Skip to main content

Na een grondige ‘opknapbeurt’ is er niet veel meer over van het ‘groene hart van Lombardijen’. Toch is er weer een kapvergunning verleend voor het Spinoza’park’; dit keer voor 9 bomen. Ze zijn ziek of dood. Daar zitten fikse exemplaren bij, met stamomtrekken van bijna 2 meter. Het gaat om 4 kastanjebomen, 2 watercipressen, 2 esdoorns en 1 koelreuteria (‘goudenregenboom’). Het verdwijnen van deze grote bomen is opnieuw een klap voor het park, dat het predikaat ‘park’ allang niet meer waardig is.

 

Weer grote bomen weg uit Spinozapark stichting De Bomenridders Rotterdam

Vier kastanjebomen (1 t/m 4) en 2 watercipressen (5 en 6) met stamomtrekken van bijna 2 meter zullen gerooid worden omdat ze na de ‘opknapbeurt’ van het Spinoza’park’ ten dode zijn opgeschreven. Daarnaast verdwijnen nog een koelreuteria (‘goudenregenboom’) en 2 esdoorns, met stamomtrekken tussen de 55 en 80 cm.

Water-/moerascipres
“Voor 1 watercipres wordt uitgezocht of hij, door hem te snoeien, gered kan worden,” staat op de deelgemeentepagina van IJsselmonde van 6 februari. “Als dat niet kan wordt hij vervangen.” De 7 watercipressen (in 2009 ging het nog om moerascipressen) in het Spinoza’park’ bleven gespaard bij de kap van 3 jaar geleden, waartegen stichting De Bomenridders een zienswijze en daarna een bezwaar had ingediend.

Zwaar materieel
Nu zijn deze markante cipressen nog een paar van de weinige grote, volwassen bomen die in het ‘groene hart van Lombardijen’ staan. Voor de ‘renovatie’ werden 92 bomen omgezaagd. Plus 4 kastanjebomen voor een tijdelijke bibliotheek. Door de ingrijpende werkzaamheden, waarbij groot en zwaar materieel werd ingezet, is hoogstwaarschijnlijk de bodem verdicht. Wat desastreus is voor boomwortels. Hartje zomer stonden de cipressen er nog kaal bij. Ook de volgroeide kastanjebomen zagen er zieltogend uit. Boompjes die ter compensatie van het verdwenen groen werden aangeplant, zijn niet eens aangeslagen.

 

De weinige volgroeide bomen die zijn overgebleven in het Spinoza'park' IJssselmonde stichting De Bomenridders Rotterdam

De weinige volgroeide bomen die zijn overgebleven in het Spinoza’park’, het ‘groene hart van Lombardijen’, staan er zieltogend bij, zoals deze kastanjebomen. Op de achtergrond de 7 markante moerascipressen, die ook een flinke oplawaai hebben gekregen van de ‘renovatie’ annex ‘opknapbeurt’ van deze voormalige groene long.

Grondmonsters
Onderzoeksbureau Mol Agrocom-Boonman uit Oude Tonge heeft afgelopen zomer de bodem bekeken en grondmonsters genomen. “De situatie in het deels gerenoveerde park gaf op het moment van ons bezoek een zeer natte indruk,” aldus het rapport van het groentechnisch bureau. “Een aantal bestaande kastanje en metasequoia bomen zijn reeds weggevallen. Overige nieuwe aanplant, waaronder acer en koelreuteria zijn eveneens niet of nauwelijks tot ontwikkeling gekomen en staan in het water.”

Hoe het groene hart uit Lombardijen verdween
Hoe heeft het zo mis kunnen gaan met het Spinozapark? Lees meer in het artikel ‘Hoe het groene hart uit Lombardijen verdween‘.