De Bomenridders zijn een petitie gestart om landelijk aandacht te vragen voor de dreigende kaalslag langs talloze provinciale wegen. Teken HIER de petitie alsjeblieft. Omdat de tekstlengte op petities.nl beperkt is, volgt hier de volledige tekst:

Provincies gaan duizenden bomen kappen langs N-wegen. Alle ‘obstakels’ tot 4,5 meter van de weg moeten verdwijnen. In Zuid-Holland betekent dit het kappen van zo’n 6000 bomen, in andere provincies nog veel meer. Dat wegen daardoor veiliger worden is een illusie en is omstreden. Kale bermen nodigen uit tot harder rijden met als gevolg ernstiger letsel en meer schade bij ongevallen. Hoge snelheid, telefoneren en gevaarlijk rijgedrag zijn oorzaken van ongevallen, bomen zelden tot nooit. Ons mooie landschap wordt onaanvaardbaar aangetast. Geluid- en windoverlast nemen toe, schaduw, verkoeling, afwisseling en compensatie CO2 en afvang fijnstof nemen af.

Wij: bewoners en liefhebbers van een onaangetast boomrijk landschap

Constateren: Dat kaalslag langs N-wegen is gestart. Beleidsmakers lopen kritiekloos achter discutabele aanbevelingen van kenniscentrum CROW aan, aangemoedigd door de ANWB. Omwonenden en groene belangengroepen worden amper betrokken bij de plannen; schandalig en strijdig met beleid dat vraagt om betrokken burgers. Roekeloos rijden veroorzaakt ongelukken, bomen krijgen de schuld.

Verzoeken: De kap langs N-wegen onmiddellijk te stoppen en samen met omwonenden en andere belanghebbenden de plannen opnieuw maar met andere uitgangspunten vorm te geven. Iedereen is voor een grotere verkeersveiligheid maar niet ten koste van ons landschap. Omwonenden hebben door hun plaatselijke kennis vaak meer en beter inzicht in alternatieven om de verkeersveiligheid ter plaatse nog verder te verbeteren. Een goede afweging van zowel het belang van verkeersveiligheid alswel het belang van natuur- en landschapsbehoud is essentieel.

We bieden de petitie aan bij  Minister M. Schultz van Haegen en Staatssecretaris W. Mansveld

Verwachte datum indiening: 1 oktober 2015.

Op Facebook kunt u deze speciale actiepagina ‘liken’:

https://www.facebook.com/laatbomennietboetenvoorgevaarlijkrijgedrag

Meer over dit onderwerp vind u op deze site in het artikel “6000 bermbomen in Zuid-Holland op de kaplijst.”

Waarom die 4,5 meter? Iemand meldde ons: “Die obstakelvrije zone komt uit een oud Amerikaans onderzoek van Morgan: the free roadsite concept. Dat ging als volgt: Een automobilist lieten ze op een lege autoweg zo lang rijden dat hij in slaap viel. Hij raakte van de weg af en schrok wakker. Toen kon hij bij sturen. Hij was toen 4,5 m in de berm geweest. Daar komt die 4,5 meter dus vandaan. Als er een obstakel in de berm gestaan zou hebben dan had hij een ongeluk gehad. Maar als er een tegenligger gekomen zou zijn, dan had hij een botsing gehad. Kortom ook alle tegenliggers van de weg af!”

In nrc lazen we: “Bouwend Nederland roept het kabinet op de investeringen in insfrastructuur op te voeren. Dan kunnen 15.000 banen in de sector terug komen.” De macht van Maxime Verhagen’s lobbyclub is groot. Verkeersveiligheid? It’s the economy, stupid!

Op 9 juni werd ridder Pim Janse door twee radioprogramma’s geïnterviewd. Beluister het HIER op Radio Rijnmond. Op Plein 5 van de NCRV is Pim vanaf de 45e minuut HIER terug te horen. Ook fijn dat opiniesite Joop.nl. ons persbericht een prominente plek gaf. Het onderwerp blijkt enorm te leven, afgaand op de stroom reacties op Facebook en Twitter.

Roekeloze-boom540