Snoei platanen ‘s-Gravendijkwal

De lange rijen platanen aan de ‘s-Gravendijkwal worden vanaf 13 april stevig gesnoeid. Men hoopt rond 9 mei klaar te zijn. De werktijden zijn van 22:00-6:00. Houd rekening met wegafzettingen! Ook parkeren is daar soms niet mogelijk. Sommige mensen denken dat snoeien wordt gedaan om het zogeheten ‘groene-tunnel-effect’ tegen te gaan. De vieze lucht zou dan sneller weg kunnen waaien, zodat er minder fijn stof vlak boven het asfalt blijft hangen. Maar dat is niet de aanleiding voor het snoeiplan, zo liet een medewerker van Stadsbeheer weten.

Wortelkluit
De platanen hebben vanwege hun slechte standplaats (veel asfalt en steen) een vrij kleine wortelkluit. Door snoei wordt de relatie tussen de grootte van de kroon en de kluit hersteld. Met een te grote kroon zou hun vitaliteit verder kunnen afkalven. Ook wordt er veel dood hout uit de boomkroon gehaald. Dit alles om de bomen te kunnen behouden op deze nogal boom-onvriendelijke plek. Boombehoud is wel zo fijn voor alle mensen die daar wonen. Dat groene uitzicht zullen ze tijdelijk helaas deels moeten missen, maar hopelijk niet voor lang.

Luchtkwaliteit
Jeanne Hogenboom, voorzitster van de bewonersvereniging ‘s-Gravendijkwal, is argwanend: “In het milieudebat in de GemeenteBibliotheek op 8 februari heeft wethouder Baljeu zeer stellig, tot twee keer toe, beweerd dat als de bomen aan de ‘s-Gravendijkwal vier jaar lang gesnoeid worden, de luchtkwaliteit zeer verbetert. Ik ga GroenLinks en andere raadsleden vragen of zij de wethouder hierop willen bevragen.”

Verkiezingen
Via twitter liet de wethouder weten blij te zijn met de snoei. Ze had voorgesteld de bomen te laten kortwieken om de luchtkwaliteit te verbeteren. De slechte luchtkwaliteit is zoals bekend al maanden een hot item in Rotterdam. En de verkiezingen komen eraan… Wil de VVD zich profileren als een partij die ook begaan is met het stadsmilieu? De indruk werd op 8 februari in ieder geval (bedoeld of onbedoeld) gewekt dat de bomen dankzij de VVD gesnoeid zouden worden. Ook tijdens het door Milieudefensie georganiseerde debat over schone lucht op 20 februari beweerde Baljeu op te willen komen voor die arme bewoners door de platanen te laten snoeien! Terwijl zij inmiddels door ons gewezen was op de feiten. Leuk geprobeerd, maar de aanleiding voor deze snoeibeurt ligt dus ergens anders. Of snoeien de luchtkwaliteit zal verbeteren, is maar zeer de vraag.

Positief effect
Bomen filteren juist luchtverontreinigende stoffen zoals ozon, stikstofdioxide, koolmonoxide en fijn stof uit de lucht. Honderden onderzoeken wijzen dat uit. Bomen hebben niet alleen een positief effect op de luchtkwaliteit, zij geven mensen ook een prettiger en gezonder gevoel, ze bieden beschutting en voedsel aan vogels, insecten, vleermuizen en andere dieren. Huizen zijn meer waard in een groene omgeving. Ook verminderen bomen en andere groenstructuren hittestress.

 

Waarden en functies van bomen stichting De Bomenridders Rotterdam

Bomen hebben vele positieve effecten.

Omgekeerde wereld
Men kan deze kwestie ook van de andere kant bekijken: door het bladerdek van de platanen waaieren de verontreinigende stoffen niet uit over de achterliggende huizen. Daardoor staan de woningen in schonere lucht (voor zover van schoon kan worden gesproken). Maar hoe het ook zij, het kappen van bomen om aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen, is een gotspe. Het is de omgekeerde wereld. Luchtverontreiniging moet bij de bron worden aangepakt, dus bij het verkeer, de scheepvaart en de industrie. Met het kappen (of rigoureus snoeien) van bomen is het probleem niet weg. Het probleem is alleen verplaatst en, wat nog erger is, de zuiveringscapaciteit is vernietigd.
Hoe zit het overigens in al die verkeerstunnels? Hoe is het daar gesteld met de luchtkwaliteitsnormen? Daar hoor je niemand over. En hoe zit het in de winter, als er geen bladeren aan de bomen zitten? Overigens vormen de platanen aan de ‘s-Gravendijkwal niet echt een tunnel, zoals op de foto is te zien.

