ANWB verklaart oorlog aan bomen in berm

In september vorig jaar presenteerde de ANWB een rapport waarin alle zogenaamd gevaarlijke provinciale wegen stonden aangegeven. Een spaghetti van rode lijnen. Hoofdoorzaak van onveiligheid: al die bomen langs de weg. Bomen krijgen de schuld, terwijl het toch echt slecht rijgedrag is dat ongelukken veroorzaakt! Uit het niets kwam er een persbericht binnen: zo’n 270 bomen dreigen te verdwijnen langs de Groene Kruisweg tussen Spijkenisse en Brielle (tussen het kruispunt bij Geervliet en de kruising met de N57), vanwege dit dwaze veiligheidsexcuus. De provincie deelde mee dat er twee informatieavonden gehouden zullen worden. 11 februari van 19.00 – 21.00 uur in dorpscentrum De Gaffelaar in Zwartewaal. En 16 februari in Geervliet: 19.00 – 21.00 uur in Sociaal Cultureel Centrum De Haveling.

De provincie heeft al 1,5 jaar overleg gevoerd met de bewoners van Brielle, Zwartewaal, Geervliet en Heenvliet. Bomenridders Spijkenisse zijn pas gealarmeerd nadat dit was afgesloten! Zij werden met een voldongen feit geconfronteerd. Te laat. Gemeente Nissewaard is er ook niet blij mee. De Provincie belooft ter compensatie voor iedere gekapte boom elders een nieuwe te planten. Een volwassen boom vervangen door een spriet zou een grote achteruitgang in groenvolume betekenen. Volstrekt onvoldoende dus.

De ANWB adviseert een minimale rijstrookbreedte van 3,25 meter. Dat betekent op veel wegen verbreding, wat bomenkap dan vaak onvermijdelijk maakt. In Zuid Holland is slechts 11% breed genoeg volgens deze richtlijn. Citaat uit het rapport:

“Naast het risico om van de weg te raken, is vooral de aanwezigheid van en de afstand tot risicoverhogende objecten van belang. Daarbij worden vier zones onderscheiden: objecten binnen 1 meter vanaf de buitenste rand van de rijbaan, op 1 tot 5 meter, op 5 tot 10 meter en verder dan 10 meter. Bij een afstand tot 5 meter zijn de gevolgen van een mogelijk ongeval significant groter. Objecten kunnen worden afgeschermd door bijvoorbeeld een geleiderail. De geleiderail is op zich ook een obstakel, maar heeft een veel lagere risicofactor dan een boom met een doorsnede van > 10 cm.  EuroRAP heeft op meer dan 77% van het Zuid-Hollandse provinciale wegennet potentieel gevaarlijke objecten binnen 5 meter van de weg aangetroffen. Deze objecten zijn niet afgeschermd (bijvoorbeeld door een geleiderail). De meest voorkomende objecten zijn bomen. Lichtmasten hebben geen invloed op de sterrenwaardering omdat in Nederland overwegend botsvriendelijke masten worden gebruikt.” Het gehele ANWB-rapport is HIER te lezen.

Waarom worden er dan geen rails langs de Groene Kruisweg geplaatst!? Deze weg behoort tot de laatste wegen met een vriendelijk, meanderend profiel. Overal elders heeft Waterstaat alle wegen kaarsrecht gemaakt. Bochten eruit, want dat is gevaarlijk! Terwijl die bochten juist een fraai uitzicht bieden en tot oplettendheid verplichten. Door al die rechte wegen is men juist harder gaan rijden. Daartegen werden dan weer obstakels bedacht. Achteraf was het goedkoper geweest om de zaken zo te laten, met bochten en al.

De baten van bomen langs wegen worden totaal genegeerd. Ze vangen fijnstof op, breken de wind, zijn een buffer tegen lawaai, zorgen voor ononderbroken vleermuisroutes en een aantrekkelijk landschap. Ook belangrijk is dat ze voor een visueel afwisselende route zorgen die de chauffeur alert houdt. Een eentonig kaal landschap doet de aandacht verslappen en dat vergroot de kans op ongelukken. Dit is allang bekend.

