Diverse forse bomen werden in de week van 6 januari gekapt aan de Provenierssingel, vlak achter Rotterdam CS. Een ingrijpende operatie, die emotionele reacties opriep bij omwonenden. Helaas, het is een bekend scenario: de kapvergunning wordt gepubliceerd in de Havenloods en op de deelgemeentesite, men leest dat niet en wordt vervolgens overvallen door een ravage voor de deur.

Singelplan
Al in 2011 was er een ‘Singelplan’ ontwikkeld, waarvoor 16 bomen aan de Provenierssingel en 11 aan de Spoorsingel zouden verdwijnen. De portefeuillehouder Buitenruimte weigerde overigens een kapvergunning te verlenen voor 3 treurwilgen. Redenen voor de kap: enkele bomen waren oud en leverden in hun eindfase gevaar op, waren van slechte kwaliteit, hadden veel dood hout, maaischade, plakoksel, zwammen of slechte groeiruimte. Bewonersvereniging Provenierswijk tekende in de zomer van 2012 bezwaar aan, maar dat mocht niet baten.

Zaagploegen
Al in februari 2012 was er een kapvergunning voor de 16 bomen aan de Provenierssingel aangevraagd. Het is merkwaardig dat men bijna twee jaar gewacht heeft met de kap. Als bewoners er al van wisten, dan waren velen het vast allang weer vergeten. Slechte communicatie vooraf met omwonenden levert keer op keer onbegrip en woede op zodra de zaagploegen aan het werk gaan. Mensen voelen zich overvallen. De bewonersvereniging mag dan betrokken zijn geweest bij het plan, het merendeel van de omwonenden heeft blijkbaar weinig contact met deze organisatie, zeker die in de zijstraten van de singel. Het informeren van alleen deze vereniging en de Bomenridders is volstrekt onvoldoende gebleken.

Proveniers Bomenridders

Gebrekkige communicatie
Al eerder spraken wij wethouder Alexandra van Huffelen aan op de gebrekkige communicatie bij plannen voor bomenkap. Ook zijn de publicaties van omgevingsvergunningen in de krant en op internet vaak onvolledig. Aantal en soort bomen ontbreekt nogal eens, alsmede de motivatie. Wil de burger écht weten wat er gaat gebeuren, dan moet men de deelgemeente bellen of het bureau omgevingsvergunningen. Slechts een enkeling is vasthoudend genoeg om dit ook echt te doen, want eenvoudig is het niet om je weg te vinden in de gemeentelijke diensten.

Hoe kan het beter?
Per brief zouden direct omwonenden geïnformeerd moeten worden. Ook moeten publicaties van verleende omgevingsvergunningen vollediger worden. Nog effectiever zou zijn als enkele weken voor het kappen de betreffende bomen gemarkeerd zouden worden. Daar is GroenLinks ook een voorstander van. Maar daar ziet de wethouder niets in: er zou maar mee geknoeid kunnen worden. Andere gemeenten markeren te kappen bomen soms met verf. Waarom kan dat in Rotterdam niet? Ook het plaatsen van een bord met informatie zou veel problemen kunnen voorkomen. Is men misschien bang dat iets teveel mensen vooraf op de hoogte zullen zijn? Je zou het bijna gaan denken. De ambitie om een transparante overheid te zijn, heeft blijkbaar grenzen.

Eigen verantwoordelijkheid
Het zou niet eerlijk zijn alleen maar naar de gemeente te wijzen. De Rotterdammers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Als je nooit het wijkkrantje leest of de deelgemeentepagina online bezoekt, dan ben je niet op de hoogte. Mensen lijken zich pas te gaan interesseren voor de bomen in hun wijk als ze gekapt worden. Twitter en Facebook worden vervolgens gevuld met berichten vol onbegrip en woede, nogal nutteloos, want veel te laat. Bij zowel de gemeente als de Rotterdammers kan dus nog een slag gemaakt worden.