In het Museumpark worden op dit moment 250 bomen (Robinia’s) door de gemeente ‘gered’ van een zekere ondergang. Ze worden tijdelijk verplaatst naar het bomendepot in Kralingen. Wat is het geval? De bomen (‘valse Acacia’) staan in een veel te natte omgeving en lopen daardoor schade op of zullen zich op termijn niet goed ontwikkelen. Dat vinden de Bomenridders jammer en op z’n minst slordig!
Dit is niet de eerste keer dat ‘men’ onvoldoende aandacht besteedt of besteed heeft aan de grondwaterstand of het laten afvloeien van overtollig hemelwater. Wij vermoeden dat door de bouw van de ondergrondse parkeergarage (ging daar niet ook al iets mis met water?) de waterhuishouding in het gebied is verstoord en geen aandacht heeft gekregen toen het museumpark is ingericht. Een gemiste kans.

2xpark

Paadje van Duizend Tree
Recent ontdekten we dat een groep Esdoorns langs het Paadje van Duizend Tree (Kleiwegkwartier) met de voeten in het water staat. Toen de Bomenridders de betrokken afdeling daar op attendeerden kregen wij als reactie: “Wij kunnen de wateroverlast niet oplossen met drainage want het water in de naburige sloten staat even hoog.” Als hier niet wordt ingegrepen, gaan de bomen vroegtijdig dood.
Wat wij hier missen is het willen onderzoeken van oorzaak en gevolg. Tien tegen één dat hier de verstoring van de waterhuishouding relatie heeft met de aanleg van de tunnel voor de HSL. Mogelijk dat actief onderhoud aan duikers, watergangen kan bijdragen aan een oplossing. Mogelijk moeten ook het beheersregime van de waterstand eens kritisch worden doorgenomen.

Spinozapark
Iets langer terug brengt ons bij het debacle in het Spinozapark. Een grondige opknapbeurt die vrijwel geheel in het water is gevallen. Wat bleek toen de nieuwe bomen dood gingen? Een storende laag in de ondergrond waarmee geen rekening was gehouden. Gevolg? Water kan niet weg, nieuwe aanplant dood.
Moeten wij ons nu zorgen gaan maken over de slagkracht van ons gemeentelijk apparaat? Er is immers sprake van klimaatverandering en toenemende hoeveelheden regen. Of gaan deze ‘missers’ een meer alerte houding van onze overheid opleveren?

paadje1