Petitie: STOP bomenkap aan N-wegen

De Bomenridders zijn een petitie gestart om landelijk aandacht te vragen voor de dreigende kaalslag langs talloze provinciale wegen. Teken HIER de petitie alsjeblieft. Omdat de tekstlengte op petities.nl beperkt is, volgt hier de volledige tekst:

Provincies gaan duizenden bomen kappen langs N-wegen. Alle ‘obstakels’ tot 4,5 meter van de weg moeten verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit het kappen van zo’n 6000 bomen, in andere provincies nog veel meer. Dat wegen daardoor veiliger worden is een illusie en is omstreden. Kale bermen nodigen uit tot harder rijden met als gevolg ernstiger letsel en meer schade bij ongevallen. Hoge snelheid, telefoneren en gevaarlijk rijgedrag zijn oorzaken van ongevallen, bomen zelden tot nooit. Ons mooie landschap wordt onaanvaardbaar aangetast. Geluid- en windoverlast nemen toe, schaduw, verkoeling, afwisseling en compensatie CO2 en afvang fijnstof nemen af.

Wij: bewoners en liefhebbers van een onaangetast boomrijk landschap

Constateren: Dat kaalslag langs N-wegen is gestart. Beleidsmakers lopen kritiekloos achter discutabele aanbevelingen van kenniscentrum CROW aan, aangemoedigd door de ANWB. Omwonenden en groene belangengroepen worden amper betrokken bij de plannen; schandalig en strijdig met beleid dat vraagt om betrokken burgers. Roekeloos rijden veroorzaakt ongelukken, bomen krijgen de schuld.

Verzoeken: De kap langs N-wegen onmiddellijk te stoppen en samen met omwonenden en andere belanghebbenden de plannen opnieuw maar met andere uitgangspunten vorm te geven. Iedereen is voor een grotere verkeersveiligheid maar niet ten koste van ons landschap. Omwonenden hebben door hun plaatselijke kennis vaak meer en beter inzicht in alternatieven om de verkeersveiligheid ter plaatse nog verder te verbeteren. Een goede afweging van zowel het belang van verkeersveiligheid alswel het belang van natuur- en landschapsbehoud is essentieel.

We bieden de petitie aan bij  Minister M. Schultz van Haegen en Staatssecretaris W. Mansveld

Verwachte datum indiening: 1 oktober 2015.

Op Facebook kunt u deze speciale actiepagina ‘liken’:

https://www.facebook.com/laatbomennietboetenvoorgevaarlijkrijgedrag

Meer over dit onderwerp vind u op deze site in het artikel “6000 bermbomen in Zuid-Holland op de kaplijst.”

Waarom die 4,5 meter? Iemand meldde ons: “Die obstakelvrije zone komt uit een oud Amerikaans onderzoek van Morgan: the free roadsite concept. Dat ging als volgt: Een automobilist lieten ze op een lege autoweg zo lang rijden dat hij in slaap viel. Hij raakte van de weg af en schrok wakker. Toen kon hij bij sturen. Hij was toen 4,5 m in de berm geweest. Daar komt die 4,5 meter dus vandaan. Als er een obstakel in de berm gestaan zou hebben dan had hij een ongeluk gehad. Maar als er een tegenligger gekomen zou zijn, dan had hij een botsing gehad. Kortom ook alle tegenliggers van de weg af!”

In nrc lazen we: “Bouwend Nederland roept het kabinet op de investeringen in insfrastructuur op te voeren. Dan kunnen 15.000 banen in de sector terug komen.” De macht van Maxime Verhagen’s lobbyclub is groot. Verkeersveiligheid? It’s the economy, stupid!

Op 9 juni werd ridder Pim Janse door twee radioprogramma’s geïnterviewd. Beluister het HIER op Radio Rijnmond. Op Plein 5 van de NCRV is Pim vanaf de 45e minuut HIER terug te horen. Ook fijn dat opiniesite Joop.nl. ons persbericht een prominente plek gaf. Het onderwerp blijkt enorm te leven, afgaand op de stroom reacties op Facebook en Twitter.

