Groot boomvervangingsprogramma Rotterdam

Bericht op de gemeentesite: Rotterdam telt zo’n 160.000 stadsbomen. Ze staan in straten, op pleinen, langs wegen en singels en in plantsoenen en parken. De gemeentelijke bomenexperts houden de Rotterdamse bomen goed in de gaten. Ze controleren de groei en ontwikkeling van de bomen en bepalen welk onderhoud nodig is. Voor bomen die gevoelig zijn voor ziekten of die een aanrijding of ophoging van de weg hebben doorstaan, is extra aandacht. Bomen die een gevaar voor de omgeving vormen, worden gesnoeid en als het niet anders kan gerooid.

Dode of zieke bomen vervangen
In oktober en november worden 1343 dode of zieke bomen verspreid door de hele stad gerooid. Hiervan is voor circa 800 grotere bomen de benodigde kapvergunning aangevraagd en verleend. Bomen die een acuut gevaar voor de omgeving zijn, worden zo snel mogelijk weggehaald. Op een plek waar een boom is weggehaald, wordt waar mogelijk weer een nieuwe boom geplant. Herplanten is niet altijd mogelijk. Voor een nieuwe boom moet namelijk wel voldoende ruimte zijn om uit te groeien.

Meer bomen terug geplant
De afgelopen jaren zijn niet overal bomen terug geplant. Nu is er extra geld beschikbaar om alsnog nieuwe bomen te planten waar dat kan. In november en december worden daarom 1811 bomen geplant.
Op de interactieve plattegrond staat waar individuele bomen worden gerooid en aangeplant. Onderaan de plattegrond kunt u inzoomen op de plattegrond, of zoeken op uw wijk of straat.

Boomvervangingsprojecten
Naast de individuele bomen vervangt de gemeente in een aantal straten alle of een deel van de bomen. Het gaat dan om bomen die allemaal tegelijk zijn geplant en nu oud en onveilig zijn, zoals populieren of wilgen. Of om bomen die dezelfde ziekte hebben en daardoor erg zwak zijn, zoals kastanjes met de kastanjebloedingsziekte.
Een overzicht van deze boomvervangingsprojecten volgt hier binnenkort. Bewoners worden geïnformeerd over de straten waar alle bomen worden vervangen. De bomen worden deze winter vervangen.


“Herplanten is niet altijd mogelijk. Voor een nieuwe boom moet namelijk wel voldoende ruimte zijn om uit te groeien.” Hier heeft men het vooral over tuinbomen waar woningcorporatiess kapvergunningen voor aanvragen. “Tuin te klein voor een boom” staat vaak bij de verlening. Dat is een discutabele uitspraak. Er zijn óók klein blijvende bomen en door tijdig te snoeien kan overlast voorkomen worden. Vaak ontstaat er toch na jaren achterstallig onderhoud, waarna kap meestal de enige oplossing is.


2 Reacties

  1. Toi van Gelder

    in Den Haag zijn ze begonnen met een populierenvervangingsplan. er worden nu 800 maar in totaal 7000 populieren gekapt. daar komen andere boomsoorten voor terug. we raken al onze populieren kwijt. de argumenten voor de kap deugen niet.

    we moeten Rotterdam waarschuwen voor Bomenwacht Nederland, een bedrijf dat door gemeenten in de arm wordt genomen als er wat te kappen valt. Wageningen UR heeft zware kritiek op de gehanteerde beoordelingsmethode. houd ze scherp in de gaten!

  2. Bomenwacht Nederland

    Beste mevrouw Van Gelder, Wij vinden het heel vervelend dat u zo’n negatief beeld heeft van onze organisatie. Wij denken juist dat u en wij dezelfde waarden delen: dat bomen van onschatbare waarde zijn in onze leefomgeving. En dat we voor onze bomen de beste denkbare omstandigheden willen creëren in de vaak beperkte stedelijke ruimte. Wij nodigen u hierbij dan ook van harte uit om eens bij ons langs te komen voor een kopje koffie. Wij laten u dan graag zien waar wij écht voor staan en hoe wij gemeenten ondersteunen bij hun vraagstukken over bomen en bomenbeheer. Hopelijk kunnen wij op deze manier iets van uw onvrede wegnemen. Als u hier interesse in heeft, neem dan gerust contact met ons op! U vindt onze contactgegevens op onze website.

Reageer!