Skip to main content

Het plan om woningen te bouwen in Park de Twee Heuvels (IJsselmonde) heeft veel beroering veroorzaakt, bij IJsselmonders, gebiedscommissie en politieke partijen. Omwonenden haalden al meer dan 1500 handtekeningen op om dit plan van tafel te krijgen. De beroering heeft effect gehad. In het oorspronkelijke plan was sprake van 120-180 woningen, ofwel een massale bebouwing van het park. De gemeenteraad heeft half december ingestemd met bouw van 40-55 woningen. Deze bouw gaat ten koste van de Noordrand van het Park.

Lege bouwkavels

De gemeente heeft steken laten vallen bij de informatieverstrekking richting bewoners en ook bij de zogenaamde inspraakronde, die over een ander onderwerp (de Sportcampus) ging. Er zijn genoeg lege bouwkavels in de wijk om de geplande chique woningen te bouwen. Toch worden die niet gebruikt, want de wethouder laat zijn oren hangen naar de wens van projectontwikkelaars om in de parken van Rotterdam te gaan bouwen. Een volkomen dwaas plan om groene parken op te offeren.

Volgens de bomenridders moet je juist heel zuinig zijn op de parken. Eerst de stad goed verdichten en de lege bouwkavels opvullen, dan pas de beslissing voorleggen om een park te gaan bebouwen. We hebben er vol vertrouwen in dat er dan niet gebouwd zal gaan worden. In New York, waar ze mooie ervaring hebben met stadsverdichting, is er ook niemand die durft voor te stellen Central Park te bebouwen.

Verrommeling
Blijkbaar wil de wethouder wat extra geld verdienen om nieuwe bouwkavels uit te geven, die nu nog groenbestemming hebben. Met het bebouwen van bestaande bouwkavels, wat veel beter zou zijn, ontstaat er geen boekwinst. Die bestaande bouwkavels staan immers al met een forse waarde in de boeken.
De gemeente zou alsnog in gesprek moeten gaan met omwonenden. Dan zal blijken dat het gebrekkige onderhoud en eerdere illegale kap van bomen in het Park van de laatste jaren, het Park geen goed gedaan hebben. Maar een gebrekkige visie en dito onderhoud van de gemeente, wat geleid heeft tot enige verrommeling van het park, kan natuurlijk nu geen reden zijn om het park maar op te offeren. Ook niet deels opofferen, dat is een slappe keuze.

Duurzame toekomst
Wethouder, maak een mooi plan hoe deze unieke locatie in de toekomst een park wordt met allure. Waar heel Rotterdam-Zuid trots op kan zijn. Maak een 100-jaar bomenplan, dan genieten toekomstige generaties nog meer van dit mooie stadsgroen. De locatie is prachtig! Ga niet voor de snelle winst van projectontwikkelaars, maar kies voor de weg van de duurzame toekomst. De strijd is dus nog niet gestreden, want de Bomenridders zullen zich zeker gaan roeren als er aanvragen komen voor kapvergunningen.
Teken gerust nog de PETITIE van de omwonenden.

Onderstaande tekening komt uit de pdf Gebiedsvisie Stadionpark. Die is HIER te zien.

park2heuvels-ontwerp