Skip to main content

Op het Noordereiland wordt over enkele weken gestart met het planten van 44 bomen, 2.020 stuks Fagus sylvatica (beuken aan te planten als haag) en 862 uiteenlopende soorten planten en struiken. Met deze plantactie komt een einde aan een langlopend project om dit stukje Rotterdam te vergroenen. Het initiatief voor dit parkje ligt bij bewoners. Zij hebben zich jarenlang enorm ingespannen om verstening om te zetten in vergroening en woningbouwplannen van Woonstad en voormalig wethouder Karakus naar de prullenmand te verwijzen. In tegenstelling tot heel veel andere projecten was geld nu eens niet het probleem. Er was ruim één miljoen euro te investeren (compensatie voor aanleg Tweede Maassvlakte / nota Rivierparken).

Nu ziet het er nog kaal uit en vallen vooral de niet natuurlijke onderdelen, zoals de megaglijbaan, klimrotsen en sportkooi op. Maar dat verandert ingrijpend als de witte esdoorns of zilveresdoorns, de Italiaanse elzen, de Himalayaberken, de smalbladige essen, de amberbomen, de watercipressen en de eiken hun plek hebben ingenomen. Er wordt geplant in de maat 30-35 centimeter (stamomtrek), dus er staat meteen ook wat!

park1

Maar met de oplevering van Ons Park zijn we er nog lang niet, want er blijven nog wat ‘open eindjes’ over, te weten:

  • De Bomenridders zijn zeer nieuwsgierig naar de herplant voor de 34 verdwenen zieke kastanjes en de inboet van 7 andere bomen die eerder verdwenen.
  • De verplichte herplant van 6 bomen als gevolg van de bouw van een ‘stadsvilla’ aan de Prins Hendrikkade hebben wij nog nergens gerealiseerd gezien.
  • Wij zijn benieuwd naar de ‘overige’ vergroening op het eiland. Wij zetten flinke vraagtekens bij dergelijke plannen omdat voldoende geld ontbreekt.
  • Een recente schouw leerde ons dat er veel groen naar de ratsmodee staat te gaan als gevolg van slecht of geen onderhoud. Veel bomen hebben een deplorabele standplaats.
  • Op eerder gestelde vragen naar een samenhangend beheerplan voor groen en bomen op het eiland wordt al jaren geen antwoord gegeven.

3xpark

zoemsteen