Missie geslaagd: brede steun voor boombehoud aan N-wegen

8749 handtekeningen boden de Bomenridders op 23 september aan bij Provincie Z-Holland. Twee petities tegen bomenkap aan N-wegen (door ons en Bomenridders Nissewaard) hebben laten zien dat veel mensen zich grote zorgen maken over onnodige aantasting van ons landschap. Politieke partijen en groene belangengroepen spraken in om de VVD-gedeputeerde Floor Vermeulen ervan te overtuigen dat bermbomen niet de dupe mogen worden van onoplettende en te hard rijdende mensen. Er kwam zelfs een boom zijn verhaal doen! (zie video Omroep West).
Bomen langs wegen kunnen verkeersveiligheid juist vergroten omdat mensen dan minder geneigd zijn te hard te rijden. Ze zijn bovendien van grote waarde voor de kwaliteit van ons landschap, helpen tegen geluids- en wateroverlast, tegen harde wind, vangen fijnstof op en zijn belangrijk voor vogels en vleermuizen. Iedereen is voor meer veiligheid. Er zijn echter genoeg andere manieren waarop dit bereikt kan worden.

Vrijwel alle fracties in de commissie zijn het erover eens dat het anders moet! De gedeputeerde heeft de volgende toezeggingen gedaan: meer maatwerk, meer communicatie vooraf met omwonenden, belanghebbenden en groene partijen. Niet alleen meer inloopavonden organiseren maar discussies aangaan en betrokkenheid tonen. Daarbij zijn snelheidsbeperkingen niet uitgesloten. Voor nieuwe projecten komt er een nieuw bermbeleid, waarin structureel de inrichting van bermen voor natuur en mens en veiligheid gereorganiseerd wordt. Geen kaalslag. Zoveel mogelijk bomen behouden en alleen zeer selectief kappen als dat echt niet anders kan. Veiligheid is belangrijk, maar dat de commissie nu unaniem het belang van de bomen en natuur onderstreepte vond hij prettig. Duidelijk was voor hem dan ook dat in de toekomst er geen incidentenbeleid gevoerd moet worden. De politiek werd opgeroepen om ook in de toekomst niet bij één ongeluk te concluderen dat de situatie onveilig is en ad-hoc de bomen opeens gekapt moeten worden.

Dit is pure winst! De ANWB maakt een draai en komt op voor de bomen (en de fietsers). Hear hear! Van links tot rechts is er steun voor de bomen. Nu afwachten of de bestuurder die over de bomenkap gaat zal luisteren naar de meerderheid. Hij nuanceert nu gelukkig het aantal van 6000 te kappen bomen in Z-Holland. Met de toezegging van echte inspraakmogelijkheden en de mogelijkheid tot meedenken, vinden wij het al met al goede voornemens, waar wij vrolijk van worden. Vanzelfsprekend zijn en blijven de ridders kritisch op het handelen van de provincie, want met goede voornemens alleen behouden we geen bomen. Eerst zien dan geloven.

TVRijnmond schreef erover en ook de Haagse Omroep West deed verslag.
De petitie staat nog open en het aantal sympathisanten groeit nog dagelijks.
We willen iedereen die onze actie gesteund heeft en/of naar Den Haag is gekomen om in te spreken of op de tribune aanwezig te zijn hartelijk bedanken. Met actie voeren valt echt iets te bereiken voor de bomen; dat geeft de burger moed.

overh3


10 Reacties

 1. AUB ZUID HOLLAND KAP DE BOMEN NIET NATUUR IS MOOI EN DAT MOETEN WE GEWOON ZO HOUDEN

 2. Henk Kampers

  Zag vandaag het item oer de voorgenomen kap van bomen langs provinciale wegen. Kan me een geval herinneren van ‘n jongeman die langs de Rijksstraatweg t.h.v. Vierpolders tegen de enige boom toen langs die weg daar in een slip aanreed en overleed. De boom lag op een veel ruimere afstand van de weg dan hier speelt. Hierover sprak ik met slip-experts van de ANWB in Lelystad. Zij beaamden mijn mening dat hoe je het ook wilt voorkomen, automobilisten in een slip juist sturen in de richting van de boom die ze niet willen raken door hun focus op die bomen. De afstand tot de weg bepaalt dan ook niet direct het gevaar van een botsing. Veel succes met uw strijd!

 3. nelleke van der luit

  Bomen kappen langs de N-wegen omdat dit veiliger zou zijn is een bespottelijk idee. Weggebruikers opvoeden om niet te hard te rijden en zonder alcohol te rijden, etc. lijkt mij beter. Bomen hebben we nodig, juist langs autowegen. Politieke bestuurders wijzen bomen steeds weer aan als overlast, terwijl bomen gezond zijn voor ons leefklimaat.

 4. Conny Schoonenberg

  Graag sluit ik mij aan bij de hierboven vermelde uitleg waarom het kappen van bomen langs provinciale wegen een verkeerde beslissing zou zijn. Bomen zijn zowel hard nodig voor de opvang van CO2 als het behoud van de biotoop.

 5. Elly Schouten

  Dit mag niet doorgaan.

 6. Ellen Zeegers

  Bomen halen fijnstof uit de lucht en gaan de Co2 uitstoot tegen en zijn dus juist heel erg hard nodig. Enerzijds wordt ons land volgeplempt met een woud van windturbines en anderzijds gaan we het beoogde effect ( Co2 reductie) teniet doen door overal bomen te kappen??? Waarom denken bestuurders niet eens beter na eer ze zo’n besluit maken, is een beetje verder denken nou zoooooo moeilijk??? Zet die oogkleppen nou eens af. Daarbij kan zo’n boom ook voorkomen dat iemand een naastgelegen kanaal of diepe sloot in rijdt en gaat verdrinken. Beter tegen een boom dan toch.

 7. Cobie de Jongh

  Helemaal mee eens, de functie van bomen wordt vaak ernstig onderschat. De last die je hebt van bomen, bv. ze halen het licht weg en ze geven bladeren wegen niet op tegen de voordelen er van. Afgezien van de functie van bomen vind ik ook dat ze erg mooi zijn in het landschap. Kan je helemaal stil van worden, zo`n reusachtige eik of een mooie berkenboom.

 8. Pum Noorda

  Ik ben tegen het kappen van bomen langs N wegen!!!

 9. N. Korf

  Wat een krankzinnig idee om deze bomen te kappen!
  Het is de verantwoordelijkheid van de mensen zelf om verstandig te rijden.
  Bovendien zijn bomen belangrijk voor ons welzijn, voor het milieu.

 10. Schandalig idee!! Vernielen van het landschap dat is het. Torenhoge boetes voor mobieltje gebruiken achter het stuur. Goed voor mens en boom!

Reageer!