Skip to main content

De Canadese planoloog Larry Beasley pleitte vier jaar geleden in Hotel New York voor ‘veel meer groen in de versteende binnenstad’ van Rotterdam. Daaraan is de afgelopen jaren gehoor gegeven met de aanplant van nieuwe bomen in het centrum. Tegelijkertijd dreigt echter het nodige bestaande groen te verdwijnen voor herinrichtingsplannen, zoals de platanen op de Binnenrotte en de bomen aan de Geldersekade. De gezonde, volwassen iepen moeten hoe dan ook behouden blijven, betoogden een bewoonster van de Wijnhaven en stichting De Bomenridders maandag 23 september vol vuur voor de deelraad Rotterdam Centrum.

Ontsteltenis
Voor herinrichting van het niet bestaande Gelderseplein (de Geldersekade bestaat wel) zijn eind augustus vergunningen verleend voor het kappen van 3 iepen, 1 appelboom, 1 bolacacia, 33 meter buxushaag en 66 vierkante meter sierheesters. Door de late publicatie (medio september) is meteen al een deel van de bezwaartermijn afgesnoept. Onaanvaardbaar, vinden De Bomenridders. De vergunningen hebben tot grote ontsteltenis geleid bij de omwonenden van de Geldersekade. “Wij maken ons al langere tijd zorgen om deze bomen,” verklaarde de vertegenwoordigster van zo’n 40 bezorgde bewoners. “Op verschillende vergaderingen hebben wij hierover vragen gesteld en verschillende keren werden wij gerustgesteld: ‘Als de bomen gezond zijn, blijven ze staan’.”

Technische mogelijkheden
‘Waarom zijn de bomen en struiken niet opgenomen in het herinrichtingsplan?’ vroegen De Bomenridders zich hardop af. Er moet weliswaar vrij fors worden opgehoogd (50 cm), maar iepen kunnen veel hebben. En anders zijn er wel technische mogelijkheden om de bomen te sparen, bijvoorbeeld door het toepassen van licht(er) ophoogmateriaal en/of boomkratten. Het kappen van gezonde bomen staat haaks op de Bomenstructuurvisie, die in april 2010 met algemene stemmen werd aangenomen door de Rotterdamse gemeenteraad. “Wij bestrijden dat het inrichtingsplan is getoetst aan de Bomenstructuurvisie,” stelden de groenbeschermers.

Onmisbaar
“Als de procedure niet zorgvuldig is doorlopen, moet de termijn van 6 weken hersteld worden,” reageerde voorzitter Hans van Zuuren op de eerste inspreekster. “De toetsing aan de Bomenstructuurvisie is ook een punt om mee te nemen,” merkte Christof Wielemaker (CDA) op. “Volgens verschillende ambtenaren, die we eerder spraken, kunnen de iepen – en ook de drie grote lindebomen – best ingepast worden in het woonomgevingsplan,” benadrukte de bewoonster van de Wijnhaven. “Deze grote bomen zijn ons inziens onmisbaar in het gebied.” De deelraadsvoorzitter verzekerde: “De politieke doelstelling is om de bomen te laten staan. De projectleider is bereid het gesprek aan te gaan met de bewoners en andere betrokkenen en het inrichtingsplan nog eens te bekijken.”