Skip to main content

130 Bomen weg?! De nodige commotie ontstond toen de bewoners van de Schepenstraat tijdens de informatieavond vernamen dat mogelijk alle bomen in hun straat zullen sneuvelen ten gevolge van ophoging. Landschapsontwerper Rokus van Dijk en groenbeheerder Petra van Rijswijk, beiden werkzaam bij de gemeente Rotterdam, lichtten op 18 september in de Prinsekerk de plannen toe. Maar eigenlijk hadden zij op dat moment nog onvoldoende gegevens om een genuanceerd beeld te schetsen. “De bewonersavond kwam eigenlijk te snel.” Intussen hebben de bewoners een alternatief voorhanden.

Naar aanleiding van de informatieavond over de Schepenstraat deponeerde betrokken bewoner William Bonte briefjes bij zijn buurtgenoten in de bus. Binnen een week stuurden 134 mensen een reactie naar hem. “Een van de redenen om dit huis te kopen was de ruime hoeveelheid groen in de straat en de buurt. Wij zouden het daarom jammer vinden als er bomen uit de Schepenstraat zouden verdwijnen”, mailde de een, en iemand anders liet weten: “Ik hoor allerlei reacties op de plannen van de gemeente en mij is duidelijk dat misschien de bomen weg moeten, maar waar kan je alle plannen voor de Schepenstraat lezen??” Een aantal bewoners was zeer blij met Williams brievenbusactie: “Helaas kon ik niet bij die bijeenkomst zijn dus ik ben je heel dankbaar dat je de buren op de hoogte hebt gebracht van de plannen voor de Schepenstraat.”

Onheilsboodschap
De Bomenridders werden op 18 september via een e-mail uitgenodigd door Petra van Rijswijk, beheerder van het Gebied Noord en Kralingen-Crooswijk, om te komen praten over de Schepenstraat. Maar wat er met die straat aan de hand was, vertelde zij er niet bij. Totdat een bewoonster via Facebook meldde: “Bij deze een noodkreet namens alle bewoners van de Schepenstraat in Rotterdam Blijdorp: Volgend jaar zal de Schepenstraat worden opgehoogd met als gevolg dat alle 130 bomen gerooid zullen gaan worden.” Toen drong de onheilsboodschap pas tot ons door.

Esdoorns
Maar Petra van Rijswijk zegt ook enorm geschrokken te zijn. “De Schepenstraat moet op sommige plaatsen wel 60 cm worden opgehoogd”, vertelt ze op 1 oktober tijdens het overleg met ons. “Er staan heel veel esdoorns in die straat en deze bomen verdragen nauwelijks ophoging.” De beheerder vervolgt: “Als de straat moet worden opgehoogd tot uitgiftepeil, betekent dat een worst case-scenario, want dan moeten alle bomen weg. Dat gaf veel commotie op de bewonersavond. Wij vinden het ook erg. De bomen handhaven is echt ons uitgangspunt.” Projectmanager Christian Bouwman voegt toe: “We zijn nu bezig met hoogtemetingen, zowel in de lengte als in de breedte van de straat. Ik hoop dat we dan een iets genuanceerder plaatje krijgen. Die bewonersavond kwam eigenlijk te snel.”

 

Inrichtingsplan Schepenstraat huidige situatie heringerichte straat nieuwe bomen stichting De Bomenridders Rotterdam

Het Inrichtingsplan (IP) voor de Schepenstraat, met boven de  situatie met de bestaande bomen en onder de heringerichte straat met nieuwe bomen. In beide tekeningen zijn de ‘slingers’ uit de rijbaan gehaald.

Riool-huisaansluitingen
Onduidelijk is of het riool ook wordt aangepakt. Volgens de afdeling Water van de gemeente Rotterdam is de riolering in de Schepenstraat nog in goede staat. Maar Christian Bouwman plaatst kanttekeningen: “De riool-huisaansluitingen zijn een probleem.” En hoe je het ook wendt of keert: er zullen bomen sneuvelen. “Als het riool nu niet wordt meegenomen, dan wordt herplanten een probleem”, legt de projectmanager uit. “De riolen liggen namelijk onder het trottoir, en van de afdeling Water mogen geen bomen op het riool worden geplant.” Petra van Rijswijk vult aan: “We willen bomen een duurzame standplaats geven. Dat moet je niet willen: bomen op het riool.”
Een ander probleem is, dat de gasleidingen vlak onder de stoep liggen. “En de straat blijft zakken, waardoor de veiligheid in het geding komt”, waarschuwt Christian Bouwman. “Die straat staat al 12 jaar op de lijst om opgehoogd te worden.”

Globale bomeninventarisatie
Wij willen graag weten waarom niet van de bomen is uitgegaan, zoals bij de Hoflaan. Die straat is op sommige plekken meer dan 70 cm verzakt, maar wordt niet meer dan 20 cm opgehoogd om de bomen te sparen. Het is maar net welke keuze je maakt, denkt projectmanager Christian Bouwman. Wij pleiten voor het behoud van de bomen, bijvoorbeeld door het toepassen van boomkratten en/of lichter ophoogmateriaal. “We proberen echt alles te onderzoeken”, benadrukt Petra van Rijswijk. “Er is een globale bomeninventarisatie gemaakt, maar we gaan nog nauwkeuriger en intensiever kijken, zoals naar de beworteling: welke bomen zijn verplantbaar? Daarnaast onderzoeken de boswachters of een flora- en faunaonderzoek nodig is.” Zodra alle technische details bij elkaar zijn gesprokkeld, wordt ‘het ultieme plan’ gesmeed. De groenbeheerder: “Geef ons even de tijd. Wij zitten met dit project ook enorm in onze maag.”

Alternatief plan
De bewoners van de Schepenstraat hebben intussen niet stilgezeten. Sterker nog: zij hebben een alternatief plan voorhanden. Het uitgangspunt daarvan is, dat de Schepenstraat uniek is in zijn soort in Rotterdam en dat is het behouden waard. Er is een kerngroep van 11 deskundige personen geformeerd, met maar liefst 5 architecten, een watermanagementdeskundige, een vakbondsactievoerster, een lid van Natuurmonumenten en een werknemer van het (voormalige) ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Groenstedelijk
De kerngroep heeft op 9 oktober met landschapsontwerper Rokus van Dijk om tafel gezeten. Voor de bewoners zijn het behoud van de bomen, het karakter van de straat, de verkeersveiligheid en de riolering (wel of niet aanpakken?), de belangrijkste onderwerpen. “De deskundigen kunnen actief helpen met het ontwerpen en tekenen,” meldt William Bonte, de bewoner die zich over de communicatie ontfermt. “We houden de vinger aan de pols en informeren de buurtbewoners regelmatig via onze nieuwsbrief.” De teller qua personen op de adressenlijst staat momenteel op 172! “Desnoods maken we gebruik van de mogelijkheid om de Gebiedscommissie een referendum te laten uitschrijven”, vervolgt William Bonte, “en zullen we het gemeentebestuur wijzen op zijn visie rond het nieuwe Centraal Station: grootstedelijk wonen aan de voorkant van het station en groenstedelijk wonen aan de achterkant van het station.”