Skip to main content

Voor maar liefst 31 tuinbomen in Oud-IJsselmonde had Woonbron een kapvergunning aangevraagd. De bomen staan aan de Brandaanstraat, Vier Heemskinderenstraat, Turpijnpad, Saladijnpad en Merlijnpad. Soorten: conifeer, berk, prunus, es, kastanje, eik, ceder, peer, meidoorn, gouden regen, den, spar en vlier. Het door Woonbron ingehuurde aannemingsbedrijf Schotgroep B.V. noteerde als kapmotief: ‘bomen zijn te groot voor de tuinen, nemen veel licht weg en staan te dicht op de gevel’. Wij trokken hierover aan de bel, waarna Gebiedsnetwerker Marijke Hof een overleg regelde met ons, Woonbron en de groenbeheerder van het Gebied IJsselmonde.

Onzinnige motivatie
Ellen van Oorschot, sociaal beheerder bij Woonbron, bleek ook verrast over het grote aantal te kappen bomen en de reden. “Zoveel bomen zijn het echt niet”, zei ze, waarop we haar de bomenlijst lieten zien. “Dit aantal verbaast me”, reageerde de sociaal beheerder. “Ik ben een rondje gaan lopen met iemand van Schotgroep. Ik heb deze lijst nooit gezien. Ik snap dit echt niet. Deze motivatie is onzin. We gaan groot onderhoud plegen aan de gevels, en sommige bomen staan daarvoor in de weg.” En passant zijn bewoners ook wel blij dat er bomen verdwijnen, meldde Ellen van Oorschot, want ze vinden ze te groot en ze nemen licht weg. De voorzitster van De Bomenridders antwoordde: “Bomen horen bij de omgeving. ‘Overlast’ is geen valide reden om een boom te kappen.” Groenbeheerder Richard van Motman vulde aan: “Schotgroep zou dat toch moeten weten. Laatst zaten we nog bij de rechter.” Hij wilde graag per boom de motivatie weten. Ellen van Oorschot van Woonbron beloofde contact op te nemen met Schotgroep.

Slaapkamerzijde
Tijdens onze schouw na afloop van het overleg bleek ook de reden die Woonbron had opgegeven – dat de bomen in de weg zouden staan voor steigers – geen steek te houden. De bomen staan namelijk op ruime afstand van de gevels. Hoogstens één dunne es zou voor de steigers moeten wijken. Alle andere bomen staan op 5 tot 11 meter van de huizen. Bovendien staan veel bomen aan de slaapkamerzijde, waar de gordijnen potdicht zaten. Kortom: kap is beslist niet nodig, om welke reden dan ook. Een bewoonster liet bovendien weten dat ze het jammer zou vinden als de boom bij haar achter zou verdwijnen, omdat ze er in de zomer schaduw van heeft. Eén boom bleek al gekapt – illegaal. Hiervan hebben De Bomenridders aangifte gedaan.

Bomen gered
We mailden onze bevindingen, aangevuld met foto’s, naar Stadsbeheer en de Gebiedsnetwerker in IJsselmonde. Ellen van Oorschot maakte nogmaals een ronde door de wijk met de aannemer om te kijken of het echt nodig is om de bomen te kappen. “Daarbij bleek dat snoeien voldoende moet zijn om de steigers voor het groot onderhoud te kunnen plaatsen”, liet ze ons weten.
De samenwerking van het Gebied IJsselmonde, Stadsbeheer, De Bomenridders en Woonbron – en uiteraard de oplettendheid en kritische blik van De Bomenridders – heeft een mooi resultaat opgeleverd: 31 bomen blijven gespaard! Daar zijn we erg blij mee natuurlijk. Gebiedsnetwerker Marijke Hof merkte op: “Dit lijkt me een goed uitgangspunt voor de volgende keer.”
Wie weet welke resultaten er nog geboekt kunnen worden in de toekomst als ook Havensteder, Woonstad en Vestia voortaan in overleg zouden gaan met ons, voordat er een aanvraag voor een kapvergunning de deur uitgaat.

Tuinbomen-OudIJsselm-site kopie