gebleven waardoor het bijna een dode letter is, een gemakkelijk te passeren station. Dit is mogelijk één van de redenen waarom de planvorming voor een gymzaal op deze plaats van start ging zonder daarbij de boom als uitgangspunt te nemen.
Zo heeft het kunnen gebeuren dat wij vandaag bij uw commissie moeten inspreken over deze Plataan.
Deze boom (hoe groot is 120 cm) is tenminste 70 jaar oud en had moeten prijken op de stedelijke lijst met monumentale bomen. Daar is ze echter niet te vinden, sterker nog, ze komt niet eens voor in het GISweb. Hoe dit kan is een raadsel en zou niet mogen voorkomen.
Deze boom is een onderdeel van de groene wederopbouw van onze stad en verdient daarom absolute bescherming. Mocht ze ouder zijn dan 70 jaar, wat wij menen dat juist is, dan hebben we te maken met een ‘overlever’ die door haar verborgen bestaan de dans is ontsprongen tijdens de zoektochten naar brandstof in de 2e Wereldoorlog.
Het lijkt er op dat dat verborgen bestaan nu haar ondergang wordt. Er is immers een gymzaal gedacht op een plaats die al in gebruik is? Eerst nadat iemand daar een gymzaal projecteerde werd de boom herontdekt.
Je hoeft geen Bosbouw gestudeerd te hebben om vast te stellen dat boom en gymzaal op die plek niet samen gaan. Er werd vervolgens al snel over kap gesproken.
In december 2015 pleitten wij bij de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk voor behoud van de boom en het uitbrengen van een overeenkomstig advies aan wethouder Visser. In januari 2016 stelt de gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk in haar advies:
“Wel wenst de commissie dat de boom verplaatst wordt of dat er anders groen gecompenseerd wordt. De gebiedscommissie ziet de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek van verplaatsing van de boom met financiële onderbouwing graag tegemoet. De gebiedscommissie verzoekt u vriendelijk geen onomkeerbare stappen te nemen alvorens de commissie te informeren. Groen is heel waardevol voor Kralingen”
De reuring rond en aandacht voor de boom leidde tot een aanvullend onderzoek naar de verplantbaarheid. Uitkomst: de boom is verplantbaar, kosten € 70.000 plus of min bijkomende kosten. Een fabelachtig bedrag vinden ook de Bomenridders maar waarom zo vragen wij ons af is er geen tweede offerte aangevraagd? Is er dan op basis van die ene offerte beslist voor kap te gaan? Zo komen we nooit aan het in de BSV neergelegde streven “dat bomen oud moeten kunnen worden in de stad”
Wij hebben de brief van wethouder Eerdmans gelezen en zijn aangenaam verrast over de uitvoerigheid waarmee op diverse aspecten is ingegaan. Vanzelfsprekend zijn de Bomenridders het niet eens met zijn eindconclusie maar kunnen daar in voorkomend geval wel mee leven.
Met de voorgestelde compensatie niet. Wij vinden het voorstel om die woudreus te compenseren met slechts twee forse bomen volstrekt onder de maat. In geval de beraadslagingen er toe leiden dat de boom gekapt zal worden verdwijnt er een enorme hoeveelheid boommassa die niet wordt gecompenseerd door het voorstel. Wij zijn van mening dat de vastgestelde boomwaarde van € 26.675 minimaal moet worden ingezet voor compensatie. Daar kunnen dus meer bomen uit het depot voor worden geplant. Kralingen is groot genoeg.
Rest mij u aan te bevelen bij gelegenheid eens te gaan kijken naar de speelfilm Down to Earth. Een film van een Nederlands echtpaar dat met hun kinderen op bezoek gaat bij de hoeders van de aarde; Innuit, Aboriginal, Bushman en anderen. Stuk voor stuk spreken zij over het belang van bomen voor de natuur en daarmee voor mensen. Wie weet kunnen we dat toepassen in onze stad.
GROEN LEEFT IN ROTTERDAM!
Dank voor uw aandacht

foto: het verplantingsonderzoek