Skip to main content

Zo’n twaalf hectare groen ligt ingeklemd tussen de spoorlijn van Rotterdam naar Schiedam en de RFC-weg. Bewoners, verenigd in de stichting ProGroen, ijveren er al jaren voor dat de groenstrook wordt ontwikkeld tot een groot stadspark. De gemeente Rotterdam heeft de zone echter aangewezen als woningbouwlocatie. Nu eigenaar NS Vastgoed B.V. de in het gebied aanwezige volkstuinen wil ontruimen, vrezen bewoners en groenbeschermers dat de locatie met bulldozers zal worden platgewalst. Daarom hebben vier leden van ProGroen samen met twee Bomenridders op zaterdag 27 september de aanwezige bomen geïnventariseerd.

Erik Wemmers, een van de oprichters van ProGroen, vertelt op de zonnige zaterdagochtend dat het adviesrapport van Wageningen Universiteit uit 2011 enigszins was weggezakt. Maar door de recente ontwikkelingen is het rapport ‘Op weg naar Park Essenburg’ weer actueel geworden. Tijdens een informatiebijeenkomst op 2 mei meldden medewerkers van NS Vastgoed B.V., de eigenaar van de grond, dat er plannen zijn om het terrein een nieuwe bestemming te geven. Hierdoor zullen de volkstuinen verdwijnen.

 

De volkstuinen aan de RFC-weg langs het spoor worden ontruimd Essenburgpark stichting ProGroen stichting De Bomenridders Rotterdam

NS Vastgoed B.V. heeft plannen met de groenstrook, die tussen de spoorlijn van Rotterdam naar Schiedam en de RFC-weg ligt. De huur- en bruikleenovereenkomsten met de eigenaren van de volkstuinen op de locatie zijn al beëindigd.

Woningbouwlocatie
Wat die nieuwe bestemming behelst, is ongewis, maar in het voorwoord van het WUR-rapport schrijft toenmalig portefeuillehouder van de voormalige deelgemeente Delfshaven Karen Bebelaar: “De spoorzone Essenburgsingel [is] door de gemeente aangewezen als woningbouwlocatie. Dit past binnen afspraken die de stad met het rijk gemaakt heeft, en ook binnen de ambities van Rotterdam om met name gezinnen met kinderen aan zich te binden.”

Zware metalen
Een andere tegenvaller is de verontreinigde bodem. Op een aantal locaties van het voormalige spoorwegemplacement zijn zware metalen – waaronder zink, koper, lood, arseen en barium – in de bovenste meter van de grond aangetroffen. Hoewel de verontreiniging ernstig is, hoeft de bodem niet op stel en sprong schoongemaakt te worden. Dat staat in de beschikking in het kader van de Wet Bodembescherming van de DCMR van drie jaar geleden.

Afwerkplek
Toch heeft de gemeente Rotterdam de spoorwegheerder gesommeerd de grond te saneren. ProGroen-oprichter Erik Wemmers legt uit: “Door de vele toestanden rondom het RFC-weggebied, zoals rommel, criminele activiteiten, gebruik als afwerkplek en geen controle en onderhoud door de NS, was de gemeente het zat.” De spoorwegbeheerder legt zich daar kennelijk bij neer. “Op de bijeenkomst van 2 mei is diverse keren door de aanwezige bewoners gevraagd waarom de NS de grond niet gewoon laat zoals die nu is,” vervolgt Erik Wemmers. “Maar daar kwam niet echt een duidelijk antwoord op.”

Ruige hand
Tijdens diezelfde bijeenkomst drukte Erik Wemmers de NS Vastgoed-medewerkers op het hart om de moeite te willen nemen zoveel mogelijk bomen en groen te laten staan bij het ontruimen van de volkstuinen en de bodemsanering. Maar dit kon men niet garanderen. “Bij het schoonmaken van de grond moet waarschijnlijk een aantal bomen verdwijnen en bij het ontruimen van de volkstuinen is het niet mogelijk om elke boom te sparen,” laat Erik Wemmers weten. “Daarom zijn wij erg bang dat de NS met ruige hand door het gebied zal gaan. Op ons laatste verzoek om nog een keer om de tafel te gaan zitten om te praten over de bomen, was het antwoord dat de NS daar nu geen zin in heeft.”

‘Park Essenburg’
Zoals de zaken er nu voor staan, is het goed te begrijpen dat de ProGroen-oprichter en andere bewoners van de Essenburgsingel zich grote zorgen maken over de toekomst van het gebied. Zij willen graag dat de bestaande bomen en struiken behouden blijven en versterkt worden. Het doel is dat dit groene lint uiteindelijk transformeert in ‘Park Essenburg’. Daarom heeft Erik Wemmers, samen met mede-ProGroeners Tonny, Rio en Hans en Bomenridders Michiel en Isolde, op de zonnige zaterdagochtend van 27 september de bomen in het RFC-weggebied geteld en opgemeten om het aanwezige groenpotentieel in kaart te brengen.

 

stichting ProGroen inventariseert bomen in groenstrook tussen spoorlijn en RFC-weg stichting De Bomenridders Rotterdam

Tonny, Rio, Erik en Hans van stichting ProGroen tellen en meten de bomen op in de groenstrook tussen spoorlijn en RFC-weg.

Waterberging
Een andere partij die belangstelling toont voor de spoorzone, is het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). De diepliggende volkstuinen zouden perfect als waterberging kunnen fungeren. ProGroen is dan ook al in overleg met het waterschap. Samen met een deskundige van HHSK heeft Erik Wemmers een rondwandeling gemaakt door het gebied. Gelukkig is het mogelijk om de waterberging op een natuurlijke manier aan te leggen. “Er komen dus geen betonnen bakken,” zegt de groenliefhebber opgelucht.

Doorgaande fietsroute
“Alles is er al,” merkt Erik Wemmers tijdens de bomeninventarisatie op. “Ik wil geen aangelegd park met een bankje hier en een struikje daar.” De wensen van ProGroen zijn eenvoudig: de grond gaat naar de gemeente Rotterdam, de RFC-weg wordt een doorgaande fietsroute en langs het spoor komt een wandelpad. Met een vastberaden blik onder zijn pet besluit de initiatiefnemer van het Essenburgpark in spe: “En verder blijft het gebied zoals het nu is.”

ProGroen werd zeven jaar geleden opgericht uit protest tegen de bouw van ‘het langste gebouw van Nederland’. Zorginstelling Humanitas wilde pal langs het spoor, tussen de Mevlanamoskee en de Diergaardetunnel, een bijna 800 meter lang multifunctioneel complex bouwen met 600 koop- en huurwoningen, bedrijfsruimten, restaurants en sportvoorzieningen. De bewoners waren hier fel op tegen. Erik Wemmers: “De kredietcrisis was de redding.” Uiteindelijk verdween het 200 miljoen euro kostende project van tafel.

Het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Volle kracht vooruit’ van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA rept op pagina 10 van de ‘Aanleg van een nieuw ‘stadspark’ in de buurt van het centrum’. Hierop kwamen de commissies van de Gebieden Noord, Centrum en Delfshaven met het plan ’Grand Green Central’ op de proppen, dat zij medio juli presenteerden.

Zie ook: www.essenburgpark.nl