Bericht van Gebiedscommissie Noord:
“De prachtige grote kastanjeboom op de hoek van de Bergsingel en de Bergweg, aan de kant van het Eudokiaplein, gaat binnenkort gekapt worden. De boom is ziek en daardoor ook besmet met de paarse korstzwam, die op dood hout groeit.

Op verzoek van de gebiedscommissie Noord werkt Stadsbeheer aan een toekomstplan voor de kastanjes aan de Bergsingel. Net zoals de meeste kastanjes in West-Europa hebben ook de bomen aan de Bergsingel allemaal bloedingsziekte (en vaak ook mineermot). Hier is nog steeds geen remedie voor en de bomen zullen helaas hieraan bezwijken. Om te voorkomen dat we op een dag een kale Bergsingel hebben, wordt nu onderzocht welke boomsoort het meest geschikt is om geleidelijk de kastanjes te vervangen, en ook of het mogelijk is alvast bomen toe te voegen. Hier hopen we u binnenkort over te kunnen berichten.

Stadsbeheer bekijkt regelmatig de staat van de bomen en grijpt in waar nodig, zoals bij de genoemde boom bij het Eudokiaplein. Verder is de beste strategie bij bloedingsziekte, vooral van de boom afblijven. Vandaar ook dat de kastanjes alleen gesnoeid worden als het echt niet anders kan.

We hebben onderzocht of het mogelijk was om het hout van de kastanje te gebruiken voor de buurt, door er bijvoorbeeld door een lokale meubelmaker een bank van te laten maken voor langs de Bergsingel, of een sculptuur van ganzen te laten maken van de gekapte stam, maar helaas moet het hout van deze boom worden afgevoerd vanwege besmettingsgevaar van de paarse korstzwam.

Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met wijkregie Noord Stadsbeheer via 010-4898950 of wijkregienoordsb@rotterdam.nl of met de gebiedscommissie via gebiednoord@rotterdam.nl“.
(Foto boom: Karin Padmos) Tot zover het bericht van de Gebiedscommissie.
De bewering dat de meeste kastanjes in Europa bloedingsziekte hebben, daar zijn we het niet mee eens want dat is nooit onderzocht. Mineermot is niet dodelijk, maar wel vervelend voor bomen. Er loopt in Dordrecht momenteel een proef waarin zieke kastanjes worden ingepakt en verwarmd, waardoor bacteriën gedood zouden worden. Omdat de resultaten van deze proef nog niet bekend zijn, wil Stadsbeheer hier nog niet mee beginnen in Rotterdam.

De Bomenridders zijn blij dat er op tijd aan een vervangingsplan wordt gewerkt. Dat de zieke bomen gekapt moeten worden is jammer, maar waarschijnlijk noodzakelijk. Het is goed dat de gemeente brieven stuurt aan omwonenden, zou mooi zijn als dit vaker zou gebeuren bij ingrijpende kapplannen. De gebiedscommissie heeft het doel de bomen zo lang mogelijk te laten staan.

kastanje-bergsingel

brief-bergsingel