Skip to main content

De Maastunnel, gebouwd tussen 1937 en1942, is aan een grondige renovatie toe. Opgelegd door de strenger wordende regels voor ‘tunnelveiligheid’ maar ook afgedwongen door ‘betonrot’ Gevolgen voor bomen? Onverwacht! Maar ja, zeker!
Op Zuid staan op het tunneldak aan de Doklaan acht niet al te grote Populieren. Die moeten weg omdat het tunneldak hier plaats moet maken voor een nieuw tunneldak waarin de vereiste calamiteitenventilatie wordt ingebouwd. Zodra het verhoogde tunneldak gereed is, wil de gemeente Populieren terugplaatsen. Ze zijn er ooit geplaatst om bij laagstaande zon de overgang van buiten naar binnen te verbeteren. Ook zijn ze een bescheiden stofvang voor alle rotzooi die uit die tunnelmond komt. Helaas wil het Hoogheemraadschap die bomen daar niet. Want het is “hun” hoofdwaterkering. Kul, vinden de Bomenridders, terug met die bomen! Het is er al zo stenig.

Op de noordkant staan er op het tunneldak Lindes. Ook die moeten even weg. Een deel krijgt een nieuwe standplaats aan de Parkhaven. De exemplaren die de verhuizing niet zullen overleven (er zitten zwakkere exemplaren tussen) worden na realisatie van het nieuwe tunneldak vervangen door frisse levenslustige linden. Op de noordkant naast het ventilatiegebouw (aan de Parkhavenzijde) staat een groep Populieren. Een deel hiervan moet weg ivm. de aanleg van een bluswaterbunker. Ondergronds wordt een 600 m³ drinkwater bevattend bassin gebouwd, dat de tunnel in noodgevallen twee uur lang moet kunnen voorzien van ‘niet zout’ bluswater. De gemeente gaar er alles aan doen om zo mogelijk 50% van die groep peppels tijdens het werk te behouden. Bij onderstaande foto’s:

1) Rood gemerkt zal sneuvelen, geel/oranje streven naar handhaven. 2) Noord: Lindes worden vanwege tunnelveiligheid verplant naar locatie in directe omgeving. 3) Zuid: 8 Populieren verdwijnen vanwege tunnelveiligheid. Er komen bomen terug. 4) Moeten deels weg ivm. aanleg waterbassin. Getracht wordt zo veel mogelijk boomsparend te werken. De meest bovenste foto is Zuid: 8 Populieren verdwijnen.

4xmaastunnel