Woningbouw in Park de Twee Heuvels? NEE

Het plan om woningen te bouwen in Park de Twee Heuvels (IJsselmonde) heeft veel beroering veroorzaakt, bij IJsselmonders, gebiedscommissie en politieke partijen. Omwonenden haalden al meer dan 1500 handtekeningen op om dit plan van tafel te krijgen. De beroering heeft effect gehad. In het oorspronkelijke plan was sprake van 120-180 woningen, ofwel een massale bebouwing van het park. De gemeenteraad heeft half december ingestemd met bouw van 40-55 woningen. Deze bouw gaat ten koste van de Noordrand van het Park.

Lege bouwkavels

De gemeente heeft steken laten vallen bij de informatieverstrekking richting bewoners en ook bij de zogenaamde inspraakronde, die over een ander onderwerp (de Sportcampus) ging. Er zijn genoeg lege bouwkavels in de wijk om de geplande chique woningen te bouwen. Toch worden die niet gebruikt, want de wethouder laat zijn oren hangen naar de wens van projectontwikkelaars om in de parken van Rotterdam te gaan bouwen. Een volkomen dwaas plan om groene parken op te offeren.

Volgens de bomenridders moet je juist heel zuinig zijn op de parken. Eerst de stad goed verdichten en de lege bouwkavels opvullen, dan pas de beslissing voorleggen om een park te gaan bebouwen. We hebben er vol vertrouwen in dat er dan niet gebouwd zal gaan worden. In New York, waar ze mooie ervaring hebben met stadsverdichting, is er ook niemand die durft voor te stellen Central Park te bebouwen.

Verrommeling
Blijkbaar wil de wethouder wat extra geld verdienen om nieuwe bouwkavels uit te geven, die nu nog groenbestemming hebben. Met het bebouwen van bestaande bouwkavels, wat veel beter zou zijn, ontstaat er geen boekwinst. Die bestaande bouwkavels staan immers al met een forse waarde in de boeken.
De gemeente zou alsnog in gesprek moeten gaan met omwonenden. Dan zal blijken dat het gebrekkige onderhoud en eerdere illegale kap van bomen in het Park van de laatste jaren, het Park geen goed gedaan hebben. Maar een gebrekkige visie en dito onderhoud van de gemeente, wat geleid heeft tot enige verrommeling van het park, kan natuurlijk nu geen reden zijn om het park maar op te offeren. Ook niet deels opofferen, dat is een slappe keuze.

Duurzame toekomst
Wethouder, maak een mooi plan hoe deze unieke locatie in de toekomst een park wordt met allure. Waar heel Rotterdam-Zuid trots op kan zijn. Maak een 100-jaar bomenplan, dan genieten toekomstige generaties nog meer van dit mooie stadsgroen. De locatie is prachtig! Ga niet voor de snelle winst van projectontwikkelaars, maar kies voor de weg van de duurzame toekomst. De strijd is dus nog niet gestreden, want de Bomenridders zullen zich zeker gaan roeren als er aanvragen komen voor kapvergunningen.
Teken gerust nog de PETITIE van de omwonenden.

Onderstaande tekening komt uit de pdf Gebiedsvisie Stadionpark. Die is HIER te zien.

park2heuvels-ontwerp


8 Reacties

 1. Angelique Spruit

  Het mooie is nog dat dit park helemaal niks met de sportcampus en de nieuwe kuip te maken heeft, maar er dus wel voor opgeofferd zou moeten worden. Daarnaast is het park van de bewoners van IJsselmonde, waarvan ook een groot deel weer niks zal hebben met al die sportplannen. Niet iedereen houdt van sport. Maar dit park is van ons, en daar moet de wethouder en de projectontwikkelaar lekker vanaf blijven. Kijk maar eens rond hoeveel leegstaande kavels (zie bijvoorbeeld de dijkenbuurt!) er zijn. En op dit plaatje lijkt het park enorm groot, maar in het echt valt het mee hoor.(Daarnaast zijn ook nog parkeervoorzieningen niet eens ingetekend, en klopt de schaalgrootte niet.)

 2. H. Schreuder

  Er blijft veel te weinig park over, IJsselmonde was groen en moet groen blijven. ER zijn genoeg andere plekken in IJsselmonde waar nog gebouwd kan worden o.a. aan de Noorderhagen en de dijkenbuurt.

 3. Annematie

  Oufe terrein van tialf staat al 20 jaar leeg park moet park blijven

 4. Vreselijk en onacceptabel. Blijf van ons park af! Het zal nooit meer hetzelfde zijn…

 5. Niek ravensbergen

  Groen van formaat in een grote dtad is geen luxe maar absolute noodzaak voor ons welzijn. Ik steun jullie poging deze bebouwing te voorkomen.

 6. Anja Heijster

  Echt schandalig,en wat gaat er gebouwd worden ?Een prijsklasse die de doorsnee bewoner uit Ijsselmonde niet kan betalen.Dus WEER wint het grote geld.Eerst doelmatig het park slecht onderhouden. Omdat vervolgens als argument gebruiken om geld binnen te harken.En voor wat ? Voor sportaccommodaties die absoluut geen rendement opleveren.Status dus in ruil voor natuur.Een 100 jaren bomenplan DAT is is pas iets om na te laten aan onze kinderen en kleinkinderen.Ooit wel eens met je kind tussen de sportvelden gelopen en gezegd kijk eens wat een mooi sportveld.Nee tuurlijk niet maar in een park wel.Zitten de vissers naast een reiger.Spelen kinden en honden.Mensen picknicken, wandelen ,fietsen ontmoeten elkaar.DAT wil ik nalaten.En let op mijn woorden de toekomstige bewoners van “ons” park gaan straks klagen over overlast.

 7. Willem Klijnsmit

  Hebzucht en het grote geld krijgen de overhand. De toekomst voor onze kinderen, kleinkinderen interesseert ze niet….schandalig!

 8. Fred Vellekoop

  We hebben helaas gezien wat er van de parkomgeving met veel bomen en bosschages is overgebleven na de bouw aan de Korendijk… Veranderd van natuur naar een kil park met voornamelijk grasvelden.
  Dit willen we niet weer meemaken in ons Park De Twee Heuvels!

Reageer!