Skip to main content

“De klok wordt 35 jaar teruggezet,” betoogde Jeanne van der Velden, oud-voorzitster en oprichtster van stichting De Bomenridders. Ze sprak in bij de vergadering van de commissie Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte op 6 februari, naar aanleiding van de brief van wethouder Alexandra van Huffelen. De wethouder Buitenruimte stelt daarin voor om de kapvergunning grotendeels af te schaffen. Alleen voor particuliere monumentale bomen is straks nog een vergunning vereist. De kosten daarvan worden teruggeschroefd van € 738,- naar € 250,-.

Ook de Partij voor de Dieren en Stichting Mooi Geweest! uit Hendrik-Ido-Ambacht uitten hun zorgen. Maar die worden alleen gedeeld door Leefbaar Rotterdam, de SP en GroenLinks. CDA, CU/SGP, PvdA en VVD zijn niet bang dat het voorstel van de wethouder tot één grote ‘houtzagerij’ zal leiden. “Rotterdammers zijn dol op het groen in hun stad.”

Afgerommeld
“Tot 1978 waren gemeentelijke bomen ook vergunningvrij,” zei Jeanne van der Velden, die als eerste mocht inspreken. “Tot die tijd werd er wat afgerommeld met de aantallen gerooide bomen om gezeur van het gemeentebestuur te voorkomen.” Met het grotendeels afschaffen van de kapvergunning zal ook de publicatieplicht verdwijnen. “Kappen van bomen is onomkeerbaar,” waarschuwde de grande dame van De Bomenridders. “Publicatie van voorgenomen kap moet altijd blijven, omdat anders omwonenden overvallen worden en zeer geëmotioneerd zullen zijn, met alle gevolgen en kosten van dien.”

Rechtspositie
Het plan van wethouder Van Huffelen zal leiden tot ad hoc beslissingen om een gebied kaal te kappen, zonder dat bewoners daarvan op de hoogte zijn, stelde Jacqueline Knipscheer van Stichting Mooi Geweest! uit Hendrik-Ido-Ambacht. “Burgers worden ernstig aangetast in hun rechtspositie.” Ze wees nog maar eens op de vele voordelen van groen: bomen helpen gratis mee aan het verminderen van de CO2-uitstoot, ze zorgen voor een grotere biodiversiteit en in een groene omgeving is er minder criminaliteit. Herplant is een doekje voor het bloeden, omdat de natuurwaarde ervan pas na tientallen jaren is hersteld. “Bomen kunnen prima zonder ons, maar wij kunnen niet zonder bomen.”

Ook de Partij voor de Dieren uitte haar zorgen. “De plannenopstellers worden slechts gedreven door economische motieven,” sprak Peter van Gaalen. “Nu blijkt het al een hele taak voor uitvoerders om rekening te houden met het broedseizoen.” De voorgenomen maatregelen zijn niet te rijmen met het duurzaamheidsbeleid van de wethouder, zei Van Gaalen.

Vrees
Jacqueline de Jong (PvdA) denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Net als Jan-Willem Verheij (VVD) deelde zij niet de vrees van de insprekers dat met het grotendeels verdwijnen van de kapvergunning Rotterdammers en masse gaan zagen. De Jong prees de wethouder met haar brief. “Een hartstikke mooi begin; in ieder geval om de kapvergunning goedkoper te maken.” Maar van het voorbeeld van Jacqueline Knipscheer was ze wel geschrokken: dat op een nacht 100 bomen voor het huis van Knipscheer werden gekapt, ondanks het feit dat Stichting Mooi Geweest! gelijk had gekregen van de rechter. “Hoe gaan we daarmee om?” wilde De Jong weten.

Controlemechanisme
“Mevrouw De Jong raakt de kern van de discussie,” reageerde Leo de Kleijn (SP). Hij memoreerde nog maar eens de beroemde woorden van Lucebert: alles van waarde is weerloos. “Illegale kap komt wel degelijk voor. Ook door de gemeente en door ‘groot-boombezitters’.” Als de plannen van de wethouder doorgang vinden, hoeven deze twee partijen voortaan geen vergunning meer aan te vragen voor het verwijderen van bomen. “De kapvergunning is een controlemechanisme bij uitstek,” benadrukte de SP-fractievoorzitter. Hij vindt dan ook dat de brief van de wethouder de plank volledig misslaat. “De vraag was: los die € 738,- voor particulieren op. Maar de brief die u op tafel legt, geeft geen antwoord daarop. Het huidige kapvergunningensysteem is nog te weinig inzichtelijk. Waarom zouden we in godsnaam het beleid verslechteren?”

Waarborgen
“Met de vernieuwing van dit systeem wil ik de groei van het groen waarborgen,” zei wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte). “Ook zal het goed te volgen zijn voor iedereen. Het is heel erg belangrijk dat mensen vooraf worden betrokken bij de plannen.” Op de vraag van Leo de Kleijn hoe dat dan gaat gebeuren, antwoordde Van Huffelen: “Op verschillende manieren. Via huis-aan-huisbladen en direct omwonenden worden direct geïnformeerd.” Grootschalige kap is op dit moment niet aan de orde volgens de wethouder. “Mocht dat wel gebeuren, dan voeren we de kapvergunning weer in,” beloofde zij. “De waarborgen van de Bomenstructuurvisie blijven overeind. Wij gaan over het algemeen zeer zorgvuldig om met ons groen.”

De wethouder neemt de punten die zijn aangedragen door de commissie mee en zal met een voorstelbrief komen.

Help mee om deze dwaze dwaling van wethouder Van Huffelen en de rest van het college van B en W te voorkomen: reageer via Maak Rotterdamse Bomen Niet Vogelvrij! of plaats een reactie op onze webpagina ‘Reageer op afschaffen kapvergunning!

 

Proefballonnen blazen met wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte), stichting De Bomenridders Rotterdam

Proefballonnen blazen met wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte). Cartoon: Sandra de Haan