ProRail vroeg een kapvergunning aan voor 38 bomen aan de Molenwaterweg. Deze groene buffer langs het spoor aan de noordkant van CS was door de aanleg van het Qpark enige jaren geleden al flink geslonken. Nog eens 38 bomen kappen voor plaatsing van een hek zorgde voor veel boosheid bij de bewonersvereniging Provenierswijk. Mede door inzet van de deelgemeente is de aanvraag begin februari ingetrokken. Er volgde een nieuwe aanvraag voor een kapvergunning voor 17 bomen: 7 eiken, 4 acers, 4 berken en 2 coniferen. Ook dat vonden omwonenden en de Bomenridders nog te veel. Kon dat hek niet op een andere manier geplaatst worden?

Informatie-avond

Er werd 5 maart een informatie-avond georganiseerd waarop ProRail met de bewonersorganisatie in gesprek ging. De opkomst was hoog en de stemming strijdlustig. Er werd met een man of 20 geschouwd waar het hek zou moeten komen en ter plekke meegedacht over hoe aanpassingen bomen zouden kunnen sparen. De regel dat er geen bomen binnen een afstand van 150 cm. van een hek zouden mogen staan kon door ProRail niet op een geloofwaardige manier uitgelegd worden. Deze bijeenkomst heeft een mooi resultaat opgeleverd: slechts zo’n 5 bomen zullen gaan verdwijnen. Conclusie: het loont wel degelijk om bezwaar te maken als er onnodige kap dreigt. Organiseer buurtbewoners en pak het samen aan! Kom met goede argumenten om uw bezwaar te ondersteunen. Het is wel prettig dat ProRail het “een pittige maar naar ons inzien uiteindelijk vruchtbare discussie” heeft gevonden, zo bleek uit de brief die we later kregen.

Hier volgt de toezegging van ProRail:

“Wij hebben inmiddels met de NS kunnen afstemmen dat de bomen op het talud aan de zijde Zuster Hennekeplein behouden kunnen worden. Het hekwerk zal daar 50 cm verder naar buiten gezet worden. Hier zal alleen een boom gekapt worden die op omvallen staat. De coniferen ga ik trachten te behouden. Tijdens de uitvoering moet blijken in hoeverre dit mogelijk is, wellicht dat er 1 boom moet wijken. Echter zal ik ten tijde van de uitvoering dat eerst met jullie bespreken en uiteraard via de gemeente aanvragen. Aan de zijde van de Proveniersweg kunnen wij nu alle bomen behouden, na het snoeien van afgelopen woensdag en de rondgang, is gebleken dat wij het hek kunnen neerzetten zonder bomenkap. Rest nog 1 boom. Zoals aangegeven op het talud aan de zijde van Qpark dienen er nog wel 5 bomen gekapt te worden. Wij hebben afgesproken dat in overleg met u er een afspraak gemaakt gaat worden over herplanting. Ik zal met de gemeente contact opnemen of hier z.s.m. een vergunning voor afgegeven kan worden, waarin de afspraak is opgenomen dat er met u een geschikte plek en type bomen wordt afgestemd. Zodoende ligt dit voor alle partijen vast.”

5xMolenwaterweg