Skip to main content

Het kappen van een grote plataan midden in het centrum van Groenlo, heeft begin januari teleurstelling veroorzaakt bij de Stichting Mooi Groenlo. Een interessante zaak: een helder voorbeeld van de kwalijke gevolgen van het afschaffen van een kapvergunningsplicht voor particulieren. De lokale Groenlose Gids vroeg ambtenaar André te Brake om een reactie. Die schuift de schuld doodleuk in de schoenen van bovengenoemde Stichting want die had immers mee mogen praten over de samenstelling van de lijst van kapvergunningsplichtige particuliere bomen. Schandalig.

Te Brake: “Het betreft hier een boom op particulier terrein, die zonder enige vorm van toestemming mag worden verwijderd. De regelgeving met betrekking tot het kappen van bomen is sedert 2007-2008 gewijzigd. In die periode is besloten om een streep te halen door de omvangrijke regelgeving op dit terrein, die bovendien gepaard ging met overdreven veel extra werk. Het gevolg is dat er alleen nog een kapvergunning nodig is voor de bomen, die op een speciale gemeentelijke bomenlijst staan vermeld.”

Maar wanneer het in dit geval een bijzonder boom betrof, waarom stond die dan niet op die lijst?

“Bij de op- en vaststelling van de lijst zijn onafhankelijke deskundigen oftewel boomadviseurs aan het werk gezet, die zich mochten laten adviseren door betrokken organisaties en personen. Ook de Stichting Mooi Groenlo heeft destijds de gelegenheid gehad om bijvoorbeeld te bewerkstelligen dat ook deze boom op die lijst werd gezet. Ik kan mij de teleurstelling voorstellen, zeker omdat het een boom betreft in het historische centrum van Groenlo. Maar de teleurstelling moet geen kracht worden bijgezet door alleen met de vinger richting de gemeente te wijzen.”

Is die bomenlijst aan wijzigingen onderhevig? “Jazeker. Op dit moment vindt, en dat andermaal door onafhankelijke deskundige boomspecialisten, een herijking plaats. Het is en blijft op die manier een dynamisch proces, waarbij de criteria niet eenzijdig worden vastgesteld. Daarvoor wordt onder andere ook de binnen de gemeente opererende Bomenwacht Oost Gelre gehoord.”

Jaap Cannegieter, voorzitter van de Stichting Mooi Groeno en dat tevens van de Bomenwacht Oost Gelre, kan zich met de uitleg van de gemeente Oost Gelre wel verenigen. “Ik kan mij voorstellen dat André te Brake als functionaris in dienst van de gemeente een dergelijke reactie geeft. Maar het blijft desalniettemin bijzonder teleurstellend dat juist dit soort spaarzame, in dit geval ook nog eens in het centrum van Groenlo staande bomen gaan verdwijnen. Los van de lijst met bijzondere bomen zou de gemeente ook op een andere wijze activiteiten kunnen ontplooien om dergelijke kostbare exemplaren te behouden. Datzelfde geldt ten aanzien van de bomenkap elders in het stadje Grolle. Met name in het kader van de uitvoering van het Programma Stad Groenlo vraag ik mij af of alle uitgevoerde en nog uit te voeren bomenkap werkzaamheden wel echt nodig zijn. Gaat het bijvoorbeeld niet veel te ver wanneer er bomen worden gekapt, omdat de wortels stoeptegels of straatklinkers omhoog duwen? Ook andere belangen zouden een grotere rol van betekenis moeten spelen.”

Tot zover het krantebericht van de Groenlose Gids.  Op de Facebookpagina van de stichting lezen we:

“Midden in het centrum van Groenlo, achter het postkantoor, is een prachtig, oude plataan gekapt. Wij betreuren het dat er wederom een (oude) grote boom uit het historisch centrum van Groenlo is verdwenen. De redenen van de kap van deze boom, die op particuliere grond stond, is onduidelijk. Het aantal oude bomen in Groenlo is enorm aan het afnemen. De kap van 60 monumentale bomen op de Maliebaan in 2007, en het recent onnodig kappen van 10 oude beuken achter het Laantje van Lasonder zijn maar een paar trieste voorbeelden van de meer dan 150 grote bomen die de afgelopen 10 jaar in en rondom het centrum van Groenlo zijn gekapt. Laten we zuinig zijn op onze mooie monumentale stad: grote bomen maken daar een belangrijk onderdeel van uit maar lijken zo langzamerhand vogelvrij verklaard in Grolle en vallen wel erg gemakkelijk ten prooi aan de gemeentelijke en particuliere kettingzaag.”

Op twitter lezen we dat de stichting het onterecht vindt dat de gemeente beweert niet verantwoordelijk te zijn voor de gang van zaken. De gemeente heeft immers zelf de kapvergunning voor particulieren afgeschaft! Deze problematiek komen we steeds vaker tegen door heel Nederland omdat de ene na de andere gemeente de kapvergunning (deels) afschaft en vervangt door een ‘bijzondere bomenlijst’. Vooral tuinbomen zijn hiervan de dupe. Controle op wat er gekapt wordt ontbreekt. Buren zijn machteloos gemaakt, want kunnen geen bezwaar meer maken tegen de kap van bomen in hun eigen omgeving. Het blijkt telkens weer naief te denken dat burgers dol zijn op bomen in hun tuin en er dus vanaf blijven. De foto’s komen van de Facebookpagina van de stichting.

2xGroenlo