Roekeloze-boom540


29 Reacties

 1. van de water

  Lang leve de bomen goed bezig jullie ga zo door

 2. M.K. VAN DER KLIP

  A.U.B. geen bomenkap. Huidige bomen beeldbepalend en uiterst belangrijk bovendien voor vogels en andere diersoorten.

 3. Ik vind jullie actie een zeer goed initiatief!In Noord-Holland zijn al veel bomen weggehaald en lullige sprietjes neergezet!Vandaar mijn steun!succes!Ina.

 4. E. Lodewijks

  Hartstikke goed wat jullie doen Het wordt al zo’n kaalslag in Nederland met al dat asfalt. Wie tegen een boom aan knalt rijdt te hard.
  E. Lodewijks

 5. B. Koningstein

  Ik hoop dat de actie effect heeft. Grote flauwekul die bomenkap (500 bomen bij Westmaas/Mijnsheerenland), herplantplicht? We moeten het nog maar zien. Obstakelvrije zones? Je kunt niet alles uitsluiten, mensen moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen; geen alcohol of mobiele telefoon tijdens het autorijden! We moeten in dit dichtbevolkte land wel leven van die bomen!

 6. M.C.de Lange

  Bomen maken de provinciale wegen juist zo mooi! Moet hier in Nederland dan Alles wijken voor de heilige koe?

 7. M.C.de Lange

  De bomen langs de provinciale wegen maken die juist zo mooi! Moet hier in Nederland Alles wijken voor de heilige koe?

 8. Marianne van Oosterwijk

  Zijn bomen niet de longen van de aarde? Hoe kunnen wij leven zonder de bomen? Willen zij zo de vergrijzing tegen gaan?

 9. monique

  Ik vind het echt te gek voor woorden,kunnen jullie je energie niet in belangrijkere dingen steken?Zoals de hangjeugd eens aanpakken,of eens wat vaker controleren op snelheidsovertredingen,zoals die debielen die nog steeds met hun telefoon aan hun oor ziten te bellen,als ik ze zie hoop ik zo dat ze gepakt worden!!DOE IETS NUTTIGS EN HAAL NIET AL ONS GROEN WEG,WE HOUDEN AL ZO VERDOMD WEINIG OVER.

 10. Lianne Vermeulen

  Aan de N489 zijn niet alle alternatieven onderzocht. Andere belijning of wijzigen van de snelheidslimiet.

 11. Siger

  Dacht aan een goot tussen de bomen en de weg, zo’n vier meter breed en pakweg 200 meter diep met scherpe metalen palen op de bodem…wedden dat ze een stuk veiliger gaan rijden dan…

  Kom nou, nog meer natuur wat moet wijken voor menselijke onzin. Tekenen die petitie.

 12. heeringa albertus

  ik heb mijn twijfels aan zulke besluiten over deze kap, Roof moord aan de natuur . de natuur heeft ons niet nodig , Maar wel anders om. ieder draagt zijn verantwoording ook chauffeurs waarom
  moeten bomen weg voor hard rijders.

 13. E.h.v.d.Hoeveen

  Een idee voor het kappen van bomen in de Hoeksewaard/Zuidholland tegen te gaan is dat voorzitter v.d.Sar zich hier voor inzet die weet de korte lijnen beter te vinden in het pzh.bestuur. Even een opmerking over het rooien van bomen op N487 numansdorp deze stonden buiten 4,5meter tientallen onterecht gekapt..

 14. Dank voor de tip; ik geef het door aan het bestuur. Waarvan is vd Sar voorzitter?

 15. m t willmes

  Ik hou inmiddels meer van bomen dan van mensen….

 16. heeringa albertus

  toe voeging eerdere mail hoe zit het dan met de winter moeten we die dan ook verbannen voor de veiligheid en de glad heid plotselinge gladheid.de wereld zal nooit totaal veilig worden.bomen kunnen taken verliezen , normaal Maar huizen kunnen bij Storm dak pannen verliezen ect, die bomen moeten blijven staan voor iedereen natuur behoud vogels land schap we kunnen daar nog veel over praten . we moeten onze natuur behouden met kracht koste wat het kost.
  t.

 17. hmtimmer

  Blijf af van de bomen langs de N 489

 18. Lianne Vermeulen

  Niet alle opties zijn goed onderzocht. Er is nooit geëxperimenteerd met lagere snelheden.

