Skip to main content

‘Geluidswal A16’, zo heeft Richard van  Motman, beheerder van het Gebied IJsselmonde en Feijenoord, het project genoemd. Hierbij zal de snoeischaar flink in het bosplantsoen langs de A16 worden gezet. De groenstrook tussen de Groeninx van Zoelenlaan en de Beverwaardseweg is namelijk al in geen twintig jaar onderhouden, verklaart de beheerder. De buurtbewoners worden over de plannen geïnformeerd.

De Bomenridders zijn op 17 oktober uitgenodigd voor een toelichting van de plannen met de groenstrook die de wijk Beverwaard afscheidt van de A16. Op het Gebiedskantoor aan de Molenvliet vertelt beheerder Richard van Motman dat de Bomenwacht Nederland, een bureau uit Capelle aan den IJssel dat de gemeente Rotterdam vaak inhuurt, een inventarisatie van het groen heeft uitgevoerd.

 

De groenstrook langs de A16, tussen de Groeninx van Zoelenlaan en de Beverwaardseweg, zal flink onder handen worden genomen.

De groenstrook langs de A16, tussen de Groeninx van Zoelenlaan en de Beverwaardseweg, zal flink onder handen worden genomen.

Lappendeken
De beheerder vouwt twee grote kaarten op tafel uit. Op kaart 1 is het gebied opgedeeld in bosplantsoenvakken. “Er zit heel veel variatie in”, licht Richard van Motman toe. “Er zijn vakken met een monocultuur van essen, berken en populieren, maar een deel is ook gemengd. In die bosplantsoenvakken staan populieren of essen met andere soorten bomen.” De tweede kaart is een lappendeken van vier kleuren, die de onderhoudstoestand van de beplanting weergeven. Daarbij staat lichtgroen voor ‘aanvaardbaar’, donkergroen voor ‘regulier’, oranje voor ‘achterstallig’ en rood voor ‘verwaarloosd’. Richard van Motman: “Dan schrik je wel, als je deze kaart ziet, met best veel rood en oranje.” Oranje overheerst inderdaad op het grote vel papier, met hier en daar rode, donkergroene en lichtgroene vlakjes.

Uitgegroeide wilgen
Maar wat gaat er schuil achter zo’n gekleurd vak? “In dit rode stukje staan bijvoorbeeld uitgegroeide wilgen”, legt de groenbeheerder uit. “Dit groen is 25 jaar geleden aangelegd en er is nooit in gedund, er is nooit iets mee gedaan. De vraag is: wat kan ik hiermee? Maar ook: wanneer moet er iets gebeuren?” Het moment van ingrijpen is omgekeerd evenredig aan de kleuren. Zo moeten de bosplantsoenvakken die rood gekleurd zijn, binnen 3 maanden onder handen worden genomen. Dat geldt dus voor de wilgen bij de Wolfraathstraat. Achterstallig onderhouden begroeiing (oranje) dient binnen 1 tot 2 jaar aangepakt te worden, regulier onderhouden begroeiing (donkergroen) binnen 3 tot 4 jaar en aanvaardbaar onderhouden begroeiing (lichtgroen) is na 4 jaar aan de beurt.

Nieuwsbrief
Richard van Motman laat de powerpointpresentatie zien die hij op 30 oktober aan de Gebiedscommissie zal tonen. Een communicatiemedewerker is bezig met een nieuwsbrief voor de websites van de verschillende wijken. “Je moet uitleggen wat je doet en waarom”, vindt de groenbeheerder. “Het bosplantsoen heeft zich eenzijdig ontwikkeld, waarbij esdoorn alles verdringt. Op sommige plekken is het dood- en doodsaai geworden.” Het eindbeeld dat de beheerder beoogt, bestaat uit gevarieerde hoogten en een evenwichtige opbouw. Hij vervolgt: “Op sommige plekken zie je geen lagere heesters meer, puur door lichtgebrek.”

 

De groenstrook langs de A16 ter hoogte van de wijk Beverwaard vormt een buffer voor de achterliggende omgeving. Door het gebied lopen fiets- en wandelpaden. Sinds de aanleg van het groen 25 jaar geleden heeft echter geen onderhoud plaatsgevonden, zodat dat nu nodig moet gebeuren. Beheerder Richard van Motman: "Dit zie je nu: dunne, lange staken. Daar moet je iets mee." Voor een groot deel zullen de werkzaamheden uit dunnen bestaan. Maar er zullen ook bosplantsoenvakken worden gerooid, met name de vakken die uit een monocultuur van populieren bestaan.

De groenstrook langs de A16 ter hoogte van de wijk Beverwaard vormt een buffer voor de achterliggende omgeving. Door het gebied lopen fiets- en wandelpaden. Sinds de aanleg van het groen 25 jaar geleden heeft echter geen onderhoud plaatsgevonden, zodat dat nu nodig moet gebeuren. Beheerder Richard van Motman: “Dit zie je nu: dunne, lange staken. Daar moet je iets mee.” (foto rechts) Voor een groot deel zullen de werkzaamheden uit dunnen bestaan. Maar er zullen ook bosplantsoenvakken worden gerooid, met name de vakken die uit een monocultuur van populieren bestaan.

Meer variatie
Door te dunnen, sommige bosplantsoenvakken te rooien en met een andere boomsoort in te planten en groenblijvende soorten zoals hulst toe te passen, ontstaat meer variatie in de beplanting. Dat is ecologisch en visueel aantrekkelijk. Tegelijkertijd reduceert beplanting van verschillende hoogten het lawaai van de snelweg. Andere maatregelen die beheerder Richard van Motman noemt, zijn het aanleggen van houtrillen en het kandelaberen of kort zetten van populieren, wat aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld vleermuizen en spechten. Dennen zouden ook aangeplant kunnen worden, stellen wij voor. Dennennaalden vangen namelijk veel fijn stof af.

Flora- en faunaonderzoek
Eind oktober start de uitvoerende dienst met veiligheidssnoei. Een flora- en faunaonderzoek heeft al plaatsgevonden. Voor het dunnen van bosplantsoen hoeft geen vergunning te worden aangevraagd. Maar Richard van Motman laat weten dat hij wel – eenmalig – een vergunning aanvraagt voor het knotten van wilgen en het omvormen naar hakhout. “Ook voor de te rooien vakken waar populieren staan, vragen we eenmalig een vergunning aan. Zo willen wij dat qua de Algemene Plaatselijke Verordening aanvliegen.”

Gigantisch veel opschot
Het winterseizoen staat in het teken van dunnen. “Dat gaat nooit in één keer”, zegt Richard van Motman. “Je moet er wat in sturen. Na dunnen krijg je veel licht en lucht, en daardoor gigantisch veel opschot, bijvoorbeeld van essen. Dat moet je ‘terugslaan’. We halen bijvoorbeeld eerst 20 procent van de beplanting weg, en daarna nog een keer 10 procent.” De beheerder ziet dat als een uitdaging: “Je hebt hier het spel van weghalen en weer laten opkomen.” De komende 5 jaar zal hij – naast allerlei andere werkzaamheden in de Gebieden IJsselmonde en Feijenoord – bezig zijn met deze strook. “Je komt voor het mooi maken, maar dat duurt even.”