Skip to main content

De herinrichting van het markplein op de Binnerotte gaat circa 10 miljoen kosten. Daar bovenop komt nog de jarenlange overlast van het verplaatsen van de markt. Volgens de ‘city-lounge’ plannen moet de hele bestrating er weer uit, terwijl de riolering nog goed is en ophoging niet nodig is. De bomen die er in 1995 zijn geplaatst worden er tegelijk er ook uitgeraust. Blijkbaar is er geld genoeg. Deze zeer gezonde bomen worden nu verplant. Dit was in de plannen van 2013 begroot op 175.000 euro. Onlangs is hiervoor een vergunning verleend. De kosten van verplanting bleken plots één miljoen euro te bedragen! Navraag bij de gemeente leverde deze verklaring op: “Excuus, er is een tikfout gemaakt. Het bedrag dat aan de raad is voorgelegd is juist.” Wel een rare driedubbele tikfout. Wat een gerommel. Wij dienen een bezwaar in tegen het verwijderen van de bomen. Wilt u ook bezwaar maken? Lees op de gemeentesite hoe dat werkt. De deadline is 17 november!

De bomenridders kunnen zich niet vinden in deze geldverslindende herplant. “Het verplanten van bomen is een noodoplossing. Verplanten is duur en heeft, soort en omstandigheden afhankelijk, een groot risico. Beter is het om bomen uitgangspunt te doen zijn bij planvorming en ze niet als een vaas met bloemen willekeurig door de stedelijke huiskamer te verplaatsen.” aldus Pim Janse van de Bomenridders. “Hier is helemaal geen sprake van een noodsituatie, deze prachtige leiplatanen kunnen eenvoudig ingepast worden in de herinrichtingsplannen.” De Bomenridders roepen politiek Rotterdam dan ook op om de plannen te heroverwegen, de bomen te laten staan en daarmee veel geld te besparen voor de stad. “We juichen het toe dat het plein minder versteend overkomt en er meer groenelementen bijkomen” aldus Pim Janse. “Met de ondernemende marktkooplui, hoeft dat vergroenen toch maar een fractie te kosten van dat bedrag, zonder al die bestrating en bomen er uit te rossen en ook zonder verplaatsing van de markt?”

Afgelopen zomer markeerde stadsbeheer al de bomen die de beste conditie hebben met verf; deze 68 worden verplant naar het depot. Omdat dit nergens aangekondigd en uitgelegd was,  kregen meerdere mensen de indruk dat deze bomen gekapt zouden worden. De verplantvergunning is op 8 oktober verleend en HIER gepubliceerd. Er kan tot 19 november bezwaar tegen ingediend worden. Op 24 oktober interviewde RTV Rijnmond bomenridder Sandra de Haan en de frontvrouw van Groen Links, Judith Bokhove over de kwestie. Het item is HIER te horen. Op dezelfde dag verscheen in het AD/Rotterdams Dagblad dit artikel:

AD-24okt-Binnerotte2

Achtergrondinformatie: Op de Binnenrotte is in 1995 een prachtige rij leiplatanen geplant. Deze nog jonge bomen staan er nu in hele goede conditie bij en hebben zich precies zo ontwikkeld zoals de inrichtingsarchitect toentertijd bedoeld had: “Het is een nieuw open plein, er staan jonge platanen, de omgeving is nog in ontwikkeling. Nu is het plein nog open. Misschien is het over een paar jaar heel besloten.” (Volkskrant 20 mei 1995, Adriaan Geuze van Bureau West8).

Waar op de Binnenrotte de Laurenskerk gelukkig al eeuwenlang ontsnapt is aan modegrillen en er prachtig bijstaat, worden deze gezonde bomen nu de dupe van modegrillen. Het Binnenrotteplein moet immers onderdeel worden van ‘City-lounge-gebied’, wat dat ook mag betekenen. Daar hoort volgens de huidige plannen wel groen bij, maar de leiplatanen moeten weg. Die zijn uit de mode en letterlijk: “Door de bomenrij blijft de lengte sterk benadrukt en blijft de plint niet verbonden met het plein.” ??? en “In de nieuwe beplantingsopbouw wordt een groen beeld op de Binnenrotte versterkt en wordt de hardheid van het plein verzacht.” en “Het gebied wordt een stuk groener.”  en voor het verplanten van de bomen: “De kosten zijn begroot op circa € 175.000,-.”

We weten allemaal hoe het gaat met mode. Het kost een vermogen en enige tijd later is het toch weer uit. Een dergelijk mode-beleid past niet bij historische gebouwen zoals de Laurenskerk en dat vinden we allemaal logisch. Maar het past ook niet bij bomen. Bomen moeten immers in de stad ook oud kunnen worden. Een robuuste boom van 100-jaar oud of meer is juist zo mooi en geeft de stad schoonheid. De Boomstructuurvisie die unaniem door de Gemeenteraad is aangenomen, stelt dat er bij herinrichting uitgegaan moet worden van bestaande bomen. Dat beleid blijkt hier opeens niet van toepassing.

Ook gaat de gemeente voorbij aan haar eigen onderzoeksconclusies: “Alle voorgenomen aanpassingen ten aanzien van de bomen en hun groeiplaatsen hebben negatieve gevolgen voor de bomen en/of brengen hoge kosten met zich mee. Het verdient daarom de voorkeur de bomen en hun groeiplaatsen bij de geplande herinrichting ongemoeid te laten.” Men lijkt verzuimd te hebben dit beleid ook aan de architecten van OKRA mee te geven. Die hebben vervolgens geheel hun eigen plan kunnen trekken. Meer over de plannen voor het plein kunt u HIER lezen.

binnenr3-klein