Skip to main content

De kap van de bomen langs snelweg A20 is op 27 januari gestart. De circa 452 bomen plus flink wat struiken worden gekapt omdat er een geluidsscherm geplaatst gaat worden. Een strook van 10 meter vanaf de snelweg wordt vrijgemaakt voor de werkzaamheden. Het kappen zal zo’n vier weken duren. We betreuren het dat vele volwassen bomen moeten wijken voor de werkzaamheden. Liever hadden we gezien dat de werkzaamheden voor het plaatsen van de geluidsschermen vanaf de snelweg hadden plaatsgevonden, zodat er niet of nauwelijks bomenkap noodzakelijk zou zijn geweest.

Procedures

Het is echter een politieke beslissing geweest dat gekozen is voor de manier die het verkeer zo min mogelijk te hindert. De Bomenridders bemoeien zich niet met de politiek. De procedures zijn netjes doorlopen en als Bomenridders zijn we goed voorgelicht en betrokken. Er zal een herplant plaatsvinden, maar het zal wel even duren voordat de bomen weer zo groot zijn dat er een groen en natuurlijk scherm langs de A20 staat.

 

Populierenrij A20 geluidsschermen deelgemeente Noord stichting De Bomenridders Rotterdam

De rij populieren aan de rechterzijde zal moeten wijken voor de geluidsschermen langs de A20