Onrust
Jeanne Hogenboom wees de leden van de bewonersvereniging na publicatie van dit artikel in februari op de plannen. Toen bleek dat niemand er nog van wist. Daarna bleef het twee maanden stil maar mensen maakten zich wel ongerust. Er bleek vertraging op te zijn gelopen bij de planning omdat er nog toestemming moest komen voor wegafzettingen. Omwonenden hebben rond 8 april een brief gekregen over de werkzaamheden.

Lees ook het artikel ‘Bomen slecht voor luchtkwaliteit? Drogreden doet weer opgeld als kapmotief‘.

 

Luchtkwaliteit stichting De Bomenridders

Hoe zit het met de luchtkwaliteit in verkeerstunnels? De Braziliaanse kunstenaar Alexandre Orion maakte deze fraaie ‘reverse graffiti‘ (door het roet van de wand te poetsen) in een tunnel in São Paulo.

 

 

 


3 Reacties

 1. Maar wat is dat nou met die Platanen, ik heb ook wel eens gelezen dat inademen van hun bloesem heel ongezond is. Een vriendin van mij woont in Utrecht en zij voert campagne om Platanen in haar straat te laten vervangen. Ikzelf word altijd tijdelijk hees als ik op mijn moestuin ben, wanneer het droog is en hard waait. Ik heb een landje naast een plataan. Wat weten jullie hiervan?

 2. Isolde van Overbeek

  Geachte mevrouw Van Bilsen,
  Op internet kan ik niet veel (wetenschappelijks) vinden over platanen en allergie.
  Je hebt allergie die verband houdt met pollen (= stuifmeel) en allergie door de haartjes die op platanenbladeren zitten: “er zitten kleine, stervormige haartjes op het jonge blad en de twijgen, die soms allergische reacties kunnen veroorzaken.”
  http://www.arbor.be/arbor/view/nl/225050-PlantenFiche.html?view=1471945

  De Bomenstichting heeft ooit de folder ‘Lastige bomen / nuttige bomen’ uitgebracht. Hierin staat over allergie: “De meeste mensen niezen wat vaker als de katjesdragers, vooral berk en wilg, hun stuifmeel loslaten, maar sommigen worden echt doodziek. Je wilt dan de dichtstbijzijnde, ’schuldige’ boom weghalen, maar dat blijkt niet te helpen. Het stuifmeel zit namelijk in de lucht en kan van heel ver komen. En zoals geen enkele hooikoortspatiënt zal vragen of alle bloemen uit de buurt weg mogen zal ook geen zinnig mens verwachten dat alle bomen worden omgezaagd, hoe ziek je ook bent. De enige oplossing is binnenblijven met de ramen dicht en wellicht het gebruik van medicijnen. Na een paar weken is het voorbij; na een regenbui zelfs nog eerder. En dan kan juist de allergiepatiënt weer volop profiteren van alle bomen, die de lucht zuiveren van stof en andere ziekmakende stoffen.”

  Allergie door pollen (en haartjes en dergelijke) zijn overlastklachten die te maken hebben met de gevolgen van de natuurlijke groei, cyclus en leefomgeving van de boom. Deze klachten worden geschaard onder ‘redelijkerwijs’ te accepteren overlast. Het komt slechts zeer zelden voor dat de rechter een allergie voor pollen een reden vindt om hinder toe te kennen. Weliswaar kunnen de gevolgen voor een bewoner bijzonder lastig zijn; er is dan geen sprake van onrechtmatige hinder.
  Met vriendelijke groet, Isolde van Overbeek

 3. De meeste mensen hebben last van Platanenpluis, dat is geen allergie maar irritatie. Gelukkig is het maar kort, een paar weken per jaar en dan niet eens elke dag, maar vooral als het droog is en waait.
  Heel vervelend, maar het weegt toch niet op tegen de pracht van het groen en de grootschalige luchtzuivering.
  Ik woon onder een 100 jaar oude plataan en geniet elk jaargetijde weer van al dat leven. De boom is net een flatgebouw voor vogels. Als het pluist, zet ik een zonnebril op als ik ga fietsen en neem een flesje water mee. Het went.
  Kijk voor foto’s van onze mooie Plataan op http://tuinatelierhermanvermeulen.blogspot.nl/2013/10/gedeelde-tuin.html

Reageer!