Op het oostelijke deel van Katendrecht, op braakliggend terrein aan de Brede Hilledijk, gaat gebouwd worden. Daarnaast staan verschillende rijen bomen aan de doorgaande weg die de Kaap een mooie groene entree geven. We kregen het ontwerp voor het her in te richten gebied onder ogen. Wat blijkt? De gevel van de nieuwbouw komt op ongeveer twee meter van de bomenrij, dat wringt. Daar komt bij dat de ruimte voor de fietser erg krap is en een vrijliggend fietspad opschuift richting bomen. En dus studeert men op de mogelijkheden om deze twaalf volwassen platanen te verplanten. De kapvergunning is 24 januari verleend.

Planvorming
De Bomenridders zijn niet blij met dit plan. Het is een schoolvoorbeeld van het negeren van de Bomen Structuur Visie. Er is andermaal getekend engedacht zonder de bomen als gegeven te beschouwen. Nu onderzoekt men of de noodgreep van het verplanten uitgevoerd kan worden en tegen welke kosten. De Bomenridders zagen liever dat we in een eerdere fase van de planvorming waren betrokken om in goed onderling overleg te bezien hoe deze bomen voor de stad te behouden. Zoals het nu verloopt is zeker niet de Koninklijke route.
Als het onafwendbaar mocht zijn dat deze bomen moeten worden verplant, dan kan het niet zo zijn dat de kosten hiervan drukken op de budgetten voor openbaar groen van gebied Feijenoord of de stad. Deze kosten dienen te worden gedragen door de opdrachtgever van het nieuwbouwproject of een andere gemeentelijke bron. Logisch dat geïnformeerd willen worden over de feiten in deze.

De tekening van de nieuwe situatie:

bredehilledijk-herinrichting