De bijna 100 jaar oude mevrouw Jeanneret-Toors plantte op 11 mei een els in het Kralingse bos, ter herinnering aan de eerste boomplantdag in het bos, op 2 april 1928. Zij was destijds als scholiere een van de aanplanters in wat toen nog de Kralinger Hout heette. Mevrouw Jeanneret-Toors werd geholpen door twee scholieren van groep 7a van basisschool De Vierambacht.

Het initiatief voor het planten van de boom kwam van Piet de Jong. Als vrijwilliger begeleidt hij onder meer de 99-jarige tijdens ‘rolstoeluitjes’. Op een van die tochtjes kwam de eerste boomplantdag van 1928 ter sprake en daaruit ontstond het idee voor een herdenkingsboom. Piet nam contact op met de gemeente. Bij Stadsbeheer reageerde Jos van de Vondervoort meteen enthousiast. De collega’s van stedelijk en gebied Noordoost (Jos Koot) handelden snel en ook Uitvoering Werken werkte vlot mee.

Een bescheiden stoet van betrokkenen toog, na de vertoning van een korte zwart-witfilm uit 1928 van het gemeentearchief, naar de plantplaats. Daar hield Boomfeestdag-collega Aad van Leeuwen een korte toespraak. Hij overhandigde ook een persoonlijke noot van wethouder Eerdmans. Na het symbolisch planten en de onthulling van een bijpassend paaltje-met-opschrift, bedankte Piet de Jong de gemeente zeer hartelijk voor de inzet.