 19. Kees de Leng

  De provincie Zuid-Holland heeft het voornemen om 500 (VIJFHONDERD) bomen te kappen omdat de CROW nu eenmaal voorschrijft dat je op ontsluitingswegen 80 km per uur moet kunnen rijden. Dat levert namelijk een minieme, te verwaarlozen tijdwinst op t.o.v. een maximum snelheid van 60 km per uur. Als de max. snelheid op 60 km wordt gesteld dan mogen de bomen van het CROW blijven staan! Het CROW is voor de provincie wat de bijbel is voor de SGP! Nunis de bijbel van een andere orde dan het CROW. Per slot van rekening geeft het CROW richtlijnen. En daar kun je vanaf wijken. Dat lijkt mij niet meer dan verstandig. Het duurt per slot van rekening minstens 40 jaar om weer een landschapsbeeld te krijgen dat ongeveer gelijk is aan het huidige, als de provincie zijn ondoorgrondelijke zin krijgt. Hetgeen God verhoede!

 20. heeringa albertus

  wanneer komt een tussen bericht , van al dat kappen moet onmiddelijk stoppen, domme richt lijnen. ik woon in duitsland net over de grens , hier staan zoveel bomen langs de straat daar praat niemand over. is er een dodelijk ongeval dan wordt de boom verzorgd. over en uit.

 21. Margreet van Baarsen

  Ik begrijp niet waarom er nu weer langs die prachtige N-wegen 80 gereden moet worden en daarom de bomen moeten wijken!Laten we toch met z’n allen genieten van het landschap en gewoon 60 rijden!
  Naar je werk? Genieten voor- en na je werk geeft minder stress. Tijd is geld? Tijd is genieten!!

 22. Chiel van Putten

  Wat is de oorzaak van de ongelukken op N wegen.
  Is vaak te hard rijden. Jongeren met een borreltje te veel op..
  Ik heb daar geen statistieken van maar misschien is het nuttig deze er eens bij te zoeken.
  Stoppen met deze onzin kap

 23. Raymond Swaep

  Goede actie van de Bomenridders. Dit kappen van bomen is een totaal doorgedraaid plan wat voor een schijnveiligheid zorgt. Daarnaast
  is het het aantasten van een monumentaal landschap.

 24. C. van Gaalen

  Ik onderteken de petitie; STOP bomenkap aan N-wegen

 25. De graeve Johnny

  Als de bomen weg zijn zitten ze in de gracht of over kop is da beter ! De natuur moet kapot van die onnozelaars!

 26. Lieve Van den Berge

  En ondertussen pleiten ze in Parijs voor een beter klimaat!! De idioten!! En maar zoeken naar oplossingen.
  Kap nog wat meer bomen en betonneer er maar op los!! Ga dan met hangende pootjes naar Parijs de ‘platten’ gaan uithangen!! Gezien met wat voor vervuilende auto’s ze daar toekwamen?? Ze lachen met ons!! Ik ben WOEDEND!!!

 27. Arie Romein

  VVD minister zeker: alles moet wijken voor de auto. Laf beleid. Blijf met je poten van de bomen af.

 28. Wij moeten betalen voor de co2 uitstoot maar daar jan de natuur heel goed mee omgaan,
  Laten we uitgaan van een beuk van een eeuw oud, want geen boom is hetzelfde. Deze beuk heeft een kroondoorsnede van circa twaalf meter en heeft 600.000 bladeren

  Door de ruimte tussen de bladeren ontstaat een gebied voor de zuivering van lucht van circa 15.000 vierkante meter. Op een zonnige dag maakt zo’n beuk 9.400 liter (of achttien kilo) koolstofdioxide onschadelijk. Per jaar is dat 6.570 kilo CO2.

  Als men deze boom zou kappen, moeten minstens tweeduizend jonge bomen worden aangeplant ter zuivering van eenzelfde hoeveelheid verontreinigde lucht.

  Blijf dus van de bomen af en pleeg alleen ieder jaar onderhoud

 29. glenna

  is toch niet normaal waarom zoveel bomenkap onze regering zeiken over teveel CO2 uitstoot zijn wij nou slim of zijn hun nou dom.

Reageer!