Bescherming van bomen – vaak houtopstanden genoemd – is in de eerste plaats stedelijk geregeld in Plaatselijke Verordeningen waarnaar de Omgevingswet verwijst.

Zo stond reeds in de Keur van Amsterdam van 1454: “Hy die bomen staande op de veste, quest, scillet of scoffiert, wordt gevonnist door het verlies van de rechterhand of 20 L. boete.” Waarschijnlijk is het bomenrecht van alle tijden.

Zoals alles van waarde dat weerloos is (Lucebert) is een boom vaak een geliefd object van vernieling. Daartegen bestaat het begrip ILLEGALE KAP. Dat is kap van bomen waarvoor een kapvergunning is vereist maar niet verleend. Daartegen bestaat in veel gemeenten een FORMULIER MELDING OPENBARE RUIMTE.

ILLEGALE KAP is een economisch delict en strafbaar zoals in geval van afsteken van vuurwerk tijdens niet toegestane uren, import van verboden diersoorten of niet toegestane medicijnen met € 5.000. Bomenridders Rotterdam hebben tussen 2007 en 2014 21 van deze delicten gemeld waarvan er één in 2011 geleid heeft tot een boete van € 5.000 opgelegd aan de gemeente Rotterdam.

De handhaving tegen ILLEGALE KAP is in handen van Bijzondere Opsporing Ambtenaren (Boa’s). Behalve uit eigen onderzoek ontvangen deze BOA’s meldingen van oplettende bomenvrienden. Of zij met deze meldingen naar de griffie van het Openbaar Ministerie (OM) of de Milieupolitie gaan is voor de melders zelf altijd onzeker. De Bomenridders Rotterdam kennen enkele gevallen van illegale kap waarbij de BOA’s die in de doofpot hebben gestopt dan wel het op een accoordje hebben gegooid met de overtreder.

Daarom zou de gemeente alle hoveniersbedrijven moeten verplichten om van de opdrachtgever het bewijs van de verleende kapvergunning te eisen en dit aan de factuur te hechten. Bij gebrek aan vergunning: opdracht weigeren! Zo wordt elke twijfel over een legale kap – en de identiteit van de getroffen boom! – vermeden.

foto hieronder: 24 december 2016 in achtertuin van seniorenhuisvesting in Kralingen. Deze wil lijkt illegaal te zijn gekapt. Stadsbeheer heeft toegezegd de zaak uit te zoeken.