FACEBOOK ACTIEPAGINA: LAAT BOMEN NIET BOETEN VOOR GEVAARLIJK RIJDGEDRAG. ‘Like’ en deel alsjeblieft.

2xbomenlangsweg

Ridder Pim ging de bomen op het traject bekijken die op de kaplijst staan. “Het handelt om dat deel van de Groene Kruisweg wat nog zoveel mogelijk het originele profiel en karakter heeft. Weliswaar zijn de bomen op meerdere plekken van een jongere leeftijd dan de weg zelf en is er dus al eerder ‘vervangen’. Toch zien we een traditioneel profiel wat uitstekend samengaat met het omringende landschap van Voorne-Putten. Het is dan ook het enige stuk waar de omgeving niet in eerste instantie wordt gedomineerd door de overal aanwezige industrie of bebouwing (bedrijfsterreinen, ed.) Landschappelijk waardevol en een rustpunt in een hectische omgeving.

De kwaliteit van het groen verdient alle aandacht om tot in lengte der jaren een groene buffer te vormen tegen verkeer en industrie. Ik zocht naar bomen waar zich auto’s op hebben gestort, diepe groeven in het maaiveld of beschadigde boom(bast). Niets van dat alles aangetroffen. Op veel plaatsen in ons land is het plaatsen van speciale belijning of obstakels (die de weg voor de automobilist schijnen te versmallen) een middel om ‘de snelheid er uit te halen’. Massieve bomen op enkele meters langs de weg kunnen die functie ook prima vervullen (met reflectoren erop!). Of moeten we vrezen dat het gewenste profiel, ook hier, alvast rekening houdt met een toekomstige vierbaans Groene Kruisweg? Het is de omgekeerde wereld als je niet het gedrag van automobilisten wilt veranderen maar ze met al hun fouten alle ruimte geeft door bomen op te offeren aan mobiliteit en daarmee de onder druk staande leefomgeving nog verder belast. Ons advies: meer bomen in plaats van minder.”

Lees ook de reactie van de ANWB hier onder. Ze ontkennen een voorstander te zijn van bomenkap. Dat staat inderdaad niet letterlijk in het rapport. Echter, ze zijn wel voor een obstakelvrije zone naast de weg. Dat noemen wij wegduiken voor de consequenties. Ook al heeft de provincie tot bomenkap besloten, het rapport van de ANWB heeft wel degelijk invloed op de manier waarom overheden (in heel Nederland) naar de problematiek kijken. Sterker nog, het rapport heeft tot doel overheden te bewegen tot actie, zoals wegen verbreden. Dat zal in de praktijk vaak samengaan met onvermijdelijke bomenkap. Dit is in tegenspraak met de bewering dat behoud van landschap en milieu een prioriteit is. Nee, snel van A naar B gaan staat op één. Het is dus niet geloofwaardig dat de ANWB elke verantwoordelijkheid voor deze negatieve beeldvorming rond bomen (en daaruit voortkomende kap) afwijst. Als men echt de bomen wil behouden, had dat dan dan klip en klaar IN het rapport vermeld.

N218Geervliet-Brielle


28 Reacties

 1. Laat de ANWB zich bezig houden met onverantwoord rijgedrag wat ik toch elke dag zie op de wegen in Nederland ipv. bomen langs wegen!

 2. Diana van Hal

  Eerst word je als automobilist van het Ned landschap beroofd doordat overal geluidsschermen zijn geplaatst en om het af te maken dreigt er nu dan een kaalslag op mooie lommerrijke wegen…Hoe haal je het in je hoofd, ANWB. Allemaal lidmaatschap opzeggen .

 3. P.E. Servatius

  In mijn ogen is het logischer om de snelheid op wegen met bomen aan te passen, b.v. terug naar 60 km. Dan kunnen de automobilisten nog iets langer van een mooie weg genieten! Weer zo’n onzalig idee van de ANWB…

 4. Dine Berrens

  Wat een afschuwelijk idee!!ANWB….dit kun je niet maken!!!!! Geef de bomen niet de schuld van foutief rijgedrag, bomen en groen zijn zo belangrijk in ons leven, je moet et toch niet aan denken over allerlei kale wegen te moeten rijden, NEE ANWB…hier ben je echt heel fout bezig!

