Sportdorp is een wijkje in Ijsselmonde vol rijtjeshuizen met tuinen. Woonbron heeft er veel tuinen in beheer. Omdat er weer diverse kapvergunningen aangevraagd waren door huurders werden we gevraagd mee te lopen om te adviseren. Daar gingen we graag op in, want de ervaring leert dat bij aanvang van het proces meedenken veel meer oplevert dan pas na verlening van een kapvergunning in actie komen. De bomen in kwestie waren grote coniferen, die nooit gesnoeid waren. Woonbron laat huurders wel een contract tekenen met betrekking tot tuinonderhoud, maar bij flinke bomen is zelf snoeien niet haalbaar. Steeds meer huurders hebben niets met tuinieren. Om een huis met tuin toch te mogen huren vult men braaf het tuinonderhoudscontract in. Woonbron komt er niet aan toe te controleren of men de tuin ook echt onderhoudt. Het gevolg is dat er nogal eens achterstallig onderhoud ontstaat.

Snoeien

Een hovenier die voor Woonbron werkt had gezegd dat grote coniferen niet te snoeien zijn. Dat is onzin, snoeien kan altijd. Met kappen ben je wel sneller klaar; de wens was misschien vader van de gedachte? Onderste takken afzagen kan vaak al een hoop meer licht brengen. De bomen die we op onze ronde bekeken, zorgden voor het wegdrukken van schuttingen. Overlast kon in de vandaag bekeken gevallen vaak verminderd worden door de boom te snoeien. Waar er drie stuks elkaar stonden te verdringen, zou het kappen van de twee minst mooie bomen een goed compromis zijn. Meer belangen moeten afgewogen worden: het belang van de huurder, eventueel die van klagende buren én natuurlijk het belang van de boom voor de hele omgeving. Grote coniferen zijn een geliefde hangplek voor vogels. Dat leverde vandaag de veel gehoorde vogelpoepklacht op.

Argumenten voor kap

Dat brengt ons bij de vraag: welke overlast is nu wel en welke geen reden voor kap? Daar zijn heldere regels voor. Schade aan gevels en andere bouwsels, ernstig tekort aan daglicht in huis, ziekte en gevaar voor omwaaien zijn geldige argumenten voor kap. Als bomen elkaar groeikansen ontnemen, moet je kiezen. Bomen zijn belangrijk, maar het moet wel leefbaar blijven. Bladval, vogelpoep en geen zon in de tuin zijn geen geldige argumenten. Bij wortelopdruk moet de ernst ervan per geval bekeken worden. Als de boom ver genoeg van de gevel staat is schaduw geen reden voor kap. Staat de boom er meer dan 20 jaar, dan moet men overlast dulden. Hoewel deze regels helder zijn, komen we toch geregeld tegen dat een kapvergunning verleend wordt met de reden: ’te groot voor de tuin’. Waaróm grootte een probleem is wordt vaak niet uitgelegd.

Buxushagen

Vroeger waren veruit de meeste tuinen omzoomd door buxushagen. Helaas heeft de Gammaschuttingpest ook hier flink toegeslagen. De tuiniersvereniging klaagt er al jaren over, maar heggen vervangen door onderhoudsarme schuttingen is niet verboden, dus is er weinig tegen te doen. Steeds meer huurders hebben geen zin in werken in de tuin. We zijn blij dat Woonbron werkt aan een oplossing, zoals het inrichten van ‘budgettuinen’. Ook plaatsen ze open schuttingen van stevig gaas, die met klimplanten vrij snel een groene erfafscheiding kunnen maken. Dat ziet er al veel beter uit.

Door in gesprek te gaan met woningcorporaties hebben we al vaker goede resultaten geboekt. We hopen dan ook dat we vaker gevraagd gaan worden om vooraan in het traject met een schouw mee te lopen. Beide partijen hebben er wat aan. Onnodige kap kan zo voorkomen worden en de groenbeheerder krijgt van ons tips en suggesties om overlastproblemen op te lossen.

sportdorp960Sportdorp3