Skip to main content

Voetgangers kunnen nu via een ‘vriendelijker’ oversteek van het Museumpark naar Het Park (bij de Euromast) en vice-versa. Er is een langzaam aflopend wandelpad van het trottoir bij het zebrapad op de Westzeedijk en de Kunsthal aangelegd. Naast de trap vanaf en naar de Beneden Westzeedijk is een licht hellend wandelpad, geschikt voor rolstoelen.

Oversteek
De plannen voor de ‘Parkenknoop’, zoals de oversteek ter hoogte van Kievitlaan en de Parkflat ook wel genoemd wordt, zijn al enkele jaren geleden uitgewerkt. In 2010 vond een meerdaagse worskhop plaats met onder meer verkeerskundigen van de gemeente, bewoners van het Scheepvaartkwartier, en vertegenwoordigers van de Kunsthal, het Natuurhistorisch Museum en het Erasmus MC. Daar kwam het Masterplan Westzeedijk uit voort, dat stapsgewijs wordt uitgevoerd.
“Telkens als er geld vrijkomt, proberen we een onderdeel te realiseren”, vertelt projectmanager Iris van der Lee van de gemeente Rotterdam. “Begin 2015 kwam Europese subsidie beschikbaar voor de Parkenknoop. De voorlopige schetsen zijn uitgewerkt in een ontwerp en voorgelegd aan bewoners en de instellingen aan de Beneden Westzeedijk. Zodra het inrichtingsplan was vastgesteld konden we aan de slag.”
Licht hellend pad
Omdat Eneco in de zomer van 2015 stadsverwarming aanlegde onder de secundaire weg langs de musea en het Erasmus MC, kon al bij de herbestrating in augustus het nieuwe wegprofiel worden gerealiseerd. Bij de aanleg van het parkje Beneden Westzeedijk (voorheen Bananenpark genoemd) is een strook parkeerplaatsen vervallen. Bij de herinrichting is de parkeerstrook direct onderaan de dijk bij het dijktalud betrokken, zodat de helling flauwer wordt. Er is een licht hellend pad worden aangelegd (geschikt voor rolstoelen) en de trap naast de Kunsthal is minder steil. Bij de musea en op het talud komt meer groen. Dat wandelpad loopt van het voorplein bij de musea tot aan de oversteek bij de tramhalte. Hier wordt het zebrapad verbreed. “De ambitie is om de tramhalte te verplaatsen voor een vrijer zicht op de parken”, legt Van der Lee uit. “Ook leeft het idee om van de Westzeedijk Beneden een 30-kilometerzone te maken. Op korte termijn was dat helaas niet mogelijk.”
(Foto rechts en tekst: Emile Hilgers)

Artikel in de Hsvenloods van 25 mei:parkenknoop