 5. Vandaag de Groene Kruisweg, morgen bij ons? Kunnen we niets tegen dit soort onzinnige plannen doen?

 6. Nou als de ANWB zich gaat bemoeien met het groen langs de wegen in Nederland dan moet ik overwegen of ik een lidmaatschap aanhoud, want een organisatie die dit soort zaken gaat behartigen past niet in mijn visie.

 7. @ruud:
  Ruud, veel ANWB-leden zijn het net als jij niet eens met dit rapport en deze voornemens. Maar als lid kun je daartegen wel degelijk iets inbrengen. Er is nog zoiets als een Ledenraad. Als buitenstaander heb je helemaal geen positie om vanuit te opereren. Dus blijf, net als ik, lid en breng je kritiek over op het hoofdbestuur.

 8. Marianne Dwarshuis, ANWB

  We hebben uw reacties gezien naar aanleiding van het besluit van de provincie om bomen te kappen langs de Groene Kruisweg tussen Spijkenisse en Brielle. De bomen langs de weg zijn een onmiskenbaar kenmerk in het landschap en dragen bij aan de aantrekkelijkheid ervan. Om die reden kunnen wij ons de gevoelens zoals verwoord in het artikel goed voorstellen. De kop “ANWB verklaart oorlog aan bomen in berm” is wat ons betreft daarom ook onjuist en misleidend. Dat licht ik graag toe. Aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde criteria heeft de ANWB de veiligheid van de provinciale wegen in kaart gebracht. Objecten in de berm (waaronder bomen), zeker als ze dicht aan de weg staan, verhogen het risico dat een verkeersongeval slecht afloopt. De ANWB heeft aanbevelingen gedaan voor het verkleinen van dat risico, zoals het plaatsen van wegafscheidingen (vangrails). Nergens in ons onderzoeksrapport of in de communicatie daarover heeft de ANWB ooit gepleit voor het kappen van bomen. Wij betreuren het dat deze suggestie wordt gewekt in dit artikel en we nemen daar afstand van. De wegbeheerder (in dit geval de provincie) is verantwoordelijk voor het veilig maken van de wegen én de wijze waarop dat gebeurt. De ANWB is altijd bereid om daarover constructief mee te denken. Daarbij benadrukken we dat we de belangen van zowel mobilisten als recreanten behartigen. Naast veiligheid staan landschappelijke waarden hoog in ons vaandel.

 9. Dat de ANWB reputatieschade vreest is terecht. Immers het onderzoek VERKEERSVEILGHEID / EURORAP 2014 vermeldt letterlijk:
  (blz 9) “bomenrijen, water of andere obstakels” en (blz 11) “potentiëel gevaarlijke objecten binnen 5 meter van de weg. De meest voorkomende zijn bomen” en (blz 11 – bomen op kruispunten) “verhogen deze objecten de kans op een ernstige afloop van een ongeval met 26% “. Met deze kwalificaties bezorgt de ANWB bomen minstens zo’n grote reputatieschade, immers zij zijn gedegradeerd tot OBSTAKELS en POTENTIEEL GEVAARLIJK. Dit heeft er al toe geleid, dat op de N218b dit najaar de bomen langs de Groene Kruisweg worden gekapt. Ookal heeft de provincie tot bomenkap besloten, het rapport van de ANWB heeft wel degelijk invloed op de manier waarom overheden (in heel Nederland) naar de problematiek kijken. Sterker nog, het rapport heeft tot doel overheden te bewegen actie te ondernemen, zoals wegen verbreden. Dat zal in de praktijk vaak samengaan met onvermijdelijke bomenkap. Dit is in tegenspraak met de bewering dat behoud van landschap en milieu een prioriteit is. Het is dus niet geloofwaardig elke verantwoordelijkheid voor deze negatieve beeldvorming rond bomen (en daaruit voortkomende kapadviezen) te ontkennen.
  Verplanten van bomen is in de praktijk zeer vaak niet mogelijk ivm. soorteigenschappen, ongeschikte ondergrond, wortels die ver onder de weg lopen en vooral zeer hoge kosten vanwege grote aantallen vaak grote bomen. Toch wordt dit door de ANWB als mogelijk oplossing genoemd in de media. Het lekenpubliek is vast blij met deze dode mus, maar bomenkenners weten wel beter.
  In het bestuur van De Bomenridders zitten tenminste 3 ANWB-leden, die menen dat hun vereniging de oorzaak van ernstige ongelukken moet zoeken in de automobilist en niet in het wegmeubilair.

