Voor de bochtafsnijding in de Delftse Schie bij Overschie moeten honderden bomen verdwijnen, waaronder veel populieren. De waterweg wordt rechtgetrokken, zodat schepen niet tweemaal een haakse bocht hoeven nemen. Er is veel weerstand bij omwonenden en milieuorganisaties, want dit megaproject heeft zeer ingrijpende gevolgen voor het landschap. Met veel moeite kregen we de plattegrond en een Excel-lijst van de te verwijderen bomen toegestuurd. Die documenten waren zeer onduidelijk en onvolledig. Werd met ‘verwijderen’ nu kappen of verplanten bedoeld? Pas na een gesprek met wethouder Alexandra van Huffelen werd duidelijk hoeveel bomen er precies gaan verdwijnen en wanneer. Als wij op tijd de juiste informatie hadden ontvangen had het ontstane misverstand en bijbehorende ergernis voorkomen kunnen worden.

Uitstel van executie
Voor het graven van die nieuwe vaarweg gaan 14 kapvergunningplichtige bomen weg (dikker dan 50 cm stamomtrek) en 157 stuks jonge aanplant wordt verplant. Dat is fase 1. Die nieuwe vaarweg is naar verwachting in 2015-2017 klaar. Ook al lopen er nog procedures, de kans is groot dat die bochtafsnijding er komt. Dan gaat fase 2 in en worden 147 populieren in de westelijke rij geleidelijk verwijderd (2016-2026). In fase 3 worden de 140 oostelijke populieren geleidelijk verwijderd, vanaf 2026. Dat de meeste populieren nog enkele jaren kunnen blijven staan betekent niet dat ze gered zijn. Daarover verschillen we met de wethouder van mening. Gefaseerd kappen is niet redden, maar uitstel van executie.

Gebrekkig
Op de informatiebijeenkomst van 19 december werd gesproken over ‘varianten’, over ‘een gefaseerde aanpak’ en dat belanghebbenden samen met de gemeente hun ideeën daarover mochten bepalen. Maar geen woord over het feit dat er al een kapvergunning zou worden aangevraagd. Ook werd er niets gezegd over wanneer de plannen worden uitgevoerd.  De nogal summiere en cryptische publicatie van de aanvraag illustreert de gebrekkige communicatie rond dit project: ‘Delftse Schie (OVS00 E 634 G), Werkzaamheid: Kappen, grondkering of damwand plaatsen. Dossiernummer OMV.14.01.00084. Aanvraagnummer: 942365.’

Tekening te kappen bomen bochtafsnijding

Excel-lijst te kappen bomen bochtafsnijding

Oplossing bomenrij bochtafsnijding Delftse Schie

bochtafsnijding-vanboven

Alexandra-540

tekening: Sandra de Haan