De bewoners van de wijken Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier zullen in de nabije toekomst beter kunnen slapen. Dankzij een 3,5 kilometer lang geluidsscherm dat in 2014 langs de A20 ter hoogte van de deelgemeente Noord wordt aangelegd. De keerzijde is dat hiervoor circa 540 bomen en 15.000 m2 bosplantsoen moeten wijken, een flink areaal aan groen.

Compenseren
Nils Berndsen, dagelijks bestuurder en portefeuillehouder Buitenruimte van de deelgemeente Noord, wil dit verlies compenseren. “We willen minimaal dezelfde esthetische en ecologische waarde van het gesneefde groen terug,” zei hij tijdens de informatiebijeenkomst op 19 juli. Op die dag zaten bestuurders, politici, ambtenaren, technici en vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties met elkaar om tafel om de plannen te bespreken. Ook maakten zij een fietstocht langs een deel van het traject. Voor de bewoners was drie weken daarvoor, op 26 juni, een informatieavond georganiseerd.

Appeltaart
Gastheer Nils Berndsen verwelkomde de 19 aanwezigen op vrijdag 19 juli in een zaaltje in zorgcentrum Humanitas aan het Bergwegplantsoen, waarbij iedereen was voorzien van een kop koffie of thee met een groot stuk appeltaart erbij.
De kwestie van een geluidsscherm langs de A20 speelt al heel lang, vertelde de portefeuillehouder. “En we willen het heel graag,” voegde hij eraan toe. Want de geluidsbelasting van de rijksweg komt boven de norm uit. De toekomstige glazen afscheiding zal de kwaliteit van wonen en leven van de bewoners aan de Gordelweg en achterliggende straten verhogen.

Heftig
“Maar de consequentie is best wel heftig,” vervolgde de portefeuillehouder. Voor de aanleg van het geluidsscherm moet veel groen verdwijnen. “Dat is heel zuur, maar we willen minimaal dezelfde esthetische en ecologische waarde van het gesneefde groen terugkrijgen.” Daarover heeft de deelgemeente al overlegd met vertegenwoordigers van De Bomenridders, Bijologisch, Bureau Stadsnatuur en Transition Town Rotterdam. Met Rijkswaterstaat is onderhandeld over de afkoopsom, en daar zijn beide partijen uiteindelijk goed uitgekomen.

‘Vlekkenplan’
Voor de groencompensatie heeft de deelgemeente Noord in samenwerking met de gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat een zogenaamd ‘vlekkenplan‘ gemaakt. Hierop staan in hoofdlijnen de plaatsen aangegeven waar bomen en struiken weer terugkomen of behouden kunnen blijven. In overleg met bewoners en belangenorganisaties zal het vlekkenplan verder worden ingevuld.

Een meter hoger
Erwin Holthuijsen, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, gaf na de introductie van Nils Berndsen een toelichting over de aanleiding van de bouw van het geluidsscherm, namelijk de Europese wetgeving. Ook gaf hij een overzicht van de werkzaamheden en de planning daarvan. “Inmiddels is er nieuwe geluidswetgeving,” vertelde de omgevingsmanager, “waardoor het scherm nog 1 meter hoger moet worden.” Omdat daarvoor momenteel niet genoeg geld is, zal die ophoging in een later stadium worden uitgevoerd.

Verontwaardigde reacties
Deze opmerking leidde tot verbaasde en verontwaardigde reacties inde zaal. “Waarom kan het niet in één keer?” vroeg wethouder Alexandra van Huffelen (Buitenruimte). En Bart Joost van Rij, deelraadslid voor Leefbaar Rotterdam in Noord, riep uit: “Dat is van de zotte! Dit kun je toch aan geen mens verkopen? Dan stapt er toch iemand op de minister af?” Erwin Holthuijsen probeerde de gemoederen te bedaren: “Dat gebeurt ook.”

 

Fietstocht A20 geluidsscherm deelgemeente Noord stichting De Bomenridders Rotterdam

Deelnemers aan de fietstocht langs de A20 ter hoogte van de deelgemeente Noord bekijken enkele plaatsen waar het toekomstige geluidsscherm komt en bespreken de effecten die dat heeft voor de omgeving.

Fietstocht
Na de presentatie van Han Luteijn, die als medewerker bij Holland Scherm dieper inging op de technische aspecten van het geluidsscherm, was het tijd voor de fietstocht. Het gezelschap maakte vijf stops op locaties, waar sprekers verschillende effecten belichtten van de aanleg van de glazen wand langs de A20. Het scherm komt op 2 meter afstand van de vangrail, vertelde Han Luteijn ter hoogte van het viaduct Rozenlaan. De bomen moeten weg tot 10 meter uit het hart van het scherm, omdat de aannemer werkruimte nodig heeft.

Verkeerstechnisch lastig
Judith Bokhove, gemeenteraadslid voor GroenLinks, had graag gezien dat er vanaf de weg wordt gewerkt, zodat het groen gespaard kan blijven. Maar volgens Erwin Holthuijsen van Rijkswaterstaat is dat verkeerstechnisch lastig. “Dan moet je 2 rijbanen langdurig afsluiten.” “En dan krijg je mij weer op je dak,” grapte LR-deelraadslid Bart Joost van Rij.