 10. 1 vangrail
  2 2x zoveel bomen planten op 5 meter afstand
  3 wachten tot ze volgroeid zijn
  4 dan pas kappen (tenzij er nieuwe inzichten zijn)

 11. ABWB en alle organisaties die wegen bomenvrij willen maken lijden aan tunnelvisie. Alles voor de automobielen en de rest is hinder. Nederland is al zo’n lelijk land aan het worden waar groen het eerst wordt opgeofferd als er geld bespaard moet worden of klagers die last hebben van blaadjes bediend worden.

 12. De ANWB staat nu meer voor ‘Anti N-Wegen Beheer’. De veiligheid op een weg staat of valt met rijgedrag van de weggebruiker. Hoe meer obstakels in de zone van 1 tot 5 meter naast de rijweg, des te beter het rijgedrag, zoals de max. snelheid. Wie dan nog tegen een obstakel als een boom
  rijd heeft zijn aandacht niet bij een serieuze activiteit dat autorijden nu eenmaal is, zolang we nog geen volledig zichzelf corrigerende auto’s hebben. Anwb, zorg eerst maar eens dat je je autoleden eens een rijgedrag- spiegel voorhoud: geen gespeel met telefoons en navigatie, maar anticiperen op situaties voor je.

 13. Bomen geven niet mee. Snelheid aanpassen naar 60 i.p.v bomen omkappen
  Foei toch!

 14. @Marianne Dwarshuis, ANWB: Construktief meedenken? Dat leidt hier dus tot een esthetische en ecologische destruktie. Grote woorden. Maar de uitwerking van deze ‘ingrepen’ heeft op veel mensen en dieren een groter effekt dan u zich kunt voorstellen. De zaag is in een uurtje klaar de bomen hebben decenia nodig om hun eigen vorm te krijgen.

 15. Ik vind het heel erg jammer dat voor de kop van dit stuk het woord oorlog is gekozen. Ik sta er inhoudelijk achter, maar dit roept weerstand bij mij op. En het is in strijd met een pleidooi voor constructieve opstelling. Ik zou zeggen: verzin iets anders. Op FB zag ik staan: ANWB is bang voor overstekende bomen. Die is leuk.

 16. We proberen niet leuk te zijn, maar aandacht te vragen voor een probleem waar niemand oog voor lijkt te hebben. Die aandacht hebben we gekregen.

 17. Hans Lamens

  Die boom beweegt niet. en staat niet op de weg. Dan zal het wel aan de chauffeurs liggen, niet dan? Dronken, moe, te hard rijden, kaart of krant lezen, eten, telefoneren, gevallen snoepje oprapen, zelfmoord, aan partner zitten, etc. etc. De conclusie moet zijn: zoveel mogelijk bomen langs de weg. Dat vergroot de aandacht voor de weg. De ANWB moet zich, zoals bij haar ontstaan, vooral met fietsers bezighouden.

 18. Thea Boom

  Bomen langs wegen staan daar van oudsher, waarom werden ze geplant?
  Waarschijnlijk om ons te begeleiden op onze weg van A naar B ANWB.
  Het is aan ons om de bomen te ontwijken en wakker te blijven op onze reis van A naar B ANWB.

 19. De afgelopen tien jaar is er geen ongeval bekend langs de N218 waarbij een boom was betrokken, dus hoe ivm de veiligheid? Wel is er een aantal maken een automobilist te water geraakt ( sloten zijn twee keer zo gevaarlijk als bomen, zo is de norm) en zijn er was kop-staart botsingen geweest als frontale botsingen. Wil je het veilig maken dan zul je dus een betonnen middenberm (lelijk) moeten aanbrengen, de sloten moeten dempen en als laatste de bomen pas kappen…. Er is overigens nog niets definitiefs, aldus de provincie, dus staak de strijd niet al voordat hij eventueel gestreden is, bomenridders!

