Skip to main content

De lange rijen platanen aan de ‘s-Gravendijkwal worden vanaf 13 april stevig gesnoeid. Men hoopt rond 9 mei klaar te zijn. De werktijden zijn van 22:00-6:00. Houd rekening met wegafzettingen! Ook parkeren is daar soms niet mogelijk. Sommige mensen denken dat snoeien wordt gedaan om het zogeheten ‘groene-tunnel-effect’ tegen te gaan. De vieze lucht zou dan sneller weg kunnen waaien, zodat er minder fijn stof vlak boven het asfalt blijft hangen. Maar dat is niet de aanleiding voor het snoeiplan, zo liet een medewerker van Stadsbeheer weten.

Wortelkluit
De platanen hebben vanwege hun slechte standplaats (veel asfalt en steen) een vrij kleine wortelkluit. Door snoei wordt de relatie tussen de grootte van de kroon en de kluit hersteld. Met een te grote kroon zou hun vitaliteit verder kunnen afkalven. Ook wordt er veel dood hout uit de boomkroon gehaald. Dit alles om de bomen te kunnen behouden op deze nogal boom-onvriendelijke plek. Boombehoud is wel zo fijn voor alle mensen die daar wonen. Dat groene uitzicht zullen ze tijdelijk helaas deels moeten missen, maar hopelijk niet voor lang.

Luchtkwaliteit
Jeanne Hogenboom, voorzitster van de bewonersvereniging ‘s-Gravendijkwal, is argwanend: “In het milieudebat in de GemeenteBibliotheek op 8 februari heeft wethouder Baljeu zeer stellig, tot twee keer toe, beweerd dat als de bomen aan de ‘s-Gravendijkwal vier jaar lang gesnoeid worden, de luchtkwaliteit zeer verbetert. Ik ga GroenLinks en andere raadsleden vragen of zij de wethouder hierop willen bevragen.”

Verkiezingen
Via twitter liet de wethouder weten blij te zijn met de snoei. Ze had voorgesteld de bomen te laten kortwieken om de luchtkwaliteit te verbeteren. De slechte luchtkwaliteit is zoals bekend al maanden een hot item in Rotterdam. En de verkiezingen komen eraan… Wil de VVD zich profileren als een partij die ook begaan is met het stadsmilieu? De indruk werd op 8 februari in ieder geval (bedoeld of onbedoeld) gewekt dat de bomen dankzij de VVD gesnoeid zouden worden. Ook tijdens het door Milieudefensie georganiseerde debat over schone lucht op 20 februari beweerde Baljeu op te willen komen voor die arme bewoners door de platanen te laten snoeien! Terwijl zij inmiddels door ons gewezen was op de feiten. Leuk geprobeerd, maar de aanleiding voor deze snoeibeurt ligt dus ergens anders. Of snoeien de luchtkwaliteit zal verbeteren, is maar zeer de vraag.

Positief effect
Bomen filteren juist luchtverontreinigende stoffen zoals ozon, stikstofdioxide, koolmonoxide en fijn stof uit de lucht. Honderden onderzoeken wijzen dat uit. Bomen hebben niet alleen een positief effect op de luchtkwaliteit, zij geven mensen ook een prettiger en gezonder gevoel, ze bieden beschutting en voedsel aan vogels, insecten, vleermuizen en andere dieren. Huizen zijn meer waard in een groene omgeving. Ook verminderen bomen en andere groenstructuren hittestress.

 

Waarden en functies van bomen stichting De Bomenridders Rotterdam

Bomen hebben vele positieve effecten.

Omgekeerde wereld
Men kan deze kwestie ook van de andere kant bekijken: door het bladerdek van de platanen waaieren de verontreinigende stoffen niet uit over de achterliggende huizen. Daardoor staan de woningen in schonere lucht (voor zover van schoon kan worden gesproken). Maar hoe het ook zij, het kappen van bomen om aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen, is een gotspe. Het is de omgekeerde wereld. Luchtverontreiniging moet bij de bron worden aangepakt, dus bij het verkeer, de scheepvaart en de industrie. Met het kappen (of rigoureus snoeien) van bomen is het probleem niet weg. Het probleem is alleen verplaatst en, wat nog erger is, de zuiveringscapaciteit is vernietigd.
Hoe zit het overigens in al die verkeerstunnels? Hoe is het daar gesteld met de luchtkwaliteitsnormen? Daar hoor je niemand over. En hoe zit het in de winter, als er geen bladeren aan de bomen zitten? Overigens vormen de platanen aan de ‘s-Gravendijkwal niet echt een tunnel, zoals op de foto is te zien.

Onrust
Jeanne Hogenboom wees de leden van de bewonersvereniging na publicatie van dit artikel in februari op de plannen. Toen bleek dat niemand er nog van wist. Daarna bleef het twee maanden stil maar mensen maakten zich wel ongerust. Er bleek vertraging op te zijn gelopen bij de planning omdat er nog toestemming moest komen voor wegafzettingen. Omwonenden hebben rond 8 april een brief gekregen over de werkzaamheden.

Lees ook het artikel ‘Bomen slecht voor luchtkwaliteit? Drogreden doet weer opgeld als kapmotief‘.

 

Luchtkwaliteit stichting De Bomenridders

Hoe zit het met de luchtkwaliteit in verkeerstunnels? De Braziliaanse kunstenaar Alexandre Orion maakte deze fraaie ‘reverse graffiti‘ (door het roet van de wand te poetsen) in een tunnel in São Paulo.