 20. Voor alle duidelijkheid: de bewoners van Voorne-Putten zijn niet of nauwelijks betrokken geweest en hebben zeker niet al ingestemd met de mogelijke kap, integendeel, wij zijn hier hartstikke op tegen dus! Laat je niets wijs maken door de provincie of wie dan ook mbt dit onderwerp!

 21. Er zijn bomenridders aanwezig op beide info-avonden in Geervliet en Zwartewaal. Ik hoop dat u er ook heen gaat om uw mening te geven.

 22. ANWB blijf af van ons kleine beetje groen in dit van
  luchtvervuilers vergeven stukje Zuid Holland.

 23. Peter Jan de Werk

  Met veel liefde recentelijk mijn ANWB lidmaatschap opgezegd, mede door dit soort waanzin. Doe hetzelfde!

 24. Fred van den Brink

  ANWB laat zien dat millieu op een laag pitje staat. De AMWB staat voor automobilisten al staat de afkorting voor iets anders. Laat astublieft de bomen staan. Ver laag de maximum snelheid naar 50 kilometer per uur!

 25. Anton Aldenhuijsen.

  als de bomen wegmoeten, wat moet er dan met de lantaarnpalen, die staan dichter aande weg .
  waarom de busbanen niet gebruiken voor personenautos, doe dat gedurende de spitsuren, dan heb je een lagere belasting van de Groenekruisweg, minder kans op ongelukken en het schitterende zicht op de dorpen blijft behouden. wat moet er trouwens met de bomen waar de Roekenkolonie in nesteld. gewoon met je takken van de bomen afblijven.

 26. Yolande Ligterink

  Graag geen bomen kappen, het moet niet gekker worden in dit land!

 27. Mensen hebben bomen zelf geplant. Bomen gaan niet vanzelf in rij groeien. Dan moet je ze ook kunnen verplaatsen. Je kunt zelf heel veilig rijden, totdat tegenligger inhaal fout maakt. Uitwijk manoeuvre met gevolg de dood tegen boom die is gepland door gemeente of provincie. Dat heet nutteloze natuur kunst geregisseerd door mensen. Als je kind of geliefde overlijd tegen een boom, zul je in rouwproces telkens de vraag stellen als je bloemen neerlegt. En die bloemenzee met onbekend verhaal zien we veel langs provinciale wegen. Bomen langs de weg; voor vleermuizen, vogels, luchtzuivering, landschap en variatie in evt verveling. Het is een gewoonte geworden om bomen te plaatsen.

 28. Erik van de Stolpe

  Ten eerste vind ik bomen ook zeer mooi en belangrijk voor ons wel bevinden. Toch vind ik ook dat beide partijen wel een punt hebben. Niet voor niks worden lantarenpalen zo geconstrueerd dat ze schade zoveel mogelijk beperken en niet mortaal zijn. Er is ook veel discussie over andere verkeersveilighied maatregelen die een gevaar vormen langs onze wegen, denk hierbij aan de toename van verkeersborden en een massa aan andere hinderobjecten om de snelheid eruit te krijgen die dan naar later blijkt het tegenovergestelde bereiken. Bomen langs de wegen zijn zoals hier al gezegd reeds beeld bepalend voor onze wegen sinds de Romeinen. Als we nu eens tot een voor iedereen voordelige conclusie komen en zowel de bomen als de weggebruiker beschermen door veilige vangrials aan te leggen. Ik ben zelf motor rijder en ben een paar jaar onderuit gegleden op een olie vlek en net een boom gemist, ik had dit zeker niet overleefd. Ik reed hier 70 kmh waar 80 kmh was toegestaan. Echt het is niet alleen de gevaarlijk rijdende weg gebruiker die zich dood rijd op een boom. Objectief gezien is een boom gevaarlijker dan een latarenpaal. Ik denk dat met creatief denken we best bomen langs de weg kunnen hebben. Wees met elkaar constructie want er zijn geen mensen tegen bomen het moet alleen anders.

Reageer!